Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
EXPERT SYSTEM SHELL ARCHITECTURE BASED ON DECISION NETWORK
Věchet, Stanislav ; Krejsa, Jiří ; Chen, K.S.
Presented paper deals with preliminary design of an empty expert system suitable for system monitoring in various engineering applications. Discussed expert system is rule-based with the possibility of importance factor definition within each rule. The deduced result can be composited from more than one possible hypothesis based on different confidence level. The core of the system is based on Bayesian decision network and simple autonomous mobile robot use-case is used for results presentation.
THE EVALUATION OF HOKUYO URG-04LX-UGO1 LASER RANGE FINDER DATA
Krejsa, Jiří ; Věchet, Stanislav
Laser range finders are essential sensors in mobile robot navigation tasks, such as robot localization, or simultaneous localization and mapping. As the probabilistic approach is commonly used to fuse the robot motion model with sensor data, the knowledge of the sensor parameters, such as linearity, variance, etc. is essential for fusing algorithms to perform correctly. This paper presents the results of extensive tests on performance of Hokuyo URG-04LX-UG01 range finder, that becomes nowadays popular among robot designers due to its reasonable cost, compact dimensions and low weight. The influence of obstacle color, error distribution and offset drift are examined.
Analýza zimního stadionu Mělník a návrh marketingového plánu
Krejsa, Jiří ; Flemr, Libor (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Analýza zimního stadionu Mělník a návrh marketingového plánu Cíle: Cílem této práce je zpracování analýz stavu zimního stadionu Mělník a vytvoření návrhu marketingového plánu. Plán by měl posloužit k efektivnějšímu fungování celého zimního stadionu v následujících letech. Metody: V práci byly zpracovány analýzy stavu stadionu v letech 2011-2013 zaměřené na využití ledové plochy, návštěvnosti veřejného bruslení a bruslení škol a také analýzy týkající se příjmů a výdajů ve stejném období. Bylo provedeno dotazování návštěvníků stadionu a sestavena analýza konkurenčních stadionů v okolí Mělníka. Veškeré získané hodnoty z analýz byly následně porovnávány s celorepublikovým průměrem hodnot získaných z výzkumu KPMG. Výsledky: Z provedených analýz byl zjištěn potenciál ve větší efektivnosti využití ledové plochy a pronájmu reklamních ploch. Při porovnání financování z veřejných rozpočtů je mělnický stadion oproti průměru ČR ve stejně velkých městech podfinancován. Celý návrh marketingového plánu byl sestaven do 4 hlavních částí zaměřených na získání potenciálních sponzorů, zvýšení využití ledové plochy v měsících září-březen, zvýšení návštěvnosti veřejného bruslení a bruslení škol ve stejném období a v poslední řadě byl vytvořen model využití ledové plochy v měsících duben-srpen. Klíčová slova:...
Návrh a realizace elektroniky a software autonomního mobilního robotu
Meindl, Jan ; Krejsa, Jiří (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vestavěného řídicího systému a navigačního softwaru autonomního mobilního robotu DACEP. Rešeršní část se věnuje výběru senzorického vybavení. V práci je popsán návrh vestavěného řídicího systému a komunikačního rozhraní mezi tímto systémem a nadřazeným počítačem. Součástí práce je vytvoření lokalizačního a navigačního softwaru, ke kterému je použit framework ROS. Důraz je kladen na to, aby tato část byla co nejvíce návodná pro pomoc pří vývoji robotu podobné konstrukce. V rámci diplomové práce bylo vytvořeno grafické rozhraní, které slouží pro diagnostiku robotu a jeho vzdálené řízení.
QR code detection under ROS implemented on the GPU
Hurban, Milan ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
This master's thesis deals with the design and implementation of a QR code detection algorithm under the ROS platform with computations running on a graphical processing unit. Through a comparative survey of available tools and techniques, a suitable approach is chosen and the algorithm is written as a module in the Python programming language, ready to be implemented under the ROS platform. The OpenCL parallel computing platform is used to facilitate parallel computation on multi-core hardware, such as graphical processing units or multi-core CPUs.
