Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transgenní myši: Experimentální model pro studium akutní lymfoblastické leukemie
Kozáková, Jana ; Semecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Lenčo, Juraj (oponent)
SOUHRN Geny TEL a AML1 se vyskytují v nápadně vysokém počtu různých aberací provázejících hematologické malignity. Tato práce se zaměřuje na studium hybridního genu TEL/AML1 na modelu transgenní myši. Translokace t(12;21)(p13;q22), odpovídající genu TEL/AML1, byla metodou PCR hledána u 76 jedinců. Tyto myši byly dále testovány na přítomnost mRNA fúzního genu TEL/AML1 použitím metody RQ-RT-PCR. Analýzou krevního obrazu byly hledány rozdíly v počtu bílých a červených krvinek, krevních destiček a procentuálním zastoupení lymfocytů v periferní krvi transgenních a netransgenních myší. TEL/AML1 pozitivní Akutní lymfoblastická leukémie vzniká z prekursorů B lymfocytů, proto byly cytofluorometrickou metodou sledovány možné změny v procentuálním zastoupení B lymfocytů v periferní krvi transgenních a netransgenních myší. Dále byl sledován marker pre-B lymfocytů (B220+ /CD43+ ). Přítomnost pre-B lymfocytů v periferní krvi značí nedostatečnou proliferaci a diferenciaci těchto buněk a tudíž leukemogenezi.
Urban and Suburban Intermodal Fraction of Atmospheric Aerosol in Winter 2014
Kozáková, Jana ; Schwarz, Jaroslav ; Leoni, C. ; Hovorka, J.
The aim of this study is to characterize the intermodal fraction in urban and suburban localities and estimate to what extent fine/coarse aerosol sources contribute to this fraction.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Seasonal and Diurnal Variability of Aerosol Number Size Distribution, Concentration and Gaseous Pollutants in Prague City Center
Leoni, C. ; Kozáková, Jana ; Hovorka, J.
Atmospheric aerosol is one of the key urban pollutants while much attention has focused to the size fractions of smaller particle diameter - Dp. The most significant sources of primary ultrafine particles (Dp<100 nm) in urban ambient air are outdoor combustion sources: vehicles, industry and power plants. The aim of this study was to investigate the relationship between ultrafine aerosol particles and gaseous pollutants (O3, NOx) and their temporal variation, to analyse the size distribution differences and to assess the major sources of ultrafine particles in Prague city center.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Urban and Suburban Intermodal Fraction of Atmospheric Aerosol in Winter 2014
Kozáková, Jana ; Hovorka, J. ; Schwarz, Jaroslav
Fine (PM1) and coarse (PM10-2.5) aerosols differ not only in size but also in the chemical composition, health effects, type of sources, and others. A dividing line between fine and coarse aerosol is not clearly defined. These fractions overlap in the aerodynamic particle size range 1-2.5 μm, also called the intermodal fraction. Sources of both coarse and fine aerosols contribute to the intermodal fraction to a different extent relating to different meteorological conditions and types of locations. According to several studies, the intermodal fraction highly correlated with coarse aerosol in dry areas during high wind speed episodes. In contrast, other studies have shown higher or comparable correlation with fine aerosol. The aim of this study is to characterize the intermodal fraction in urban and suburban localities and estimate to what extent fine/coarse aerosol sources contribute to this fraction.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Francouzská právní terminologie v zakládajících smlouvách ES / EU
KOZÁKOVÁ, Jana
Anotace Cílem této bakalářské práce je analýza kolokací a jejich překladů. Základem práce je legislativní text Evropské unie, konkrétně text Konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. V teoretické práci je popsán postup získání potřebného textu, korpusová lingvistika, zásady překladu legislativních textů, vysvětlení pojmů kolokace a termín. V praktické části je analyzována samotná terminologie a jejich překlady.

Viz též: podobná jména autorů
7 KOZÁKOVÁ, Jana
1 KOZÁKOVÁ, Jitka
1 Kozáková, Jarmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.