Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Experimental research of heterogeneous nuclei in expansion chamber
Bartoš, O. ; Hrubý, Jan ; Kolovratník, M.
An expansion chamber has been developed to investigate experimentally homogeneous and heterogeneous nucleation processes in steam. A chamber design allows to measure in the laboratory but also in power plants using the steam withdrawn from the steam turbine. The purpose of the device is to provide a new approach to study the physics of non-equilibrium wet steam formation, which is one of the factors limiting the efficiency and reliability of steam turbines. The expanded steam or a known mixture of steam with a non-condensable gas rapidly expands in the expansion chamber. Due to adiabatic cooling, the temperature drops below the actual dew point. When reaching a sufficiently high supersaturation, droplets are nucleated. By tuning the supersaturation in the so-called nucleation pulse, particles of various size ranges can be activated. This fact is used in the present study to measure the aerosol particles present in the air. Homogeneous nucleation was negligible in this case. The experiment demonstrates the functionality of the device, data acquisition system and data evaluation methods.
Consistency of empirical corrections of the classical nucleation theory for nucleation in steam with nucleation experiments and molecular simulations
Hrubý, Jan ; Duška, Michal ; Němec, Tomáš ; Kolovratník, M.
We compare experimental nucleation rates for water vapour in various carrier gases, nucleation rates deduced from empirical adjustments of the classical nucleation theory (CNT) earlier developed to reproduce pressure and optical data for condensing steam flows in converging-diverging nozzles and turbine stages, and ucleation rates obtained from molecular simulations. Results of original molecular dynamic simulations for TIP4P/2005 force field in the NVE conditions are provided. New experimental nucleation rate data sets are generated based on empirical CNT corrections by Valha and Nedbal (1980) and by Petr and Kolovratník (2011). Correction of the CNT for non-isothermal nucleation conditions is applied to experimental, simulated and the derived experimental data. The derived experimental\nnucleation rate data follow a similar temperature trend as the nucleation rate data for water vapour in carrier gases at lower temperatures. The ratio of observed nucleation rates to CNT predictions decreases more steeply with temperature than the empirical correction by Wölk et al. (2002). Ratios of nucleation rates computed from molecular simulations to CNT predictions do not show a significant temperature trend.
Experimental research of heterogeneous nuclei in superheated steam
Bartoš, Ondřej ; Kolovratník, M. ; Šmíd, Bohuslav ; Hrubý, Jan
A mobile steam expansion chamber has been developed to investigate experimentally homogeneous and heterogeneous nucleation processes in steam, both in the laboratory and at power plants using the steam withdrawn from the steam turbine. The purpose of the device is to provide new insight into the physics of nonequilibrium wet steam formation, which is one of the factors limiting the efficiency and reliability of steam turbines. The expanded steam or a mixture of steam with a non-condensable gas rapidly expands in the expansion chamber. Due to adiabatic cooling, the temperature drops below the dew point of the steam at a given pressure. When reaching a sufficiently high supersaturation, droplets are nucleated. By tuning the supersaturation in the so-called nucleation pulse, particles of various size ranges can be activated. This fact is used in the present study to measure the aerosol particles present in the air. Homogeneous nucleation was negligible in this case. The experiment demonstrates the functionality of the device, data acquisition system and data evaluation methods.
Nonequilibrium condensation processes in steam turbines in the light of new measurements of heterogeneous particles
Hrubý, Jan ; Kolovratník, M. ; Ždímal, Vladimír ; Bartoš, Ondřej ; Moravec, Pavel ; Jiříček, I.
In a steam turbine, droplets are formed either homogeneously or via heterogeneous nucleation on pre-existing heterogeneous particles. In a pioneering work, the present team developed a system to measure the number and size of heterogeneous particles down to diameter of 3 nm. This work reports on measurements at Power Plant Prunéřov II. For the first time, the data is at higher parameters (0.27 MPa, 250°C), and the diffusion battery was used to determine the size distribuition of the particles, showing count-mean diameter of about 13 nm.
Částice v parních turbínách
Kolovratník, M. ; Hrubý, Jan ; Ždímal, Vladimír
Cílem příspěvku je stručně představit nové výsledky měření koncentrací částic v přehřáté páře na blocích elektráren Počerady a Prunéřov II.
Výzkum rozměrové struktury příměsí páry v turbínách
Kolovratník, M. ; Jiříček, I. ; Hrubý, Jan ; Ždímal, Vladimír
V příspěvku jsou stručně uvedeny výsledky unikátního výzkumu rozměrové struktury příměsí v přehřáté páře v parních turbínách elektrárny Počerady a Prunéřov II. Při měřeních byla využita mobilní odběrová trať vyvinutá ve spolupráci ČVUT v Praze a AV ČR. Práce navazuje na laboratorní testy odběrové trati, které byly představeny na minulé konferenci CHEO6.
Heterogenní částice v parních turbínách: měření na elektrárně Prunéřov II a další vývoj měřicích metod
Hrubý, Jan ; Kolovratník, M. ; Ždímal, Vladimír ; Jiříček, I. ; Bartoš, O. ; Moravec, P.
Stav aglomerace, ve kterém jsou nečistoty a příměsi transportovány v parních okruzích elektráren, je chybějící informací, potřebnou pro plné porozumění procesům tvorby kapalné fáze v nízkotlakých parních turbínách a následně pro modelování těchto procesů a návrh úprav provozu a konstrukce turbnín. Existence heterogenních částic v přehřáté páře byla dokázána tímto týmem pomocí originálního vzorkovacího přístroje, který umožňuje použití standardní aerosolové technologie pro charakterizaci heterogenních částic v přehřáté páře. Podáváme zprávu o měření na elektrárně Prunéřov II, kde bylo zjištěno 5.6E9 částic na kilogram suché páry. Byl určen Sauterův průměr těchto částic d32=30nm. Hmotnostní bilance naznačuje, že značná část hmoty nečistot je obsažena v částicích menších než 3nm, což je současný detekční limit. Z tohoto důvodu je vyvíjena expanzní komora, která by měla umožnit detekci do 1nm.
Aerosoly v parních turbínách?
Kolovratník, Michal ; Hrubý, Jan ; Ždímal, Vladimír
Ačkoli parní oběhy klasických a jaderných elektráren pracují s velmi čistou vodou, existující malé množství příměsí má důležitý vliv na jejich životnost a energetickou účinnost. Je pravděpodobné, že netěkavé příměsi jsou v prostředí suché (přehřáté) páry transportovány ve formě suchých částic či koncentrovaných nanometrických kapiček, aerosolů. Pro detekci těchto částic je navržena nová vzorkovací trať, využívající aerosolovou technologii. Trať bude možno připojit na odběrová místa parní turbíny.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kolovratník, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.