Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aluminum Sieves Supporting Cobalt-Manganese Mixed Oxides as Catalysts for Deep Ethanol Oxidation.
Jirátová, Květa ; Kovanda, F. ; Balabánová, Jana
It can be concluded that conditions of sieves pretreatment substantially affect properties of the deposited oxides, and consequently, the catalitic activity of the prepared catalysts.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příprava a vlastnosti nanodestiček hydroxidu zinečnatého a oxidu zinečnatého
Hynek, Jan ; Lang, Kamil (vedoucí práce) ; Kovanda, František (oponent)
1 Abstrakt Podrobně jsme studovali strukturu vrstevnatého hydroxidu zinečnatého s interkalovaným dodecylsulfátem (LZH-DS). Zjistili jsme, že materiál připravený přímým srážením ve vodě tvoří v organických rozpouštědlech různé fáze lišící se strukturou mezivrstevného prostoru i hydroxidových vrstev. Byly připraveny a studovány tři fáze - "roztažená" (ex) (původní LZH-DS připravená ve vodě), "stažená" (s) a "superstažená" (ss) (připravené třepáním LZH- DS(ex) v methanolu). Při studiu závislosti struktury LZH-DS(ex) na teplotě jsme pozorovali interstratifikaci, což je první pozorovaný případ u vrstevnatých hydroxidů obsahujících anionty s dlouhým alifatickým řetězcem. Výsledky experimentů byly použity pro sestrojení modelů struktur pomocí metod molekulární dynamiky. Filmy obsahující nanodestičky ZnO byly připraveny pomocí metod dip-coating a inkjet printing na skleněných podložkách. Depozicí vznikly ultratenké, transparentní, orientované povrchy ZnO s exponovanými polárními rovinami {001}. Morfologie filmů závisela na použitém způsobu depozice. Filmy připravené metodou dip-coating byly hladké s minimální porozitou, zatímco filmy připravené metodou inkjet printing byly hrubé a jejich povrch dosahoval cca 100-160 m2 g-1 . Rychlostní konstanty fotokatalytické degradace 4-chlorfenolu filmy s orientovanými...
Deep Oxidation of Ethanol over Co-Mn-Al Mixed Oxides Supported on Pelletized Magnesia-Alumina: Role of Acid-base Properties.
Jirátová, Květa ; Balabánová, Jana ; Kovanda, F. ; Obalová, L.
In the present study, we applied the method of impregnation using acidic solution of metal salts in combination with a support having basic properties that could limit penetration of active components into the support pellets.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Supported Potassium-Doped Co3O4 Catalysts for N2O Decomposition
Klyushina, A. ; Kovanda, F. ; Jirátová, Květa ; Obalová, L.
Supported Co3O4 catalysts were prepared by heating the cobalt hydroxide synthesized electrochemically on tainless steel sieve and by heating the commercial TiO2 tablets impregnated with cobalt nitrate solution; the catalysts were than modified with potassium promoter.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Effect of Precursor Synthesis on Catalytic Activity of Co3O4 in N2O Decomposition
Chromčáková, Ž. ; Obalová, L. ; Kovanda, F. ; Pacultová, K. ; Kukutschová, J. ; Michalik, S. ; Kustrowski, P. ; Jirátová, Květa
The correlation between methods of preparation, phase composition of precursors, catalytic properties of the related oxide catalysts, and the role of the cobalt ions as catalytic active sites is discussed.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
New Catalyst for Removal of N2O from Nitric Acid Plant Tail Gases
Obalová, L. ; Kovanda, F. ; Jirátová, Květa ; Šrámek, J. ; Karásková, K. ; Chromčáková, Ž. ; Borovec, K. ; Dej, M.
In the present work, the Co-Mn-Al mixed oxide modified by K was prepared in the pilot plant scale for the first time and tested in real conditions. Result of N2O catalytic decomposition in the pilot plant reactor installed at the bypassed tail gas from the nitric production plant are shown and obtained kinetic datae used for modelling of full scale reactor for N2O emissions abatement.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.