Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Essays on Conflicts and Human Capital Accumulation
Kovač, Dejan ; Filer, Randall (vedoucí práce) ; Manacorda, Marco (oponent) ; Akbulut-Yuksel, Mevlude (oponent)
V první kapitole disertační práce ukazujeme, že úmrtnost rodičů je spojena s řadou negativních vlivů na dítě. Tento článek pojednává o vlivu otcovské úmrtnosti na zdraví dětí a jejich školní výsledky. Studovanými skupinami jsou děti veteránů narozených v Chorvatsku a výzkum se týká všech úmrtí a úrazů otců, které vyplynuly z chorvatsko-srbské války v letech 1991-1995. S využitím propojených administrativních dat jsem našel velký negativní vliv otcovy smrti na studijní průměr potomka na střední škole, na školní absence, problémy s chováním a hospitalizace. Problém potenciálně nenáhodné otcovské úmrtnosti řeším použitím rozdílů v rozsahu úrazů nebo smrti uvnitř vojenských jednotek. V podstatě předpokládám, že všichni členové jedné vojenské jednotky mají podobnou pravděpodobnost úmrtí nebo zranění, protože bojovali ve stejných bitvách. Také jsem schopen nastínit důležitý mechanismus, který je základem odhadovaných efektů. Přeživší manželky těch, kteří byli usmrceni nebo zraněni, byly dobře odškodněny, takže smrt otce neměla negativní vliv na příjmy domácností. Zjistil jsem, že úmrtí nebo zranění otce, ke kterým došlo během před narozením dítěte (in utero), mají mnohem větší účinky než úmrtí nebo zranění v raném dětství, což naznačuje, že většina negativních vlivů je důsledkem stresu matek. Je...
Identifying flip floppers: changing attitudes towards suicide bombing in the Middle East
Malečková, Jitka ; Kovač, Dejan
Existing literature on attitudes towards terrorism is mainly based on a cross sectional analysis of data, providing insights in the differences among countries. This paper examines changes in public opinion on terrorism over time, utilizing the PEW Survey data on at titudes towards suicide bombing in the Middle East (specifically Egypt and Pakistan) from 2004 to 2011. Give n the lack of panel data, it uses the Markov chain methodology to compare changes in the distribution of people who approve of terrorism in order to identify specific demograp hic groups within a country that have a higher probability of switching between approval and disapproval of suicide bombing. Predicting future evolutio n of terror ism approval helps to identify outliers in the data. Year to year country level changes in approval of terrorism are divided into different subgroups to investigate whether the change is on aggregate level for the whole country or whether specific demograp hic groups are triggering the changes. The results of this research can inform policies aimed at reducing the rates of terrorism approval among specific demographic groups.

Viz též: podobná jména autorů
2 KOVÁČ, David
1 Kovač, D.
5 Kováč, Daniel
2 Kováč, Dominik
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.