Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Demografická analýza nezaměstnaných osob starších 50 ti let v letech 1999 až 2013 v ČR
Komínková, Eva ; Miskolczi, Martina (vedoucí práce) ; Průša, Ladislav (oponent)
Předmětem bakalářské práce jsou nezaměstnané osoby ve vyšších věkových skupinách. Cílem je analyzovat a popsat vývoj na trhu práce nezaměstnaných osob starších 50 ti let a zároveň popsat vývoj na trhu práce celé populace nezaměstnaných. Data jsou analyzována prostřednictvím ekonomických ukazatelů v období let 1999-2013 na základě veřejných statistik Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Výsledkem analýzy je především zjištění, že absolutní počty nezaměstnaných osob se zvyšují, a to zejména ve vyšších věkových skupinách. Poměr pohlaví mezi nezaměstnanými zaznamenal vývoj díky legislativním změnám to největší měrou ve skupině osob starších 50 let. Ve sledovaném období došlo k postupnému vyrovnávání podílů mužů a žen, a to, ve všech věkových skupinách s výjimkou osob starších 60 ti let.

Viz též: podobná jména autorů
3 KOMÍNKOVÁ, Eva
1 Komínková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.