Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitele
Korecká, Martina ; Hajdíková, Taťána (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu jednotlivých faktorů, které ovlivňují nákupní chování spotřebitele. Součástí práce bude rovněž zhodnocení efektivnosti využívaných marketingových triků ve vybraném obchodním řetězci a zhodnocení agresivity marketingových praktik z pohledu nakupujících. Cílem práce je navržení doporučení komunikace v rámci distribučních cest.
Analýza marketingové komunikace v MF a MOM
Korecká, Martina ; Hajdíková, Taťána (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit nástroje marketingové komunikace, používané v Muzeu fotografií a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci, jimiž je oslovována veřejnost. Na základě zjištěných údajů jsou doporučena možná řešení pro zlepšení komunikačního mixu konkrétní organizace. Práce dále navrhuje možnost využití festivalu fotografií ke zviditelnění subjektu.

Viz též: podobná jména autorů
1 Korecká, Marie
1 Korecká, Markéta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.