Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Seják, Josef ; Pražan, Jaroslav ; Kučera, Zdeněk ; Křůmalová, Veronika ; Krausová, Jana ; Kraus, Josef ; Kovář, Jaromír ; Jílková, Jiřina ; Doucha, Tomáš
V souladu se zadáním projektu měl projekt následující cíl: identifikace, specifikace a pokus o kvantifikaci kladných i záporných externalit vzniklých zemědělskou výrobou. Tento výstup představuje syntézu celkové práce řešitelského kolektivu za oba roky, 2000 a 2001. Se záměrem zachovat přehlednost studie jsou zde výsledky práce prezentovány v souhrnné podobě, s prezentací nejdůležitějších výsledků. Teoreticko-metodologická východiska. Kvantifikace vybraných externalit. Vazba úkolů na agrární politiku a politiku ŽP.
Porovnání přístupů v oceňování vybraných částí přírody v ČR a Evropské unii s cílem sjednotit tento přístup
Český ekologický ústav, Praha ; Ptáček, Jan ; Šafařík, Miroslav ; Ščasný, Milan ; Kupka, Martin ; Kovář, Jaromír ; Sovová, Lenka ; Strejček, Jaromír ; Pokorný, Jan ; Vyskot, Ilja ; Černý, Karel ; Míchal, Igor ; Cudlín, Pavel ; Petříček, Václav ; Dejmal, Ivan ; Seják, Josef
Souhrnné vyhodnocení existujících metod oceňování přírody. Dostupné metody hodnocení přírody zahrnující jak peněžní tak nepeněžní metody. Pozornost studie je zaměřena na participativní postupy k odhalování hodnoty přírody. Využití metod mimotržního oceňování životního prostředí v zemích EU a v ČR. Specifikace úplného seznamu biotopů pro území ČR a bodové ohodnocení jejich ekologických charakteristik. Přístupy k peněžnímu vyjádření biotopů. Seznam bodových hodnot biotopů dle hesenské metodiky.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou: Vazba ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou na resortní koncepce a politiky
Český ekologický ústav, Praha ; Kovář, Jaromír
Řešení projektu by mělo odrážet zásadní problémy, které jsou prezentovány ve významných koncepčních materiálech z oblasti životního prostředí a zemědělství: Státní politika životního prostředí, Státní program ochrany přírody a krajiny, Návrh koncepce agrární politiky.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí: Náklady na ochranu životního prostředí. Pojetí, efektivnost a optimalizace
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Vojáček, Ondřej ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Medková, Marcela ; Lisa, Aleš ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Geuss, Erik ; Dvořák, Antonín ; Šauer, Petr
Publikace vydaná v rámci řešení projektu je rozdělena do dvou částí. Část I Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí tvoří kapitoly Pojetí životního prostředí, jeho ochrany a základních ekonomických souvislostí, Náklady a výdaje na ochranu životního prostředí na národohospodářské úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí ve veřejné správě, Náklady na ochranu životního prostředí a jejich optimalizace na podnikové úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí a spotřebitelé, domácnosti a nevládní neziskové organizace, Schéma řešení nových problémů ochrany životního prostředí. Část II Optimalizace nákladů na ochranu přírody - případové studie popisuje dvě případové studie: Třeboňsko - CHKO a Natura 2000 a Jizerské hory.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Zámyslický, Pavel ; Vaněček, Vojtěch ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Hadrabová, Alena ; Geuss, Erik ; Fiala, Petr ; Dvořák, Antonín ; Bartoš, Julie ; Šauer, Petr
Studie obsahuje závěry z řešení projektu v roce 2004. Projekt byl rozdělen do 6 částí: 1: Zkoumání alternativního pojetí nákladů na ochranu ŽP v teorii environmentální ekonomie; 2. Zkoumání alternativního pojetí nákladů na ochranu ŽP v praxi ČR i zahraničí (analýza používaných metodik); 3. K problému rozlišení hrubých a čistých nákladů (resp. investic) na ochranu ŽP a jeho význam pro politiku životního prostředí; 4. Zkoumání (analýza) stávajících konceptů vztahů výdajů/nákladů na ochranu ŽP a udržitelného rozvoje; 5. Makroekonomické souvislosti alokace ekonomických nástrojů na ochranu ŽP; 6. Systémy financování nákladů na ochranu životního prostředí.

Viz též: podobná jména autorů
7 KOVÁŘ, Jakub
40 KOVÁŘ, Jan
3 KOVÁŘ, Jaroslav
8 KOVÁŘ, Jiří
8 Kovár, Jiří
3 Kovář, J.
7 Kovář, Jakub
40 Kovář, Jan
3 Kovář, Jaroslav
2 Kovář, Jindřich
8 Kovář, Jiří
4 Kovář, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.