National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Havránková, Věra ; Sirotková, Dagmar ; Peňázová, Milena ; Kotrčová, Jaroslava
Zpráva obsahuje studie: 1. Alternativní využití vytříděných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty). 2. Zásady principů udržitelného rozvoje. 3. Podpory podnikání a další zvýhodněné finanční zdroje využitelné pro rozvoj oboru odpadové hospodářství.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
EKO-KOM, Praha ; ENZO, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Havránková, Věra ; Kotrčová, Jaroslava ; Matějíček, Luboš ; Černík, Bohumil ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Předběžné výsledky projektu: 1. Dílčí projekt Stanovení skladby TKO - ve 4 vybraných lokalitách jsou pravidelně měsíčně odebírány vzorky a prováděny analýzy podle schválených metodik. 2. Dílčí projekt Analýza systémů sběru a třídění odpadů - byl proveden návrh kritérií na hodnocení systémů a návrh metody na objektivní hodnocení systémů. Pro potřebu úkolu byl sestaven dotazník sloužící ke sběru dat o nakládání s TKO v obcích a městech. Pro vyhodnocení dotazníků byl zpracován software. Byl proveden průzkum veřejného mínění. 3. Dílčí projekt Ekologické hodnocení druhotných surovin - byly specifikovány jednotlivé druhy surovin z hlediska ekologického hodnocení (inventarizační analýza) a byla zahájena spolupráce se zpracovatelským průmyslem. 4. Dílčí projekt Matematický optimalizační model - byla zpřesněna infrastruktura modelu a bylo provedeno odladění základního programového modulu pro optimalizaci svozu odpadu pro oblast Benešov. 5. Dílčí projekt Komunikační strategie - publikace projektu a jeho prozatímních výsledků.
Recyklační programy: Recyklační programy v zahraničí
Český ekologický ústav, Praha ; Vejnar, Pavel ; Peňázová, MIlena ; Kotrčová, Jaroslava ; Jarešová, Jindřiška ; Havránková, Věra
Zpráva o činnosti Českého ekologického ústavu v rámci řešení projektu za rok 2001 obsahuje vstupní informační zabezpečení projektu - rešerši z dostupné literatury a z internetu.
Recyklační programy
TiMa, Liberec ; DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Čepelka, Oldřich ; Beneš, David ; Vrbová, Martina ; Jurová, Marie ; Kotrčová, Jaroslava ; Vejnar, Pavel ; Jirkovská, Veronika ; Havránková, Věra ; Hrabina, David ; Bukáčová, Michaela ; Tylšar, Jan ; Keyzlarová, Lada ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Durdil, Josef
Zpráva o řešení projektu shrnuje hlavní výsledky řešení výzkumného projektu. Celkové řešení lze rozdělit do šesti základních oblastí: 1. Metodika logistiky životního cyklu, návrh zásad designu pro recyklaci - DFR a případová studie zpracování environmentálního prohlášení o výrobku III. typu; 2. Prognózování vybraných komodit; 3. Vytvoření databáze recyklačních technologií; 4. Stanovení metodiky a základních ukazatelů pro hodnocení účinnosti recyklačních programů; 5. Optimální recyklační programy; 6. Vyhodnocení charakteristik materiálových e ekonomických toků komodity automobily.
Systémy hospodaření s odpady v obcích
SLEEKO, Praha ; Kotrčová, Jaroslava ; Černík, Bohumil ; Havránková, Věra ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka
Příručka není právní normou. Obsahuje čtyři oddíly: 1.Právní rámec hospodaření s odpady v obcích, 2. Posouzení současného způsobu nakládání s komunálním odpadem, 3. Příprava nových systémů hospodaření s komunálním odpadem, 4. Zavedení nových systémů hospodaření s komunálním odpadem.
Systémy hospodaření s odpady v obcích
SLEEKO, Praha ; Kotrčová, Jaroslava ; Černík, Bohumil ; Havránková, Věra ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka
Příručka není právní normou. Obsahuje čtyři oddíly: 1.Právní rámec hospodaření s odpady v obcích, 2. Posouzení současného způsobu nakládání s komunálním odpadem, 3. Příprava nových systémů hospodaření s komunálním odpadem, 4. zavedení nových systémů hospodaření s komunálním odpadem.

See also: similar author names
2 KOTRČOVÁ, Jana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.