Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
UNICELLULAR ALGA CHLORELLA AS A FEED SUPPLEMENT, CURRENT EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES
Kotrbáček, V. ; Doucha, Jiří ; Kuchařová, V. ; Doubek, J.
n experiments with farm animals we studied the effect of Chlorella biomass as a feed supplement. In laying hens we found that diet supplemented with 1 % (i.e. 10 g/kg) of dry disintegrated heterotrophically grown Chlorella biomass significantly increased content of carotenoids in egg yolks of 8 experimental animals already after the first week of supplementation (P<0,01). Compared to 8 control hens these differences remained significantly higher until the end of the eight-week experiment. The average carotenoid concentration was 17,3 mu g per g of yolk in control group and 25,3 mu g per g of yolk in experimental animals (P<0,01). Autotrophically grown Chlorella was supplemented to the 30 gilts one month prior the expected first heat in a dose of 1,5 g per animal per day. These sows entered heat earlier and the number of pregnancy was higher in comparison to the 30 control animals. Other studies observed digestibility of selenium organically bound in Se-enriched Chlorella. The level of selenium in blood, colostrum and also tissues of new born piglets was determined. Group of 8 sows was supplemented with Se-enriched alga during the pregnancy and 3 days after parturition at a dose of 0,3 mg of selenium per 1 kg of feed. The same amount of selenium in the form of sodium selenite was administrated to the control group of 8 individuals. Organic form of selenium significantly increased concentration of Se in blood of sows and colostrum (P<0,05). Piglets born to supplemented sows had also significantly higher level of Se in heart, muscles and liver (P<0.01). The use of fresh Chlorella biomass produced outdoors on a dairy farm was experimentally tested. Location near biogas station enables utilization of flue gas as a source of carbon for algal photosynthesis. The liquid fresh biomass applied to dairy cows during the pregnancy at a dose of 15 g dry mass per cow increased the dry matter content in colostrum from 17,5 g per 100 ml of colostrum in control group to 20,5 g per 100 ml of colostrum in supplemented cows (P<0,05). This pilot experiment demonstrated possibilities of cheaper Chlorella production and its use in ruminant nutrition.
UNICELLULAR ALGA CHLORELLA AS A FEED SUPPLEMENT, CURRENT EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES
Kotrbáček, V. ; Doucha, Jiří ; Kuchařová, V. ; Doubek, J.
We studied the effect of Chlorella biomass as a feed supplement. In laying hens we found that diet supplemented with 1 % (i.e. 10 g/kg) of dry disintegrated heterotrophically grown Chlorella biomass significantly increased content of carotenoids in egg yolks of 8 experimental animals already after the first week of supplementation (P<0,01). Compared to 8 control hens these differences remained significantly higher until the end of the eight-week experiment. The average carotenoid concentration was 17,3 mu g per g of yolk in control group and 25,3 mu g per g of yolk in experimental animals (P<0,01). Autotrophically grown Chlorella was supplemented to the 30 gilts one month prior the expected first heat in a dose of 1,5 g per animal per day. These sows entered heat earlier and the number of pregnancy was higher in comparison to the 30 control animals. Other studies observed digestibility of selenium organically bound in Se-enriched Chlorella. The level of selenium in blood, colostrum and also tissues of new born piglets was determined. Group of 8 sows was supplemented with Se-enriched alga during the pregnancy and 3 days after parturition at a dose of 0,3 mg of selenium per 1 kg of feed. The same amount of selenium in the form of sodium selenite was administrated to the control group of 8 individuals. Organic form of selenium significantly increased concentration of Se in blood of sows and colostrum (P<0,05). Piglets born to supplemented sows had also significantly higher level of Se in heart, muscles and liver (P<0.01). The use of fresh Chlorella biomass produced outdoors on a dairy farm was experimentally tested. The liquid fresh biomass applied to dairy cows during the pregnancy at a dose of 15 g dry mass per cow increased the dry matter content in colostrum from 17,5 g per 100 ml of colostrum in control group to 20,5 g per 100 ml of colostrum in supplemented cows (P<0,05).
