National Repository of Grey Literature 36 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí
Drábková, Klára ; Škrdlantová, Markéta ; Nagyová, Dominika ; Krejčí, Jan ; Bacílková, Bronislava ; Bureš Víchová, Jana ; Ďurovič, Michal
Textilní závěsy jsou nedílnou součástí archivních dokumentů s přivěšenou pečetí a jejich udržení v dobrém stavu je podmínkou jak pro uchování pečetě, tak i právní hodnoty listiny. Proto je cílem této metodiky doporučit vhodný a bezpečný postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí. Konzervování textilních závěsů je specifické kvůli jejich kontaktu s dalšími materiály archiválií (pečeť, papír, pergamen apod.) a není tedy možné využít všechny metody běžně užívané v procesu konzervování-restaurování textilií. Přínosem této metodiky je zohlednění výše uvedených specifik. Textilní závěsy pečetí, mohou být znečištěny jak prachovými nečistotami, tak nečistotami vzniklými při výrobě pečetí, či předchozím restaurátorským zásahem, případně mohou být mikrobiologicky napadeny. Vhodná dezinfekce a dostatečné vyčištění textilního závěsu přispějí k jeho dlouhodobé stabilitě.
Fulltext: Download fulltextPDF
Retrofit of milling machine
Krejčí, Jan ; Arm, Jakub (referee) ; Bradáč, Zdeněk (advisor)
This bachelor thesis deals with rebuild of manual drill-mill machine BF20L into CNC mill machine and control using PLC. All axes are powered by stepper motors connected to special control cards and industrial computer from company Beckhoff. For this control is made full switchboard. Programmed control is done in software TwinCAT 3. In the program is done manual and automatic control together with their visualizations.
Diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy with emphasis on genetic testing
Tomašov, Pavol ; Veselka, Josef (advisor) ; Kohoutová, Milada (referee) ; Krejčí, Jan (referee)
Dizertační práce: Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie se zaměřením na genetické vyšetření Autor: MUDr. Pavol Tomašov Obor: Fyziologie a patofyziologie člověka Abstract Introduction: Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the most common monogenic cardiac disease with vast genetic and clinical heterogeneity. Genetic testing of HCM patients is important in determining the etiopathogenesis of the disease and is becoming an integral part of patient care. Aim: The aims of our work included the following implementation of genetic testing in HCM in both basic and clinical research: 1. To identify genetic variants in a novel candidate gene NEBL coding Z-disc protein nebulette in HCM patients. 2. To determine clinical and echocardiographic variables associated with the presence of mutations in the most common sarcomeric genes in the Czech population. 3. To find echocardiographic parameters useful in determining the genotype of relatives before the development of phenotype. Results: In a cohort of 95 patients with HCM we identified a novel genetic variant in a conserved spot of NEBL gene (p.H171R) in one patient. The variant was not found in a control population and was predicted to have a damaging effect on the protein's structure. In a cohort of 48 HCM patients tested for mutations in the most common sarcomeric...
Control Unit with (Espressif) ESP32 Module
Smička, Daniel ; Krejčí, Jan (referee) ; Škorpil, Vladislav (advisor)
This bachelor thesis describes concept, design and making of control unit with module Espressif ESP32. At first we apply to proposition of theoretical communication blocking scheme and blocking scheme of design. Afterwards we apply to designing of the scheme and choosing appropriate parts and making design of printed circuit board. In the end we are going to code function of the module and we will make end-user device.
Network components monitoring using Munin
Vicen, Šimon ; Krejčí, Jan (referee) ; Šilhavý, Pavel (advisor)
This thesis is focused on monitoring systems, particularly on network elements monitoring with emphasis on ways of how we can securely access monitored parameters in work with modules and plugins in Munin environment. Moreover the thesis analyze creating new plugins in Munin enviroment with graphical output of an HTML file.
Transistor tester connectable via USB
Skopalík, Daniel ; Krejčí, Jan (referee) ; Lattenberg, Ivo (advisor)
This thesis describe development and realization of transistor tester based on AtMega microcontroller. Developed equipment should be used by DIY users or students in university workshop to verify transistor functionality and measure basic characteristics. Equipment should be easily manufacturable in a piece quantity with reasonable costs.
Universal Home Gateway for IoT Devices
Šelinga, Martin ; Krejčí, Jan (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
This diploma thesis consists of theoretical description of M2M communication and main differences comparing with H2H communication. There is also a description of protocols used in Internet of Things and description of practical implementation of protocols WM-BUS and Z-Wave in Python programming language with usage of Django framework.
Implementation of an IoT device for Smart Home
Popela, Vojtěch ; Krejčí, Jan (referee) ; Pokorný, Jiří (advisor)
The aim of this thesis is to acquainted with the concepts of Internet things, a smart home, and then design and implement smart home appliance – a kettle. The theoretical part of this thesis deals with the description of The Internet of Things, Smart Home, market research of Kettles, protocols used in the Internet of Things and analysis of functions to implement. In the first part of the solution a program for a control unitbuilt on the development board ESP8266 is created and the local control is put into operation. In the second part a web application is designed and put into operation. The third part of the solution contains photo documentation and project description. The fourth part analyzes power consumption and also includes a proposal for saving energy. The last part includes the design of printed circuit boards.
Boundedness of the average operator on Orlicz sequence spaces
Krejčí, Jan ; Pick, Luboš (advisor) ; Hencl, Stanislav (referee)
The goal of this thesis is to characterize the Average operator on Orlicz sequence spaces and to give a condition equivalent to ∆0 2. 1
Chemical-mineralogical analysis of historic renders of the chateau complex Cítoliby
Frankeová, Dita ; Hauková, Petra ; Petráňová, Veronika ; Krejčí, Jan
The study deals with the condition of the historical plaster of the fence-barrier walls of the former castle complex. An analysis of eight samples (6x mortar, 2 stone) was performed to determine the quality of the plaster binder and determine the degree of salination.

National Repository of Grey Literature : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
19 KREJČÍ, Jan
7 KREJČÍ, Jana
1 KREJČÍ, Joel
3 Krejčí, J.
11 Krejčí, Jakub
7 Krejčí, Jana
3 Krejčí, Jarmila
2 Krejčí, Jaroslav
4 Krejčí, Jindřich
1 Krejčí, Jitka
11 Krejčí, Jiří
1 Krejčí, Johana
4 Krejčí, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.