National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Measuring of Operational Risk in Finacial Institutions
Voříšek, Martin ; Žváčková, Lenka (advisor) ; Kozáková, Markéta (referee)
The aim of this submitted work deals with situation which quite recently occured on financial markets. In 2001, Basel Commitee for Banking Supervision declared that banks had to cover their exposure to a not very well-known operational risk. This work consists of a five main parts. After a few introductory words comes a short chapter about risks generally. Second part repeats some basic economic terms in territory of market failures and then discusses these particular problems in the field of financial markets. Following part brings a view on regulatory documents -- their past, their present and their possible future. A chief attention should be aimed on fourth part. It analyzes operational risk with a focus on its definition, its specifics, examples of its impacts and methods of its control, mitigation, measuring and managing. Last chapter describes one of advanced approaches to measure operational risk. At the end, there are a few last words concerning some questionable areas and future of operational risk management.
Alternative forms of financial solution of risks
Kozáková, Markéta ; Daňhel, Jaroslav (advisor) ; Ducháčková, Eva (referee)
This diploma thesis is focused on alternative possibilities, how can we apply financial solution of risks. First part of this thesis describes problems of current commercial insurance market. There are also mentioned traditional ways risk's transfer and their possible troubles. In following part there are chapters containing alternative forms which solves specific kinds of risk related to different economical subjects. In the last part there is discussed possibility of state participation of catastrophic events. The aim this thesis is to identify the problems of current insurance market, evaluate common used techniques the risk's transfer and suggest suitable ways which can be used to solve the problem of risk with cooperation of financial markets, public finance and other alternative instruments.
Struktura českého pojistného trhu a jeho vývoj
Kozáková, Markéta ; Gruber, Petr (advisor)
Tato bakalářská práce zachycuje a analyzuje vývoj českého pojistného trhu. V úvodní kapitole je stručně popsán vývoj od úplných začátků pojištění v našich zemích, přes znárodnění pojišťoven po 2.sv. válce a kapitola končí rokem 1995, kdy se již pojistný trh na našem území obnovil. V těch následujících je pojistný trh zkoumán z několika hledisek. V každé kapitole jsou v souvislosti s příslušnými údaji také uvedeny významné události, které ovlivnily daný ukazatel pojistného trhu. Nechybí ani legislativní změny, které měli ve vývoji pojistného trhu velký význam. Po nich následují údaje o počtu pojišťoven, jejich vlastnické struktuře, výši rezerv a jejich investování, předepsaném pojistném, náklady na pojistná plnění atd.

See also: similar author names
10 KOZÁKOVÁ, Martina
1 Kozáková, Marcela
1 Kozáková, Mariana
2 Kozáková, Marie
10 Kozáková, Martina
1 Kozáková, Michaela
1 Kozáková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.