Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spektrální kontinua a čáry vodíku ve slunečních erupcích
Procházka, Ondřej ; Kotrč, Pavel (vedoucí práce) ; Švanda, Michal (oponent)
V této práci představujeme unikátní postfokální přístroj vhodný k detekci rychlých změn toku záření ve spektrálním rozsahu 350 - 440 nm. Pro silný pozaďový zářivý tok na těchto vlnových délkách není možné úspěšně měřit erupce v režimu Slunce jako hvězdy a použití tenké štěrbiny neumožňuje měřit celou aktivní oblast. Vyrobili jsme sadu kruhových clon s různými rozměry schopnými soustředit světlo pouze z omezené části sluneční atmosféry. Pro naše účely jsme také vyvinuli software pro vyhodnocení dat založený na statistických metodách umožňující další zvýšení citlivosti na změny ve spektru. První výsledky pozorování tří erupcí třídy X z června 2014 ukazují významné zvýšení toku v oblasti balmerovského kontinua. Jedna z těchto erupcí byla měřena už od 20. minuty před vrcholem v pásmu SXR družice GOES. Proto jsme byli schopni porovnat celou impulzivní fázi erupce se stavem odpovídajícím klidnému Slunci. Data ukazují nárůst záření v oblasti hrany Balmerovy série (364,5 nm) až na 5,5 násobek ve srovnání s klidným Sluncem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analýza hry Gobblet prostředky umělé inteligence
Kotrč, Pavel ; Majerech, Vladan (oponent) ; Vomlelová, Marta (vedoucí práce)
Gobblet je nová abstraktní desková hra, jejíž pravidla vycházejí z klasických piškvorek na hrací ploše o 4×4 políčkách. Možnost přikrývání a přesunu kamenů však značně zvyšují její složitost, takže je srovnatelná například s dámou nebo Othellem. To ji činí zajímavou z hlediska umělé inteligence. Tato práce zkoumá možnosti klasických i novějších metod pro prohledávání herního stromu Gobbletu - minimaxového algoritmu, alfa-beta prořezávání, heuristiky pro uspořádání tahů, iterative deepening a dalších. Výsledný algoritmus je porovnáván s počítačovými hráči na herním serveru Boardspace, kde dosahuje nadprůměrných výsledků s nejlépe hrajícím robotem. Nedílnou součástí práce je implementace všech popisovaných algoritmů a grafického uživatelského rozhraní pro jejich testování v programovacím jazyce Java.
Sluneční činnost jako důsledek vzniku sluneční soustavy
Čech, J. ; Kotrč, Pavel ; Křivský, L. ; Klimeš, J.
Je diskutována podobnost délky oběhu planet a trvání period sluneční aktivity.
Metodika vyhledávání rychlých změn jasu chromosféry v čáĹe H=alfa
Kupryakov, Yu. A. ; Kotrč, Pavel ; Havlíčková, E.
Je diskutován základ metodiky hledání korelací v rychlých změnách jasu chromosféry pĹi sluneční erupci.
Jsou ve sluneční koróně čáry CAII?
Kupryakov, Yu. A. ; Kotrč, Pavel
Jsou prezentována pozorování dvojlomným filtrem Lyotova typu poĹízená za úplného zatmnění v r. 1981. Je diskutována registrovaná úroveň intenzity v emisi čáry CAII K a její gradient.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.