National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Trh práce v Praze v roce 2013
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Statistická data z Výběrového šetření pracovních sil v hlavním městě Praze. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce plně respektující definice a obsah náplně jednotlivých ukazatelů LFS (Labour Force Survey) podle požadavků Eurostatu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistický bulletin : kraj hlavní město Praha 1. čtvrtletí 2014
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Pravidelná informace o demografickém, ekonomickém a sociálním vývoji v hl. m. Praze a jejích správních obvodech a městských částech. Zpracovaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistický bulletin : kraj hlavní město Praha za 3. – 4. čtvrtletí 2014
Český statistický uřad ; Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Pravidelná informace o demografickém, ekonomickém a sociálním vývoji v hl. m. Praze a jejích správních obvodech a městských částech. Zpracovaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistický bulletin : kraj hlavní město Praha za 1. – 2. čtvrtletí 2014
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Pravidelná informace o demografickém, ekonomickém a sociálním vývoji v hl. m. Praze a jejích správních obvodech a městských částech. Zpracovaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Fulltext: Download fulltextPDF
First hand figures Prague - 2014
Krajská správa ČSÚ v hl.m. Praze
tento první souhrn statistických dat za rok 2014 je určen pro co nejširší veřejnost. Představuje výběr informací za hlavní město Prahu, které Český statistický úřad zpracovává a poskytuje uživatelům.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
First Hand Figures Prague - 2012
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze ; Český statistický úřad
Promotion booklet containing the first available data for Prague, its administrative districts and city sections for 2012. Data from population and housing census 2011, data about bussiness, industry, and services.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.