National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Consumer behaviour inside the population
Krejčíková, Kateřina ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Filipová, Alena (referee)
Diplomová práce je zaměřena na rozdíly v nákupních chování napříč populací. Jednotlivé odlišnosti jsou hledány jednak před věkové skupiny a jednak přes pohlaví. Práci doplňuje praktický výzkum, který se skládá jednak ze sekundárního výzkumu této problematiky z provedených studií a jednak z provedeného asistovaného nákupu a dotazníkového šetření.

See also: similar author names
2 KREJČÍKOVÁ, Klára
2 Krejčíková, Kristýna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.