National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Regulace reklamy
Krásová, Petra ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Mottlová, Libuše (referee)
Práce podává přehled o právní a etické regulaci reklamy v České republice a rovněž seznamuje s výsledky výzkumu "Postoje české veřejnosti k reklamě". Právní úprava je rozdělena na část veřejnoprávní a soukromoprávní, přičemž v rámci každé části seznamuje s nejdůležitějšími právními předpisy regulujícími obsah reklamního sdělení. V rámci etické regulace práce seznamuje s činností Rady pro reklamu a především s projednáváním stížností.
Social advertising
Krásová, Petra ; Zamazalová, Marcela (advisor) ; Procházka, Jan (referee)
Diploma thesis introduces the social advertising, its legal and ethical aspects and the role of an advertising agency in a process of its creation. Practical part includes the results of a research related to attitudes of non-profit organizations, advertising agencies and general public to this issue.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.