Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze ; Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji hl. m. Prahy v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Obsahuje data za správní obvody a městské části. Součástí publikace jsou statistická data za velká města ČR. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka hl. m. Prahy 2014
Český statistický úřad ; Krajská správa Českého statistického úřadu v Hl. m. Praze
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2011 až 2013, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Senioři v Hlavním městě Praze - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze
Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v hlavním městě Praze a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit i rozdíly uvnitř jeho území, a to z pohledu okresů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností, popřípadě velikostních skupin obcí. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky. Tato analýza navazuje na materiály vydávané ústředím ČSÚ, především na publikaci Senioři v ČR – 2014 nebo Senioři v krajích - 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sčítání lidu, domů a bytů - Hlavní město Praha: Analýza výsledků
Krajská správa Českého statistického úřadu v Hl. m. Praze ; oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza struktury obyvatelstva, domovního a bytového fondu a domácností, vývoj v kraji a jeho dílčích územních celcích od minulého sčítání (v části ukazatelů s návazností od roku 1961). Doplněno mezikrajským srovnáním, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.