Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prokovy v nízkoteplotní keramice
Sedliak, Erik ; Klíma, Martin (oponent) ; Kosina, Petr (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá problematikou technologických postupov tvorby 3D štruktúr na báze LTCC. Pozornosť je venovaná hlavne tvorbe prokovov, od vyrezania dier až po finalizáciu prokovu. Praktická časť bola zameraná na návrh a zhotovenie série prokovov s rôznymi parametrami a testovanie ich vlastností. Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv parametrov prokovu na jeho funkciu.
Implementace řezacího modulu do programového vybavení trimovacího laseru Aurel ALS 300
Štrympl, Martin ; Kosina, Petr (oponent) ; Prášek, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací řezacího modulu pro trimovací laser Aurel ALS 300. Konverzní program zajišťující konverzi formátu Gerber do vstupního formátu laseru byl napsán v jazyku C. Integrace konverzního programu do ovládacího programu laseru PROTOMAT byla provedena ve Visual Basicu 6. Semestrální práce začíná úvodní teoretickou částí popisující základy tlustovrstvé technologie a užití trimování. Pokračuje analýzou vstupních formátů PostScript, DWG a Gerber. Jako vstupní formát pro konverzi je zvolen formát Gerber, který je podrobně analyzován. Analyzována jsou také vstupní data laseru Aurel ALS 300. Je popsáno, jakým způsobem byl vytvořen konverzní program a jak s ním lze pracovat.
Prokovy v nízkoteplotní keramice
Sedliak, Erik ; Klíma, Martin (oponent) ; Kosina, Petr (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá problematikou technologických postupov tvorby 3D štruktúr na báze LTCC. Pozornosť je venovaná hlavne tvorbe prokovov, od vyrezania dier až po finalizáciu prokovu. Praktická časť bola zameraná na návrh a zhotovenie série prokovov s rôznymi parametrami a testovanie ich vlastností. Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv parametrov prokovu na jeho funkciu.
Implementace řezacího modulu do programového vybavení trimovacího laseru Aurel ALS 300
Štrympl, Martin ; Kosina, Petr (oponent) ; Prášek, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací řezacího modulu pro trimovací laser Aurel ALS 300. Konverzní program zajišťující konverzi formátu Gerber do vstupního formátu laseru byl napsán v jazyku C. Integrace konverzního programu do ovládacího programu laseru PROTOMAT byla provedena ve Visual Basicu 6. Semestrální práce začíná úvodní teoretickou částí popisující základy tlustovrstvé technologie a užití trimování. Pokračuje analýzou vstupních formátů PostScript, DWG a Gerber. Jako vstupní formát pro konverzi je zvolen formát Gerber, který je podrobně analyzován. Analyzována jsou také vstupní data laseru Aurel ALS 300. Je popsáno, jakým způsobem byl vytvořen konverzní program a jak s ním lze pracovat.
Implementace řezacího modulu do programového vybavení trimovacího laseru Aurel ALS 300
Štrympl, Martin ; Kosina, Petr (oponent) ; Prášek, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací řezacího modulu pro trimovací laser Aurel ALS 300. Konverzní program zajišťující konverzi formátu Gerber do vstupního formátu laseru byl napsán v jazyku C. Integrace konverzního programu do ovládacího programu laseru PROTOMAT byla provedena ve Visual Basicu 6. Semestrální práce začíná úvodní teoretickou částí popisující základy tlustovrstvé technologie a užití trimování. Pokračuje analýzou vstupních formátů PostScript, DWG a Gerber. Jako vstupní formát pro konverzi je zvolen formát Gerber, který je podrobně analyzován. Analyzována jsou také vstupní data laseru Aurel ALS 300. Je popsáno, jakým způsobem byl vytvořen konverzní program a jak s ním lze pracovat.
Vodivé vrstvy realizované na nízkoteplotní keramice
Poledník, Tomáš ; Psota, Boleslav (oponent) ; Kosina, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce byla zaměřena na určení limitních mezí sítotisku a stanovení výkonové zatížitelnosti vrstev na LTCC. Popisuje tisk vodivých motivů sítotiskovou metodou na substrátech. Obsahuje popis měření na vodivých vrstvách a zpracování jeho výsledků. Také bylo provedeno tištění vrstev na korundovou keramiku pro porovnání výsledků. Z naměřených hodnot byly sestaveny grafy které znázorňují možnost výkonového zatížení vrstev v závislosti na teplotě a šířce tlustovrstvého vodiče.
Optimalizace napájeni světelných zdrojů s luminiscenčními diodami LED
Koždoň, Jakub ; Kosina, Petr (oponent) ; Boušek, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá popisem funkce, analýzou degradačních dějů, měřením životnosti a návrhem tepelného a napájecího obvodu pro LED. Životnost výkonových LED je závislá především jejich na pracovní teplotě. Proto budou popsány některé postupy měření a stanovování životnosti LED a vlivy které životnost ovlivňují. Důležitým prvkem svítidel jsou napájecí obvody. Jejich vlastnostmi lze ovlivnit životnost celého svítidla. Popíšu některé vlastnosti a vlivy obvodů pro napájení LED a jejich funkce, které je potřeba znát při návrhu. Uvedu několik příkladů takovýchto obvodů a ukážu konkrétní návrh zdroje pro napájení diod LED a jeho realizaci.
Aplikace pro plošný displej LED
Houserek, Jiří ; Kosina, Petr (oponent) ; Šandera, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá teoretickým návrhem a zpracováním zařízení, jehož hlavním účelem je použití jako hodiny řízené DCF77 signálem, který je vysílán z Německa. Dále toto zařízení umožňuje použití budíku a zobrazení data. K zobrazení je použit maticový LED displej 8x32 ve formě modulu, který je k hlavní části propojen přes hranu. Celý přístroj je ovládán pomocí mikrokontroléru PIC16F877A. Je zde popsána problematika displejů, mikrokontrolérů a časového signálu DCF.
Statistické řízení procesů ve výrobě monitorů LCD
Hořký, Petr ; Kosina, Petr (oponent) ; Novotný, Radovan (vedoucí práce)
Zkratka SPC z anglického označení Statistical Process Control je statistické řízení procesů, které patří v současné době k nejužívanějším analytickým metodám umožňující sledovat, řídit a zlepšovat kvalitu vyráběného produktu. Použití SPC demonstruji na praktickém příkladu z prostředí výroby LCD monitorů se zaměřením na analýzu zdrojů podsvícení displejů LCD. Cílem je seznámení s aplikovanými metodami a softwarovou podporou statistického řízení.
SMS brána s příslušným softwarem
Bednář, Petr ; Kosina, Petr (oponent) ; Jan Šeda, OSA, o.s., Praha (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problémem vytvoření textové komunikace mezi počítačem a uživatelem mobilního telefonu pomocí služby krátkých textových zpráv. Základním zaměřením práce je seskupení všech potřebných informací, které vedou k zabezpečení komunikace co nejjednodušší cestou. Jedna část je zaměřena na vytvoření zařízení umožňující odesílat a přijímat krátké textové zprávy a druhá pak popisuje řešení softwaru zaměřené na obsluhu zařízení a zajištění komunikace se zařízením u softwarových řešení třetích stran pomocí platformy .NET od společnosti Microsoft.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kosina, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.