Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika pro modelování dynamických deju metodou konecných prvku - fáze II
Mochar, Dominik ; Mračko, Michal ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Kopačka, Ján
Zpráva navazuje na metodiku Z-1546/15 popisující základní metody, algoritmy a postupy pro numerické rešení MKP úloh rázové dynamiky pri vývoji komponent zbraní. V této práci byly testovány disperzní vlastnosti bilineárních ctyruzlových prvku s redukovanou integrací na úloze rázu dvou elastických válcu, pro které je k dispozici analytické rešení. Pozornost byla zamerena na zkoumání vlivu velikosti prvku a casového integracního kroku na presnost numerického rešení. Výsledky získané z MKP programu PMD, Abaqus a Ansys byly diskutovány a porovnány s analytickým rešením.
On finite element modelling in time reversal problems
Mračko, Michal ; Kober, Jan ; Kolman, Radek ; Převorovský, Zdeněk ; Plešek, Jiří ; Masák, Jan ; Kruisová, Alena
In this paper we analyse suitability and accuracy of computational techniques in time reversal applications based on finite element method (FEM) for detection and localization of defects, cracks or other acoustic emission sources in bodies and structures. As it is known, a classical explicit integration scheme - central difference is reversible. The central difference scheme as a time integrator is widely used for linear and nonlinear finite element analyses and it is also implemented in commercial and open-source finite element software. In the paper properties of the explicit FEM in time reversal problems are studied and analysed. We use the standard Galerkin FEM formulation with linear shape functions, one-point Gauss integration and lumped mass matrix. Loading by the Ricker pulse was applied for modelling of the acoustic source in an elastic square domain. A special attention is paid to the choice of boundary conditions in reverse problem which keep the reversibility of problems of interest. Finally, we show the quality of refocusing of the original acoustic source.
An explicit time scheme with local time stepping for one-dimensional wave propagation in a bimaterial bar
Kolman, Radek ; Cho, S.S. ; Gonzalez, J.G. ; Park, K.C. ; Berezovski, A.
In this paper, we test a two-time step explicit scheme with local time stepping. The standard explicit time scheme in finite element analysis is not able to keep accuracy of stress distribution through meshes with different local Courant numbers for each finite element. The used two-time step scheme with the diagonal mass matrix is based on the modification of the central difference method with pullback interpolation. We present a numerical example of one-dimensional wave propagation in a bimaterial elastic bar. Based on numerical tests, the employed time scheme with pullback interpolation and local stepping technique is able to eliminate spurious oscillations in stress distribution in numerical modelling of shock wave propagation in heterogeneous materials.
Explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Kopačka, Ján ; Kolman, Radek ; Plešek, Jiří ; Hynek, P. ; Vtípil, J.
In this paper, explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly was performed. Two different geometries of the firing pin were considered using the finite element software PMD and Abaqus. For both variants there was evaluated a stress distribution at the critical point of a tested component, that is going to be later used for a fatigue analysis of the firing pin.
Explicitní dynamická MKP analýza zápalníku zbraně
Mochar, Dominik ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Kopačka, Ján ; Plešek, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky řešení rázové úlohy zápalníku zbraně. V první části je popsán verifikační výpočet na zjednodušené úloze bez uvažování kontaktu. V druhé části zprávy jsou prezentovány výsledky získané s využitím kontaktního algoritmu.
Metodika pro modelování dynamických dějů metodou konečných prvků - fáze I
Kolman, Radek ; Gabriel, Dušan ; Červ, Jan ; Plešek, Jiří
Ve zprávě je detailně představena metoda konečných prvků (MKP) pro řešení rázových úloh šíření vln napětí v poddajných tělesech se zaměřením na explicitní integraci pohybových rovnice metodou centrálních diferencí. Je provedena dispersní analýza MKP, na jejímž základě je možné navrhnout optimální velikost prvku MKP sítě, a je taktéž sledován vliv velikosti časového kroku na dispersní hování. V závěru zprávy jsou shrnuty doporučující kritéria pro volbu velikosti prvků a časového kroku tak, aby dispersní chyby měřené rychlostmi šíření vlny nepřesáhly dovolené hodnoty.
Dispersion properties of finite element method: review
Kolman, Radek ; Okrouhlík, Miloslav ; Plešek, Jiří ; Gabriel, Dušan
Review of the dispersion properties of plane square bilinear finite element used in plane elastic wave propagation problems is presented. It is assumed the grid (spatial) dispersion analysis and, further, the temporal-spatial dispersion analysis for explicit direct time integration based on the central difference method. In this contribution, the dispersion surfaces, polar diagrams and error dispersion graphs for bilinear finite element are depicted for different Courant numbers in explicit time integration. Finally, recommendation for setting the mesh size and the time step size for the explicit time integration of discretized equations of motion by the bilinear finite element method is provided.
Performance and implementation aspects of an isogeometric mortar-based contact algorithm
Kopačka, Ján ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Plešek, Jiří
The isogeometric NURBS based variant of symmetry preserving explicit FE contact-impact algorithm, has been proposed. The algorithm was studied by means of a numerical example, which involves 3d frictionless impact of two equally shaped cylinders. The attention was paid to performance and implementation aspects of the mortar-based contact algorithm.
Convergence study of isogeometic analysis in poisson problem
Cimrman, R. ; Kolman, Radek ; Vejchodský, Tomáš
In this contribution, we use isogeometric analysis for numerical solution of the the Poisson problem with homogeneous Dirichlet boundary conditions. We analyze the influence of this continuity, together with the spline order and parameterization, on the convergence rates of numerical solutions to analytic ’exact’ solution.
Interní vnitropodniková metodika pro optimální dimenzování a využití šroubových spojů
Pařík, Petr ; Kolman, Radek ; Gabriel, Dušan
Zpráva popisuje interní vnitropodnikovou metodiku pro optimální dimenzování šroubových spojů podle normy VDI 2230.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kolman, R.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.