National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Structure and properties of welded joint TiAl6V4 / 6061 made by electron beam technology
Král, Michael ; Jan, Vít (referee) ; Foret, Rudolf (advisor)
Titanium and aluminium alloys are among the most used construct materials due to their physical and mechanical properties except steels. The joining of these alloys can improve properties of whole construction but it is still difficult task. Especially welding of titanium and aluminium alloys is difficult cause formation of undesirable intermetalic phases in the weld. This thesis focuses on influences of electron beam welding parameters especially focusing and deflection of beam and preheating of base material to quality of heterogeneous join of titanium alloy Ti6Al4V and aluminium alloy EN AW-6061 – T651. There is described preparation of welded joins and brazed joins in the thesis, which are evaluated by light microscopy, scanning electron microscopy and EDS analysis of chemical composition. There was evaluated presence and chemical composition of formated intermetalic phases in the welded joins and quality and defects in the brazed joins.
Physical and electrical properties of 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 ceramics
Král, Michael ; Nan, Bo (referee) ; Hughes, Hana (advisor)
Účelem této práce je příprava prášku a bezolovnaté keramiky se složením 0,5Ba(Zr0,2Ti0,8)O3-0,5(Ba0,7Ca0,3)TiO3 a následné měření jejích fyzikálních a elektrických vlastností. Práce obsahuje literární rešerši na téma piezokeramické materiály a jejich vlastnosti, společně s experimentální částí, která popisuje přípravu a měření vlastností vzorků. Přínosy práce jsou přesný popis výroby a měření vlastností, stanovení fyzikálních a elektrických vlastností této bezolovnaté piezoelektrické keramiky a návrhy na další vývoj. Nejlepší elektrické vlastnosti byly naměřeny na vzorcích slinovaných při teplotě 1425 °C a to d33 = 290.5 pC/N, průměrná velikost zrn 46.8 m a relativní hustota 93.9 %.

See also: similar author names
15 KRÁL, Martin
16 KRÁL, Michal
3 Král, Marek
15 Král, Martin
1 Král, Matyáš
2 Král, Matěj
16 Král, Michal
2 Král, Milan
2 Král, Miloslav
5 Král, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.