Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výchova a vzdělávání židovských žen v Praze
Kotková, Anna ; Sochorová, Ludmila (oponent) ; Štěpánová, Irena (vedoucí práce)
V průběhu práce jsme docházeli k dílčím závěrům, jimiž jsme ukončili většinu výše uvedených kapitol. Shrňme tedy nyní celkově několik tezí, jež z této diplomové práce vyplynuly. Snažili jsme se o maximálně nestereotypní přístup, i když je jasné, že každý badatel do své práce vnáší své hodnotové žebříčky a zkušenosti, ovlivněné mj. dobou, ve které žije, a již to ovlivňuje jeho postupy. Doufejme, že se nám podařilo ukázat, že i výchova a vzdělávání nábožensko -etnicko - genderové menšiny byly (pouze) součástí zásadních struktur, které prostupovaly celou společnost, dobu a její myšlení. Došli jsme k závěru, že charakteristika této menšiny by měla být vnímána jako specifická pouze jako jedna z mnoha v kontextu celkových (národně - budovatelských, sociálních a jiných) procesů v prvorepublikovém Československu. Tuto tezi podporuje mnoho nalezených podobností s majoritní společností, a to jak na obecnějších úrovních diskurzů, myšlenkových a hodnotových systémů, tak na nižší úrovni ve formě konkrétního materiálního naplnění těchto systémů, například životního stylu, výběru vzdělávacích institucí a podobně. Naší snahou není smazat a bagatelizovat jakékoli odlišnosti, ale spíše ukázat, že ve celkovém kontextu hrály mnohem menší roli, než by se mohlo na první pohled zdát.
Design vinných etiket a nákupní chování spotřebitelů
Kotková, Anna
Bakalářská práce se zabývá designem vinných etiket a nákupním chováním spotřebitele. Součástí práce je marketingový výzkum, který metodou dotazování zjišťuje nákupní chování spotřebitelů v oblasti vinných etiket. Marketingový výzkum byl uskutečněn v Národním salónu vín, kde byla oslovena cílová skupina respondentů. V závěru najdeme souhrn situace na trhu vypozorované za pomocí sestavených dotazníků a celkové zhodnocení, které může být použito jako návrh pro řešení problematiky ve firmách České republiky.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kotková, Alena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.