Návrh výsuvné manipulační platformy mobilního robotu
Šumšal, Zdeněk ; Krejčí, Petr (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem konstrukce výsuvné plošiny určené pro robotickou platformu Breach. Účelem této plošiny je umístění dalšího vybavení robota, jakým můžou být například senzory, kamery, nebo manipulátor. Plošina tedy musí splňovat vysoké nároky kladené především na nosnost. Další částí práce je návrh konstrukce mechanismu, který může být umístěn na tuto výsuvnou plošinu, nebo přímo na platformu Breach. Tento mechanismus musí být schopen bezpečně naložit libovolný malý předmět na horní část celé platformy a poté jej na zvoleném místě zase vyložit. U předmětu je stanovena pouze maximální hmotnost 2 kilogramy, ale jeho další vlastnosti nejsou předem specifikovány. Konstrukce je tedy zaměřená na maximální univerzálnost tohoto mechanismu.
Analýza využitelnosti senzoru Kinect v2 v mobilní robotice
Margetaj, Martin ; Kumpán, Pavel (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o parametrech senzoru Kinect v2 a jeho následné využití v robotice. V práci bude rozebrána správná instalace ovladačů potřebná ke správné funkci senzoru pod operačním systémem Ubuntu a pod frameworkem ROS. Práce obsahuje sadu měření, které budou použity k porovnání se senzorem Hokuyo URG-04LX-UG01.
Využití UAV v geofyzikálním průzkumu – rešeršní studie
Hlůšek, Josef ; Houfek, Martin (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá možnostmi použitím UAV (bezpilotních létajících prostředků) v geofyzikálním průzkumu. Práce představuje přehled metod a snímačů používaných v geofyzikálním průzkumu terénu, přehled komerčně dostupných UAV vhodných pro geofyzikální průzkum a analyzuje jejich možnosti využití pro tato měření.
Visual odometry for robotic vehicle Car4
Szente, Michal ; Krejsa, Jiří (oponent) ; Najman, Jan (vedoucí práce)
This thesis deals with algorithms of visual odometry and its application on the experimental vehicle Car4. The first part contains different researches in this area on which the solution process is based. Next chapters introduce theoretical design and ideas of monocular and stereo visual odometry algorithms. The third part deals with the implementation in the software MATLAB with the use of Image processing toolbox. After tests done and based on real data, the chosen algorithm is applied to the vehicle Car4 used in practical conditions of interior and exterior. The last part summarizes the results of the work and address the problems which are asociated with the application of visual obmetry algorithms.
Nízkonákladový snímač vzdálenosti pro mobilní robot založený na snímači SRF05
Majerčík, Pavel ; Najman, Jan (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá zisťovaním vlastností a charakteristík ultrazvukových snímačov SRF05. Ide o hľadanie faktorov, ktoré skresľujú alebo iným spôsobom ovplyvňujú správne fungovanie týchto senzorov. V prvom rade bolo potrebné naprogramovať čip osadený na doske spracovania signálu pre korektnú funkčnosť a riadenie snímačov. Následne bolo realizovaných niekoľko meraní pre zistenie správania sa snímačov pre rôzne vzdialenosti. Ďalej bolo realizovaných mnoho meraní, ktorých snaha bola získať poznatky o vplyve teploty, svetelných podmienok, materiálu snímaného povrchu alebo mieru vzájomného ovplyvňovania pri použití viacerých snímačov. Poslednou úlohou bolo skúmanie približného tvaru vyžarovaného ultrazvuku pre zistenie oblasti detekcie. Nakoniec sa porovnali senzory SRF05 s nými ultrazvukovými snímačmi od rôznych výrobcov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 KREJSA, Jakub
8 KREJSA, Jan
8 Krejsa, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.