National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Codes of Ethics - their role in relations among entrepreneurs
Kolaříková, Barbora ; Švarc, Zbyněk (advisor) ; Hásová, Jiřina (referee)
This master's thesis deals with Codes od Ethics and their role in relations among entrepreneurs. The aim is to provide a more comprehensive overview of business ethics and its application and use of code of ethics in practice. The theoretical part focuses on the definition of key terms, provides insight into the history of ethics and highlights the linkage between ethical and legal regulation. The thesis further describes the tools and methods of business ethics, another chapter is then devoted to ethical codes. The practical part of the thesis analyses code of ethics in a particular selected company.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Odpadní vody a čistírenské kaly v regionu Svitavy - ekonomická úvaha
ALBERG s.r.o., Moravská Třebová ; Kolaříková, B. ; Šimon, Jan
Charakteristika svitavského regionu, počet obyvatel, počet obyvatel zásobovaných vodou, napojení na kanalizace a ČOV. Zdroje znečišťování v regionu, kanalizace, čistírny OV a jejich kapacity. Technologie ČOV, technologie zpracování kalů, nakládání s kaly, kvalita kalů, současné možnosti využití a odstraňování produkovaných kalů. Ekonomika provozu čistírny OV. Legislativa, investiční a technologické nároky výhledu legislativy.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
VaZ s.r.o., Mšec ; ALBERG s.r.o., Moravská Třebová ; AGRO-EKO, Ostrava ; ASLAB ; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, Plzeň ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Koruna, Ivan ; Kolaříková, B. ; Šimon, Jan ; Sedláček, Miroslav ; Holuša, Václav ; Sezima, Tomáš ; Pospíšilová, Eva ; Petrášek, K. ; Chvátal, Vladislav ; Matějů, Ladislava ; Zimová, Magdalena ; Michalová, Marie
Využití a odstraňování kalů z ČOV v ČR. Rešerše za období roku 2003. Současný stav, provozní poznatky - vyhodnocení schopností hlavních producentů kalu využít kaly v zemědělství. Ekonomická úvaha - posouzení procesu využívání a odstraňování kalů v ČR v regionu Svitavska. Poloprovozní ověření recyklace ČOV kalů. Vliv aplikace kalů na zemědělskou půdu a rostlinnou produkci. Kaly z ČOV v ČR, zejména se zaměřením na mikrobiologické ukazatele.
Assessment of punishment
Kolaříková, Barbora ; Žák, Květoslav (advisor) ; Spirit, Michal (referee)
This bachelor thesis focuses on the assessment of punishment, the aim is to provide a comprehensive overview of the subject. The structure of the thesis is divided into 2 sections. The first section explains the possibilities of infliction of punishments, the second section describes circumstances which affect the type of punishment and its assessment used. In the conclusion of the last chapter a demonstrative example of application of the theoretical knowledge to a specific case is performed. The author points out of the differences between the current version of law and the previous one throughout the whole thesis.

See also: similar author names
2 Kolaříková, B.
4 Kolaříková, Barbora
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.