Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Recent progress in numerical methods for explicit finite element analysis
Kolman, Radek ; Kopačka, Ján ; Gonzalez, J. ; Gabriel, Dušan ; Cho, S.S. ; Plešek, Jiří ; Park, K.C.
In this paper, a recent progress in explicit finite element analysis is discussed. Properties and behaviour of classical explicit time integration in finite element analysis of elastic wave propagation and contact-impact problems based on penalty method in contact-impact problems are summarized. Further, stability properties of explicit time scheme and the penalty method as well as existence of spurious oscillations in transient dynamics are mentioned. The novel and recent improving and progress in explicit analysis based on a local time integration with pullback interpolation for different local stable time step sizes, bipenalty stabilization for enforcing of contact constrains with preserving of stability limit for contact-free problems and using a direct inversion of mass matrix are presented. Properties of the employed methods are shown for one-dimensional cases of wave propagation and contact-impact problems.
Development, assessment and verification of finite element procedures for contact problems
Gabriel, Dušan ; Kopačka, Ján ; Masák, Jan ; Plešek, Jiří
A frictionless three-dimensional contact algorithm based on the pre-discretization penalty formulation was proposed. The algorithm proved to be robust, accurate and symmetry preserving—no master/slave surfaces have been introduced. It was implemented in the finite element code PMD (Package for Machine Design) for the solution of complex engineering problems. The capability of the algorithm was demonstrated in creep analysis of T-piece of the steam distributor of the CHEMOPETROL heating plant T200. Material properties were described by the probabilistic exponential model with damage. The purpose of the analysis was to compare the original version and the proposed design modification applied to one of T-pieces of the distributor when the proposed contact algorithm was employed to simulate the interaction between the collar and the pipe.
Metodika pro modelování dynamických deju metodou konecných prvku - fáze II
Mochar, Dominik ; Mračko, Michal ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Kopačka, Ján
Zpráva navazuje na metodiku Z-1546/15 popisující základní metody, algoritmy a postupy pro numerické rešení MKP úloh rázové dynamiky pri vývoji komponent zbraní. V této práci byly testovány disperzní vlastnosti bilineárních ctyruzlových prvku s redukovanou integrací na úloze rázu dvou elastických válcu, pro které je k dispozici analytické rešení. Pozornost byla zamerena na zkoumání vlivu velikosti prvku a casového integracního kroku na presnost numerického rešení. Výsledky získané z MKP programu PMD, Abaqus a Ansys byly diskutovány a porovnány s analytickým rešením.
Creepová analýza VT vnitřního tělesa DSPWR – kontaktní úloha
Kopačka, Ján ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan ; Plešek, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky III. etapy rešení creepové analýzy vysokotlakého vnitrního telesa Doosan Škoda Power. Je provedena analýza vysokotlakého vnitrního VT telesa s respektováním kontaktních okrajových podmínek v delicí rovine a použitím komplexního creepového materiálového modelu. Výsledky kontaktní analýzy v programu PMD jsou porovnány s namerenými hodnotami a též srovnány s programem ANSYS, kde byl použit Nortonuv-Baileyuv model creepu.
Explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Kopačka, Ján ; Kolman, Radek ; Plešek, Jiří ; Hynek, P. ; Vtípil, J.
In this paper, explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly was performed. Two different geometries of the firing pin were considered using the finite element software PMD and Abaqus. For both variants there was evaluated a stress distribution at the critical point of a tested component, that is going to be later used for a fatigue analysis of the firing pin.
Explicitní dynamická MKP analýza zápalníku zbraně
Mochar, Dominik ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Kopačka, Ján ; Plešek, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky řešení rázové úlohy zápalníku zbraně. V první části je popsán verifikační výpočet na zjednodušené úloze bez uvažování kontaktu. V druhé části zprávy jsou prezentovány výsledky získané s využitím kontaktního algoritmu.
Performance and implementation aspects of an isogeometric mortar-based contact algorithm
Kopačka, Ján ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Plešek, Jiří
The isogeometric NURBS based variant of symmetry preserving explicit FE contact-impact algorithm, has been proposed. The algorithm was studied by means of a numerical example, which involves 3d frictionless impact of two equally shaped cylinders. The attention was paid to performance and implementation aspects of the mortar-based contact algorithm.
Case study using the creep probabilistic exponential model and explicit integration method with time step control
Gabriel, Dušan ; Hrubý, Zbyněk ; Masák, Jan ; Plešek, Jiří ; Kopačka, Ján ; Pařík, Petr ; Straka, F. ; Albl, P.
The issues concerning accuracy and stability control of original explicit algorithm for integration of differential systems arising from viscoplastic or creep finite element analyses was explored. The attention was focused on the investigation of the numerical stability for complex creep probabilistic exponential model with damage.
Creepová analýza VT vnitřního tělesa DSPWR - shrnutí za rok 2014
Hrubý, Zbyněk ; Gabriel, Dušan ; Kopačka, Ján ; Plešek, Jiří
Předmětem předkládané technické zprávy jsou teplotní, statické pevnostní a creepové výpočty VT vnitřního tělesa DSPWR. MKP síť spolu s teplotním i statickým zatížením tělesa byly dodány zadavatelem. Výsledkem je vyhodnocení teplotních a napěťových polí VT tělesa a dále zbytkových deformací v dělicí rovině po odlehčení, vychladnutí a demontáži.
Isogeometrický kontaktní analýza: studie explicitního dynamického kontaktního algoritmu
Kopačka, Ján ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Plešek, Jiří
V této práci byla navržena isogeometrická varianta explicitního konečnoprvkového kontaktního algoritmu, který zachovává symetrii kontaktních hranic. Upravený algoritmus byl testován na numerickém příkladu 2d dynamické Hertzovy úlohy rázu dvou válců bez tření. Pozornost byla věnována vlivu různých metod diagonalizace matice hmotnosti na oscilace kontaktní síly a kontaktního tlaku. Standardní Lagrangeovy konečné prvky byly porovnány s NURBS isogeometrickými elementy. Byly uvažovány prvky prvního a druhého řádu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.