Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Feministická audiovize: My, ženy, umělkyně
Ševčíková, Martina ; RŮŽIČKOVÁ, Alice (vedoucí práce) ; Kontra, Gabriela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá počátky feministické audiovizuální tvorby vztažené k vlastnímu bakalářskému filmu a filmové básni. Mapuje významná umělecká díla vytvořená během druhé vlny feminismu. Věnuje se také současné české ženské tvorbě jako zázemí pro vlastní tvorbu autorky práce.
Fotografky v českých zemích 1918 - 1939
Kontra, Gabriela ; Silverio, Robert (vedoucí práce) ; Scheufler, Pavel (oponent) ; Musilová, Helena (oponent)
Ve své magisterské diplomové práci se zabývám obdobím, které je ohraničeno koncem první a začátkem druhé svetové války. Snažím se vytvořit alespoň několik ucelených profilů jednotlivých autorek, bez ohledu na posuzování jejich uměleckého významu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.