Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trh práce v Praze v roce 2013
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Statistická data z Výběrového šetření pracovních sil v hlavním městě Praze. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce plně respektující definice a obsah náplně jednotlivých ukazatelů LFS (Labour Force Survey) podle požadavků Eurostatu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistický bulletin : kraj hlavní město Praha 1. čtvrtletí 2014
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Pravidelná informace o demografickém, ekonomickém a sociálním vývoji v hl. m. Praze a jejích správních obvodech a městských částech. Zpracovaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistický bulletin : kraj hlavní město Praha za 3. – 4. čtvrtletí 2014
Český statistický uřad ; Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Pravidelná informace o demografickém, ekonomickém a sociálním vývoji v hl. m. Praze a jejích správních obvodech a městských částech. Zpracovaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistický bulletin : kraj hlavní město Praha za 1. – 2. čtvrtletí 2014
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Pravidelná informace o demografickém, ekonomickém a sociálním vývoji v hl. m. Praze a jejích správních obvodech a městských částech. Zpracovaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čísla z první ruky Praha - 2014
Krajská správa ČSÚ v hl.m. Praze
tento první souhrn statistických dat za rok 2014 je určen pro co nejširší veřejnost. Představuje výběr informací za hlavní město Prahu, které Český statistický úřad zpracovává a poskytuje uživatelům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Čísla z první ruky Praha - 2012
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze ; Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2012. Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, údaje z oblasti obchodu, průmyslu a služeb.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.