Optimalizace rozvoje organizační struktury fotbalového klubu
Selinger, Tomáš ; Šmedek, Martin (oponent) ; Kotrbáček, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC Slovan Rosice a následné optimalizaci jeho organizační struktury. Práce je rozdělena do tří části. V první popisuji teoretická východiska, ve druhé rozeberu fungování klubu za pomoci analýzy organizační struktury, SLEPT a SWOT analýzy. V poslední části podávám na základě zjištěných poznatků návrhy řešení a změn, jež vyplynuly z provedených analýz.
Příprava a realizace mezinárodního závodu ve freestyle lyžování
Chrástecký, Martin ; Ing.Jana Michlíková (oponent) ; Kotrbáček, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na přípravu a realizaci mezinárodního závodu v lyžování. Práce je členěna do několika části. Teoretická část se zabývá tvorbou podnikatelského plánu, SWOT analýzou, PEST analýzou, marketingovým mixem, dotazníkem, rozpočty a kalkulacemi a analýzou konkurenčního prostředí. Tyto poznatky jsou aplikovány v praktické části, v které je také navrhnuta inovace závodu.
Optimalizace rozvoje organizační struktury vybraného sportovního klubu
Bosák, Tomáš ; Blahutková, Marie (oponent) ; Kotrbáček, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci chodu hokejového klubu HC ZUBR Přerov, s.r.o., která vychází z popisu a analýzy činností tohoto hokejového klubu. Práce je rozdělena na několik částí. V první části uvádí teoretická východiska, v další části práce jsou popsány činnosti sportovního klubu, které souvisí s účastí klubu v druhé české hokejové lize a jsou provedeny analýzy SLETP a SWOT, analýzy rozpočtu, příjmů a organizační struktury. Na základě zjištěných údajů pomocí analýz jsou podány návrhy řešení, jejich přínosy a doporučení na změny.
Návrh inovace mezinárodní sportovní akce
Bráblík, Richard ; Mihola, Petr (oponent) ; Kotrbáček, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou mezinárodního závodu chlapců a dívek ve sportovní gymnastice Memoriálu Jana Gajdoše. Práce je rozdělena na několik částí. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou následně aplikována v praktické části práce. Na základě všech provedených analýz jsou dále zpracovány návrhy na inovaci závodu.
Analýza vybraného sportovního klubu
Bílý, David ; Kotrbáček, Václav (oponent) ; Drnek, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na řízení a ekonomiku vybraného sportovního klubu. Vymezuje všechny pojmy, které mohou se sportovními kluby jakožto obchodními společnostmi souviset. Bakalářská práce uvádí marketingové a další nástroje, které v praktické části analyzuje.
Optimalizace nákladů na činnost vybraného sportovního klubu
Toman, Pavel ; Kotrbáček, Václav (oponent) ; Lepková, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje popisu a analýze činností hokejového klubu HC ORLI ZNOJMO, s.r.o. a následné optimalizaci vybraných činností (nákladů na jeho chod). Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska, v další části práce jsou popsány jednotlivé činnosti sportovního klubu spojené s účastí družstva v rakouské mezinárodní lize a je provedena analýza činností klubu. Na základě analýzou zjištěných údajů je zpracována optimalizace nákladů na činnost klubu a jsou podány návrhy a doporučení na změny.
Zřízení a provoz lyžařského centra
Sekáč, Martin ; Kotrbáček, Václav (oponent) ; Korvas, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou vhodného prostředí pro zřízení lyžařského centra a návrhem na jeho provoz.
Analýza a optimalizace řízení sportovního klubu v amatérské hokejové lize
Václavík, Jiří ; Kotrbáček, Václav (oponent) ; Lepková, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci řízení amatérského hokejového klubu. Hlavním cílem této práce je navrhnout nástroj managementu, který bude efektivně řešit analýzou zjištěné problémy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.