National Repository of Grey Literature 44 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Final research report to the project PB-2014-ZL-U2301-004-BUKOV
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Kaláb, Zdeněk ; Koníček, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Kaláb, Tomáš ; Konečný, Pavel ; Kolcun, Alexej ; Králová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Lednická, Markéta ; Malík, Josef ; Martinec, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
Bukov Underground Research Facility (Bukov URF) has been built as a test site to assess the properties and behaviour of the rock mass analogous to selected candidate sites. It is situated at a depth corresponding to the proposed storage depth of the final locality for the Czech Republic´s deep repository of high-level radioactive waste. Bukov URF is located in the Vysočina Region, the cadastral district of Bukov, approx. 3 km south-eastwards from the municipality of Dolní Rožínka. The underground research facility is placed approx. 300 m from the Bukov-1 shaft, namely on the level 12 of the shaft, at the depth of about 550 – 600 meters below the Earth’s surface. As for the regional geology, Bukov URF is found at the southern part of the Rožná uranium deposit, at the north-eastern edge of the Strážek Moldanubicum close to its contact with the Svratka Unit. The rock mass is composed of a relatively monotonous sequence of differently migmatized biotite gneisses to stromatic migmatites, continuing with amphibole-biotite to biotite-amphibole gneisses and amphiboles, with occasional fine intercalations of aplites, pegmatites or calc-silicate rocks (erlanes). Between 2013 and 2017 and within the complex geotechnical characterization of the Bukov URF, the Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.) in Ostrava carried out a series of laboratory and field works in order to provide a detailed description of the geotechnical and geomechanical properties and quality of the rock mass. The works included the determination and assessment of the physical-mechanical properties of the rocks sampled from the walls, boreholes and ground surface in the locality, the determination of stress state and deformation properties of the rock mass using the methods of hydrofracturing of borehole walls, Goodman Jack and CCBO, or CCBM, determination of the rock mass quality based on selected index geomechanical properties, periodic, long-term strain-gauge measurements and convergence measurements, and the assessment of the effect of technical and mine-induced seismicity on the rock mass of interest. The implemented set of research works was supposed to render a sufficient and integral whole of geotechnical and geomechanical knowledge vital for the subsequent implementation of extensive research experiments focused on long-term safety and technical feasibility of the future national deep repository of radioactive waste.
Physical Security in an Industrial Company
Konečný, Pavel ; Ondrák, Viktor (referee) ; Sedlák, Petr (advisor)
The diploma thesis focuses on physical security solutions in an organization acting in a metallurgy segment. The analytical part identifies the weaknesses in individual areas of physical security according to ČSN/ISO 27 000 regulation. The practical part is divided into individual chapters bringing suggestions for corrections, modernization and modifications of the system. The theoretical part deals mainly with clarification of the terminology and proceses used in the practical part. I see the benefit of my work in the practical suggestions for the changes. If they are implemented correctly, the physical security of the organization will be of high quality.
Art brut under the perspective of the theory of culture. Symbolic imagination in art brut
Zemánková, Terezie ; Borecký, Vladimír (advisor) ; Soukup, Václav (referee) ; Konečný, Pavel (referee)
Předmětem této dizertační práce je art brut, neboli umění v "surovém stavu". Jedná se o spontánní tvorbu neškolených jedinců, která se vymyká etablovaným výtvarným směrům a stylům. Kreativita autorů art brut často souvisí s duševní chorobou nebo s mediumními schopnostmi, které rozpoutávají imaginativní schopnosti individua. Na art brut byla doposud aplikována psychiatrická, psychoanalytická, sociologická i uměnovědná hlediska. Ta se však jeví jako reduktivní, a proto, jsem pro svoji dizertaci zvolila komprehenzivní kulturologickou metodu, která se snaží umělecké dílo nahlížet v jeho totalitě a v sociokulturním kontextu. Přestože art brut je tradičně vymezováno proti kultuře, kulturologický úhel pohledu na něj nahlíží jako na její integrální součást. Hermeneutická část práce se věnuje třem stěžejním principům art brut: Prvním z nich je konstrukce paralelních světů prostřednictvím tvorby. Osobní mytologie autorů zde docházejí naplnění v alternativních existencích, jejichž zhmotněním je jejich výtvarné zpracování. Dalším jevem typickým pro art brut je "brikoláž". Tento termín zde označuje použití materiálů, které se odchyluje od ustálených zvyklostí při dané činnosti. Brikoláž v art brut se nevztahuje ale jen na techniku, ale i na převrácení symbolů, syžetových prvků, či jazyka. Posledním principem je mediumní...
