National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Role of Physical Impairment in a Partnership (Medical Anthropology)
Kovářová, Eva ; Klepal, Jaroslav (referee) ; Šimek, Jiří (advisor)
Couples of a physically disabled person and an able bodied one are being considered odd and exceptional by many people and furthermore associated with many prejudices and myths. The most common is probably the assumption of this relationship as an unequal and being rather a kind of carer and cared. The aim of this thesis has been to uncover the world of a couple of a person with acquired physical disability and his/her able bodied partner and to determine the impact of a physical disability and physical limitations stemming from the impairment on the inner life of the couple, a character of this relationship and the impact of the physical impairment on the social roles of the physically disabled person as a partner or potentially a parent. Acquired physical disability as a consequence of a spinal cord injury or a disease is a sudden and essential change in all three areas of a human being - physical, mental and social. In case of pre-injury/illness relationships I have been interested in the impact of this fundamental and unchangeable turnaround of existing conditions and life style on the couple. The theoretical phrame for this thesis has been phenomenological philosophy for its concern in the subjective experience regarded as a basis for further investigation and analysis and for its concept of...
The Sales Process Concept Proposal for Holmes Place Energy Karlin
Burianová, Monika ; Kovářová, Eva (referee) ; Malecha, Petr (advisor)
Title: The Sales Process Concept Proposal for Holmes Place Energy Karlin Points of thesis: The thesis "The Sales Process Concept Proposal for Holmes Place Karlín" is a new sales process proposal implemented in the first quarter 2010 and leading to better sales results in the company to increase total income. Based on strenghts and weeknesses of current system and the theory of 8 Steps of Selling, the new system and strategy has been created to achieve maximum results in minimum amount of time. Methods: Data will be obtained by describtion analysis, SWOT analysis and SMART method. Results: The result of the thesis is to create and implement new sales process leading to better membership sales result in 2010. Key words: Sale, membership, Holmes Place, process, profit. 3
Dualistic and non-dualistic human conceptions and their effect on reality and sports performance perception
Kovářová, Eva ; Vágner, Michal (referee) ; Parry Martínková, Irena (advisor)
Dualistické a ne-dualistické pojetí člověka a vliv těchto dvou pojetí na vnímání reality světa a sportovní výkon Tato práce se zabývá dualistickým a ne-dualistickým pojetím člověka a pojednává o vlivu těchto dvou pojetí na vnímání reality světa a současně také sportovní! výkon . První část práce je věnována dualistickému pohledu na realitu, který byl ovlivněn především Descartovým ontologickým a Hegelovým polaritním dualismem. Dualistická mysl vnímá realitu v částech a nehledá mezi těmito částmi hlubší spojitost. Druhá část této práce pojednává o ne-dualistickém pojetí člověka, který zde reprezentuje nábožensko-filosofický systém, zen buddhismus. Pro zen buddhismus je stěžejní prožitek přítomnosti a pocit absolutní jednoty všeho. Prožívání při zenové meditaci má některé společné znaky s prožíváním ve sportu. Klíčová slova: dualismus, ne-dualismus, celek, sportovní výkon, meditace, zen buddhismus, zazen, satori THESIS ANNOTATION: Dualistic and non-dualistic human conception and their effect on reality and sports peďormance perception This thesis considers dualistic and non-dualistic human conception and discusses effect ofthese two conceptions on perception of reality and sports performance. The first part ofmy work attends to dualistic view ofreality, which is effected by all above Descartes...
Přímé zahraniční investice jako forma vstupu podniků na zahraniční trhy - vybrané aspekty
Kovářová, Eva
Diplomová práce se zabývá pojmem "přímé zahraniční investice". Rozebírá faktory, které je ovlivňují, vymezuje jejich typologii a nástroje, kterými mohou být měřeny. Zaměřuje se také na teoretické základy tohoto tématu a současné trendy PZI. Zvláštní část je věnována outward PZI. Srovnávány jsou české a slovenské přímé investice v zahraničí.
Identifying Specific Pronunciation Errors Produced by Czech Learners of English as a Foreign Language\nl\nl Diagnostika specifických chyb českých studentů angličtiny ve výslovnosti
KOVÁŘOVÁ, Eva
This diploma thesis concentrates on typical pronunciation errors faced by intermediate Czech learners of English, specifically on word stress and reduction of unstressed syllables (weak forms). In order to analyse these aspects, a project was designed based on recording a sample of 33 first-year English language students at the Pedagogicka fakulta in Ceske Budejovice, and a survey was conducted on the learners? attitudes and experiences in pronunciation learning. Two types of speech were recorded (reading an unseen text and spontaneous oral expression) and subsequently analysed. As the Czech language has a different system of word stress and the reduced forms do not exist, it was presumed that interference will be detected from the mother tongue in the field of word stress and there will be prevalence of the strong forms of grammatical words.

See also: similar author names
1 KOVÁŘOVÁ, Emilie
5 KOVÁŘOVÁ, Eva
1 Kovářová, E.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.