Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Citlivost českých proveniencí jasanu ztepilého a jasanu úzkolistého vůči invaznímu patogenu Hymenoscyphus fraxineus
Kraus, Marek ; Pešková, Vítězslava (vedoucí práce) ; Čížková, Dana (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá průzkumem provenienčních ploch a posouzením napadení jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.) a jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia) patogenem Hymenoscyphus fraxineus. Cílem práce je zmapování výskytu napadených stromů v těchto lokalitách a vyhodnocení citlivosti lokalit vůči patogenu Hymenoscyphus fraxineus. Teoretická část se zabývá zpracováním dat získaných při terénních pracích na vybraných provenienčních plochách Koněprusy a Veltruby. Hodnocenými parametry byly tloušťka kmene ve výčetní výšce, výška stromu a především prosychání korun způsobené Hymenoscyphus fraxineus. Z výzkumu byla pořízena fotodokumentace, zaznamenány počty a údaje k jednotlivým stromům vyskytující se na provenienčních plochách. Každý strom měl své jedinečné označení, které určovalo jeho místo v porostu tak aby nedocházelo k mylnému zpracování dat. Zpracovaná data byla následně vyhodnocena programem NCSS 8.0., byla vytvořena shluková analýza pro porovnání jednotlivých proveniencí. Touto analýzou byly porovnávány pouze provenience, které se vyskytovaly na obou provenienčních plochách. Z výsledku vyplývá, že na provenienčních plochách Koněprusy a Veltruby se nevyskytovala provenience zcela bez napadení patogenem Hymenoscyphus fraxineus. Odolnějšími se zdáli být jedinci u proveniencích 4 ŠLP Kostelec nad Černými lesy Svojšice a 24 LS Český Krumlov Chvalšiny. Přestože tyto plochy vykazují největší přírůsty ve výšce a tloušťce je míra defoliace vysoká. Je možné předpokládat, že i u těchto proveniencí může dojít postupně k odumření. Vzhledem k některým vzrostlým jedincům vyskytujících se u ostatních proveniencích je zřejmé, že významnou roli hrají stanovištní podmínky a individuální odolnost jednotlivých stromů.
Separation of human seminal plasma proteins by selected chromatographic and electrophoretic methods
Kraus, Marek ; Tichá, M. ; Jonáková, Věra
We concentrated on proteins related to boar spermadhesins, which have not been identified, yet in human seminal plasma. We studied the cross-reactivity of antibodies against AQN and AWN boar spermadhesins with human seminal proteins.
An approach for isolation of human seminal plasma proteins
Kraus, Marek ; Tichá, M. ; Jonáková, Věra
Human seminal plasma contains various type of protein. For their isolation were used these methods: affinity chromatography, gel chromatography, HPLC etc. The cross-reactivity of antibodies against boar seprmadhesing AQN and AWN was studied with human seminal proteins.
Interakce povrchových proteinů spermií v reprodukčním procesu
Jonáková, Věra ; Kraus, Marek ; Maňásková, Pavla ; Liberda, J. ; Tichá, M.
Savčí reprodukce zahrnuje vysoce regulované biochemické interakce mezi komplementárními molekulami lokalizovanými na povrchu spermie a vajíčka a rovněž s látkami přítomnými v přirozeném okolí obou gamet. Proteiny kančí semenné plasmy AQN, AWN spermadhesiny a DQH protein, které jsou vázány na spermii během ejakulace, hrají důležitou roli v procesech reprodukce. Vazba spermie k buňkám oviduktu, rozpoznávání gamet a vazba spermie ke glykoproteinové síti zony pellucidy je zprostředkována protein-sacharidovou interakcí, lektinovou vazbou. Přirozenou funkční formou proteinů kančí semenné plasmy se zdají být jejich agregované formy, při kterých se uplatňuje další typ interakce (protein-protein). Proteinové agregáty tvoří povrchovou vrstvu spermie a její remodelování v samičím reprodukčním traktu je důležité během kapacitace spermie a pro primární vazbu spermie na vajíčko.

Viz též: podobná jména autorů
2 KRAUS, Miroslav
1 Kraus, Marcel
5 Kraus, Martin
6 Kraus, Michal
3 Kraus, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.