Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regulation of adiponectin and its isoforms production in human obesity
Kováčová, Zuzana ; Štich, Vladimír (vedoucí práce) ; Hainer, Vojtěch (oponent) ; Kazdová, Ludmila (oponent) ; Rossmeisl, Martin (oponent)
SÚHRN Je zjavné, že nerovnováha medzi energetickým príjmom a výdajom prichádza ruka v ruke s "westernizáciou" nášho životného štýlu, čo vedie postupne k zvýšenému počtu osôb s nadváhou a obezitou, ktorí majú podstatne vyššie riziko vzniku chronických komplikácií (ako npr. inzulínová rezistencia, diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia). Vznik týchto komplikácií úzko súvisí s dysfunkciou tukového tkaniva, ktorá vedie k periférnej inzulínovej rezistencii a metabolickým poruchám inzulín senzitívnych orgánov (napr. svaly, pečeň) a následne môže dojsť k vzniku centrálnej inzulínovej rezistencii. Vzhľadom k tomu, že tukové tkanivo je najväčší endokrinný orgán v tele a produkuje veľa hormónov, ktoré ovplyvňujú funkcie tukového tkaniva samotného ako aj iných orgánov, zmeny v ich produkcii je jedným z možných induktorov či prispievateľov k narušeniu energetickej homeostázy. Tukové tkanivo je prednostným miestom skladovania prebytkov živín, avšak dlhodobá pozitívna energetická nerovnováha a vysoký kalórický príjem vedú nielen k expanzii tukového tkaniva, ale hlavne k jeho patologickým zmenám. V stave obezity, tukové tkanivo je pod neustálym metabolickým stresom, čo vedie k aktivácii zápalových reakcií. Dochádza k prestavbe tukového tkaniva so zvýšenou akumuláciu makrofágov - dôležitý zdroj prozápalových...
Website concept
Kováčová, Zuzana ; Vladárová, Tatiana (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
My bachelor’s thesis concerns with describing of principles and rules of correct design of web sites in view of user’s accessibility and usability. These principles and rules are used in creating of a web site for the travel agency TV Tours. The web site is created by means of XHML, PHP and CSS. MySQL is used as a database server. The database is located on the web server APACHE.
The Use of Means of Artificial Intelligence for the Decision Making Support in the Firm
Kováčová, Zuzana ; Beko, Ĺuboš (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
This Master's thesis deals with using the theory of fuzzy logic in building up a model of suppliers evaluation of Heidelberg Slovakia company. Using the model the company will obtain an image about the efficiency and reliability of its suppliers. The information can be used to decision making support in supply chain management.
Moravian-Silesian Philharmonic Orchestra of Ostrava, Černá louka
Kováčová, Zuzana ; Drobniak, Gabriel (oponent) ; Gürtler,, Ivan (vedoucí práce)
Ostrava as a minig town, Ostrava as a black city. The Moravian Philharmonic Orchestra Ostrava as Black Pearl. Object Philharmonic has a raw lump of coal situated at Black Meadow site, the former heap. The building is a single mass laceration and shaped by the action of time, relative motion and contact materials are to each other and breaking moves. Tectonics of the facade symbolize brutality material, the piece of coal. On its surface has many different faces, edges, ridges and grooves. It is divided into layers of solid material, opaque and transparent gloss of the opening to the surroundings, providing visual contact with the interior and its interaction with the exterior. Inside, as the energy in coal is burning up, tuned in warm orange tones. It has the power to evoke heat of building, especially at night when during concert. Urban solving a broader relationship Philharmonic building is situated in the area of Black Meadow. The site is in close contact with cents and direct linkage to Masaryk Square. Philharmonic with its position linking a group of cultural objects, which are oriented in Theatre Street. The line begins at the Music Gallery Square, Philharmonic continues to object, bandstand, puppet shows to the theater of Antonin Dvorak. The building is oriented with its longitudinal axis in the direction northeast - southwest. The orientation of the main facade of the north side and is oriented to the Music of the square.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.