National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Strategie používání PVC výrobků‚ následné odstranění
BARKOV ČR, spol. s r.o. ; Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav chemie ochrany prostředí ; Ústav makromolekulární chemie AV ČR ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kozáková, Bohdana
Použití metody LCA pro srovnání PVC výrobků a alternativních materiálů. Environmentální a zdravotní rizika způsobená výrobky z PVC. Systém sběru a fyzikální recyklace odpadu PVC podlahových krytin.
Strategie používání PVC výrobků‚ následné odstranění
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kozáková, Bohdana
Právní předpisy ČR a EU týkající se stavebních odpadů z PVC, dokumenty EU týkající se stavebních odpadů z PVC. Zhodnocení plastového odpadu - terminologie. Použití PVC ve stavebnictví. Fyzikální recyklace stavebních odpadů z PVC v Evropě a v ČR.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Andr, Tomáš ; Slavíková, Halka ; Kozáková, Bohdana
Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je určena pro odborníky v odpadovém hospodářství, pro producenty odpadů i pro širokou veřejnost. V průběhu roku 2007 byla Databáze technologií úprav odpadů průběžně aktualizována a doplňována o chybějící zařízení na využití a úpravu odpadů. Informace o těchto zařízeních byly získávány především ze souhlasů k provozování vydávaných na příslušných krajských úřadech, v menší míře přímo od oslovovaných provozovatelů.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Tušil, Petr ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš ; Šepeľová, Gabriela ; Seyfriedová, Jana ; Buda, Jan ; Kozma, Martin ; Martínková, Marta ; Eckhardt, Pavel ; Pavlová, Světla ; Žiaková, Kristýna ; Kuklová, Iva ; Kulovaná, Marie ; Hoch, Karel ; Brichta, František ; Špůr, Jaroslav ; Andr, Tomáš ; Slavíková, Halka ; Kozáková, Bohdana ; Svoboda, Karel ; Sirotková, Dagmar ; Wanner, Filip ; Michalová, Marie ; Šťastný, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Matulová, Dragica ; Hudáková, Věra
Shrnutí prací vykonaných na výzkumném záměru v roce 2007, protokoly o plnění oponentní posudky, zápisy z kontrolních dnů. Výstupy za rok 2007 a plán na rok 2008. Výzkumný záměr je rozdělen na 14 subprojektů: Subprojekt 1 - Biologicky rozložitelné odpady (zpracované podklady a rešerše, experimentální práce. Subprojekt 2 - Provozní pokus posouzení vlivu kuchyňských drtičů na složení kalu, přehled technologií pro zpracování BRO. Subprojekt 3 - Problematika kalů z čistíren odpadních vod. Subprojekt 4 - Výzkum hodnocení výrobků z odpadů a jejich materiálových toků, Subprojekt 5 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení složení a vlastností odpadů. Subprojekt 8 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 9 - Evidence a hodnocení starých zátěží. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Biodegradabilní plasty. Subprojekt 12 - Výzkum v oblasti termického odstraňování a energetického využívání odpadů. Subprojekt 13 - Výzkum v oblasti LCA pneumatik. Subprojekt 14 - Odborná podpora. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.

See also: similar author names
4 KOZÁKOVÁ, Barbora
4 Kozáková, Barbora
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.