Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ceria-Titania Support of Cobalt Oxide Catalysts: The Effect of Surfactant Addition on Physical-Chemical and Catalytic Properties.
Jirátová, Květa ; Kovanda, F. ; Balabánová, Jana
This study is focused on the effect of Pluronic P123® addition during preparation of the ceria-titania supports on the properties of cobalt oxide catalysts in the deep oxidation of ethanol. The supports with CeO2/TiO2 molar ratio of 0.25 were prepared by sol-gel reaction and subsequent heating at 500 °C.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cobalt-Containing Mixed Oxide Catalysts for Removal of N2O from Nitric Acid Plant Tail Gases.
Obalová, L. ; Pacultová, K. ; Klegová, A. ; Kovanda, F. ; Jirátová, Květa
Presented contribution summarizes our research dealing with cobalt mixed oxide catalysts for low temperature N2O caalytic deposition.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ceria-Zirconia Coated Stainless Steel Meshes as Supports of Cobalt Oxide Catalysts.
Dvořáková, M. ; Krupková, K. ; Kovanda, F. ; Balabánová, Jana ; Soukup, Karel ; Jirátová, Květa
In this study we attempted to increase stability of the cobalt oxide layer on the stainless steel support to application of ceria-zirconia interlayer.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aluminum Sieves Supporting Cobalt-Manganese Mixed Oxides as Catalysts for Deep Ethanol Oxidation.
Jirátová, Květa ; Kovanda, F. ; Balabánová, Jana
It can be concluded that conditions of sieves pretreatment substantially affect properties of the deposited oxides, and consequently, the catalitic activity of the prepared catalysts.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příprava a vlastnosti nanodestiček hydroxidu zinečnatého a oxidu zinečnatého
Hynek, Jan ; Lang, Kamil (vedoucí práce) ; Kovanda, František (oponent)
1 Abstrakt Podrobně jsme studovali strukturu vrstevnatého hydroxidu zinečnatého s interkalovaným dodecylsulfátem (LZH-DS). Zjistili jsme, že materiál připravený přímým srážením ve vodě tvoří v organických rozpouštědlech různé fáze lišící se strukturou mezivrstevného prostoru i hydroxidových vrstev. Byly připraveny a studovány tři fáze - "roztažená" (ex) (původní LZH-DS připravená ve vodě), "stažená" (s) a "superstažená" (ss) (připravené třepáním LZH- DS(ex) v methanolu). Při studiu závislosti struktury LZH-DS(ex) na teplotě jsme pozorovali interstratifikaci, což je první pozorovaný případ u vrstevnatých hydroxidů obsahujících anionty s dlouhým alifatickým řetězcem. Výsledky experimentů byly použity pro sestrojení modelů struktur pomocí metod molekulární dynamiky. Filmy obsahující nanodestičky ZnO byly připraveny pomocí metod dip-coating a inkjet printing na skleněných podložkách. Depozicí vznikly ultratenké, transparentní, orientované povrchy ZnO s exponovanými polárními rovinami {001}. Morfologie filmů závisela na použitém způsobu depozice. Filmy připravené metodou dip-coating byly hladké s minimální porozitou, zatímco filmy připravené metodou inkjet printing byly hrubé a jejich povrch dosahoval cca 100-160 m2 g-1 . Rychlostní konstanty fotokatalytické degradace 4-chlorfenolu filmy s orientovanými...
Deep Oxidation of Ethanol over Co-Mn-Al Mixed Oxides Supported on Pelletized Magnesia-Alumina: Role of Acid-base Properties.
Jirátová, Květa ; Balabánová, Jana ; Kovanda, F. ; Obalová, L.
In the present study, we applied the method of impregnation using acidic solution of metal salts in combination with a support having basic properties that could limit penetration of active components into the support pellets.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.