National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
The Beginning of the Sacral Architecture in West Bohemia. Chapters from Church Archeology.
Čechura, Martin ; Sommer, Petr (advisor) ; Hauserová, Milena (referee) ; Kovář, Miroslav (referee)
The aim of the thesis is a research of the oldest sacral architecture on the example of one region - West Bohemia. While historical research has suggested that the oldest churches were built at administrative castles and formed the basis of a great-parish system, archaeological sources show a different image. Already during the 11th century, we have documented a number of churches in the landscape. Their relationship to older burial grounds is being explored. Compared to the supposed discontinuity between older row burial sites and church cemeteries, it appears that in many cases there was a direct spatial connection. The churches were founded in places of older settlement, as well as in places of older cemeteries. Archaeological research has documented wooden buildings and stone architecture too. In several cases, spatial and functional links to residences have been explored. In many cases, a greater age of churches was proved. Some churches were preceded by an older sacral building. The position of some churches on important roads and borders indicates their symbolic role. The results of archaeological research formulated to questions who were the builders of these churches and what was their role in medieval society. Thus, the view of the early Christianization of the early medieval population...
Methodical study for a bilateral research project about the mutual relationship in the sacral architecture of the 13. century in the Bohemian and Austrian lands.
Scholz, Stefan ; Kuthan, Jiří (advisor) ; Šmied, Miroslav (referee) ; Kovář, Miroslav (referee)
Stefan SCHOLZ Methodical study to the bilateral research project about mutual relationship of sacral architecture of the 13. century in the bohemian and austrian lands Abstract: To begin with the basic conditions for the interdisciplinarity and internationality of the whole research, and the necessity of a parallel survey on the profane level, will be defined. Then the main subject of the project will be linked to a wider context of the Central European integration processes in the early and high middle ages - from there results the necessity of secondary studies on Central European long term basic structures and framework developments from the 10th to the mid 13th century, as well as of historiographic context-studies to the reign of King Otakar Přemysl II. (1252- 1278). In this way the core the project will be defined: the forms of expression of the Central European integration processes in sacral and profane architecture and the settlement, urban, social and legal patterns in the bohemian, moravian, silesian and austrian towns, above all in the 3rd quarter of the 13th century. The relative chronological system of the main stylistic streams and positions of the middle european sacral architecture in 13. century shows many contrasts between the impacts of french and burgundian gothic style, the...
Design of Application for Customer Relationship Management Support
Kozák, Jan ; Kovář, Miroslav (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
This thesis is focused on design of web application for support of customer relationship management and related business processes based on the requirements and analysis of the current situation in selected company using PHP and MySQL database.
Optimization of internal material flow
Kovář, Miroslav ; Veverka, Petr (referee) ; Simeonov, Simeon (advisor)
This thesis refers about the optimalization of internal business logistics system. This thesis want to explore and propose new solutions to the system of internal transport of material in a manufacturing company. The aim is find a suitable methodology for the problem and aplication this methodology to the particular case. The practical part describes the specific case of the production system in the Bosch Diesel s.r.o. at his plant in Jihlava. Description includes an overview of the current state of the logistical arrangements and problems that a rise from the current state. Compares the current state with the proposed state and investigates the various pros and cons. Part of the analysis is a computer simulation of the transport system, which has been support to confirming the appropriateness of the proposed solutions.
Aspect of reliability in compatibility evaluation of products
Šenkýř, Michal ; Kovář, Miroslav (referee) ; Koška, Petr (advisor)
The diploma thesis deals with stating the aspects of reliability in product compatibility evaluation, namely with stating result uncertainty in product parameters testing and diagnosis which are imperative for introduction of the product to the market. The practical part of the thesis focuses on stating selected uncertainty in warm-water boilers testing, especially in gas fueled boilers with rated thermal input of max. 70 kW.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
SUNEX, s.r.o. ; INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Navrátil, Bohumil ; Vaněček, Vojtěch ; Kovář, Miroslav ; Vrabec, Jiří ; Polívka, Emil ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2004 popisuje práce plánované v etapě B6 a obsahuje informace, které nebyly zařazeny do finálních verzí manuálů. Svazek obsahuje další výstupy: Výstup 12: manuál pro textilní průmysl. Výstup 13: Manuál pro papírenský průmysl. Výstup 14: Manuál pro povrchové úpravy kovů. Výstup 15: Manuál pro nakládání s autovraky. Výstup 16: Manuál pro malé a střední podniky.
Prvky a vztahy v systému odpadového hospodářství
ECONZULT, Praha ; ISES, s.r.o., Praha ; Centrum inovací a rozvoje, Praha ; Špaček, Ladislav ; Hyršlová, Jaroslava ; Kovář, Miroslav ; Vaněček, Vojtěch ; Zíka, Ivan ; Navrátil, Bohumil ; Christianová, Anna
Zpráva obsahuje shrnutí prací za roky 2004-2005. Hlavní část zprávy tvoří výstupy: Výstup 1A: Postavení, úkoly a překážky českého průmyslu, zejména chemického, při plnění ekonomických, environmentálních a sociálních záměrů společnosti. Výstup 1B: Odpady pryže a pneumatik. Výstup 1C: Výroba, vlastnosti, úprava a recyklace skla. Výstup 1D: Udržitelná výroba a spotřeba a její vztah k odpadům. Výstup 2A: Popis bilančních schémat. Pojmy pro popis materiálových toků. Výstup 2B: Příklady bilančních schémat: Výrobky z PE, polyolefinů a PVC. Výstup 2C: Příklady bilančních schémat pro vybrané výroby: Výroba pryžových výrobků. Výstup 2D: Příklady bilančních schémat pro vybrané výroby: Výroba skleněných výrobků. Výstup 2E: Komentář k bilančním schématům pro vybrané výroby. Výstup 5: Příručka k metodice využívání produkční a odbytové bilance. Výstup 6: Manuál prevence a minimalizace odpadů s příklady z chemické výroby. Výstup 7A: Dobrovolné nástroje pro řízení materiálových toků. Výstup 7B: Environmentální manažerské účetnictví. Výroba 7C: Energetická stopa: Metoda exaktního hodnocení dopadů výrobních i nevýrobních aktivit na životní prostředí. Výstup 8: Matice dobrovolných nástrojů. Výstup 10A: materiálové toky při výrobě titanové běloby a jejich řízení.

See also: similar author names
7 KOVÁŘ, Michal
18 Kovár, Martin
7 Kovár, Michal
3 Kovář, Marek
18 Kovář, Martin
1 Kovář, Matouš
1 Kovář, Matěj
7 Kovář, Michal
2 Kovář, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.