Trading on Stock Markets
Konečný, Pavel ; Smolík, Kamil (referee) ; Budík, Jan (advisor)
The Bachelor´s thesis deals with the issue of stock market trading from a starting trader (businessman) point of view. There is a therotical description of the issue in the fisrt part of the work. Several AOS strategies together with business software are tested in the practical part. After adaptation, some of the strategies showed profit.The contribution of the practical part is the possibility to put the profit making strategies into practice. It also makes it easier to choose business software and other tools.
Technical Audit of Public Water Supply
Konečný, Pavel ; Svoboda,, Miroslav (referee) ; Tuhovčák, Ladislav (advisor)
Thesis deals with the technical audit of public water supply. The first part is devoted to the current state of the problem in the Czech Republic and abroad. The thesis describes the methodology developed by ÚVHO FAST Brno, which is used to evaluate technical condition of selected parts of the water supply infrastructure. In the practical part of the thesis, the aplication TEA Water is used in the preparation of a technical audit for the part of the water supply of Brno.
Influence of transformer lamination from amorphous steel on permeability disturbance by transformers
Konečný, Pavel ; Ertl, Jakub (referee) ; Pavlík, Josef (advisor)
Influence of transformer lamination from amorphous steel on permeability disturbance by transformer This diploma work is about difference between current materials and amorphous plates which are used as pivots of transformers. Samples are tested by frequence 50-2500 Hz. By using more suitable materials we avoid the unallowable electromagnetic interruption better and we get more positive continuance of the retroactivity on the net.
ERP system implementation in the company and its connection with E-shop
Konečný, Pavel ; Válek, Martin (referee) ; Dvořák, Jiří (advisor)
The Master thesis deals with the analyzing of the actual metodology of information system (thereinafter IS) implementation and the creation of a new more effective methodology that would prevent the repetition of the indentified deficiency. Despite the diversity of individual customers and their requests concerning the IS implementation and modification, it is necessary to apply the procedural approach during the generation of projects. The implementation methodolgy is thus defined by the description of the particular processes of IS implementation.
Small Investor Profit Rise by Investment into Currency Market
Konečný, Pavel ; Doležal, Milan (referee) ; Sojka, Zdeněk (advisor)
This diploma thesis deals with possibility to invest into currency market with a view to small investors. The work includes the characteristics of currency market, analysis of influences which affects on it and elaborates trading strategy to get profit with regard to minimal risk for investor.
Expert systems
Veselovský, Michal ; Konečný, Pavel (referee) ; Dvořák, Jiří (advisor)
Expert systems (ES) are commercially one of the most succesfull use of artificial intelligence (AI) - since eighties of the 20th century. They are often used in medicine, industry, science, trade, banking etc. Expert system is a software using knowledge of human experts for solving very complicated tasks and problems, which would otherwise require participating or consultation of one or more specialists on these issues. This software simulates decision-making of human expert in solving complicated tasks, and tries to reach the most probable result, ideally same as the expert´s opinion. Typical feature of expert systems, differencing it from usual software, is separating of decision making engine (inference engine) and knowledge base – same expert system with different knowledge base may serve for different purposes. This feature is used for creating empty expert systems – shells. Other features, which may not occur at all ES, are ability to make decision with uncertainty, and ability to explain the decision. Goal of this work is to describe basic principles of ES, using freely available information sources, and then describe and analyze resources for creating of these systems, using mainly information from official web sites.
Evaluation of water losses for the selected pressure zone of the city of Brno
Konečný, Pavel ; Dvořák,, Pavel (referee) ; Tuhovčák, Ladislav (advisor)
Water losses indicate the amount of water leaked out of the water distribution systém. Loss monitoring is one of the basic obligations of operators. Their size points to technical states and network operations, and at the same time is decisive for returns on future investment. Loss reports have recently recorded several changes. Values that describe the amount of unique leakage are continuously more often being used with traditional percentage data on losses related to the overall volume of supplied water.

National Repository of Grey Literature : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
37 KONEČNÝ, Petr
1 Konečný, P.
37 Konečný, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.