National Repository of Grey Literature 45 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Fourier transform infrared spectroscopy on nanostructures
Halabuková, Hana ; Münz, Filip (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This master’s thesis deals with the plasmon resonance of the nanostructures of several selected tungsten oxides using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR spectroscopy). The physical principles of the plasmonics, the characteristics of the materials used, as well as the principle of operating and measuring on the FTIR spectrometer, are described in the first part of this thesis. The second part is focused on the preparation of samples and performing measurements on the FTIR spectrometer. This part ends by representing the final spectra and the results obtained.
Preparation of nanowires for photonics
Mikula, Martin ; Grym, Jan (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This thesis is dealing with nanowires of zinc oxide and of cesium lead bromide. Main goal was a preparation of ZnO nanowires using MBE. This goal was partially achieved and growth of needle-like structures was observed. Another goal was characterization of already prepared ZnO nanowires. We successfully determined polarity of their surfaces, examined the influence of lattice defects and assessed the result of their doping. Side goal of this work was characterization of nanostructures of cesium lead bromide. However, preparation of cesium lead bromide nanowires remains an open issue.
Integration of nanostructures into functional devices
Citterberg, Daniel ; Mikulík, Petr (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This master thesis is focused on characterization of electrical transport properties of one-dimensional nanostructures. First section of this work deals with theoretical description of the experimental approaches to realization of such measurements. This section involves also a detail discussion of preparation of contacts using e-beam lithography. Next, theoretical description of characterization of nanostructures using photoluminescence measurements is given. Second section describes practical application of the aforementioned electrical transport measurements. Presented results include transport and photoluminescence measurements of WS2 nanotubes, InAs and WO2.72 nanowires. The last section of this thesis deals with nanowire quantum well heterostructures. The section provides both a deeper theoretical view of the problem and results of the photoluminescence measurements are shown.
In-situ electron microscopy
Bukvišová, Kristýna ; Wandrol, Petr (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
Cílem diplomové práce je popsat oxidaci nanotrubic sulfidu wolframičitého za zvýšených teplot v přítomnosti vodní páry. Na jejich povrchu se nejprve vytvoří nanočástice oxidu wolframu, ze kterých potom vyrůstají nanodráty. Na základě in-situ experimentů v rastrovacím elektronovém mikroskopu je navržen mechanismus reakce a ten je zjednodušeně popsán analyticky. Ukazuje se, že elektronový svazek má zásadní vliv na reakci.
Characterization of electronic properties of nanowires for electrochemistry
Kovařík, Martin ; Čech, Vladimír (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
Elektrochemické metody nacházejí využití v mnoha aplikacích (např. senzorice, skladování el. energie nebo katalýze). Jejich nespornou výhodou je nízká finanční náročnost na přístrojové vybavení. Abychom lépe porozuměli procesům probíhajícím na elektrodách, je dobré znát elektronickou pásovou strukturu materiálu elektrody. Úkolem této práce je vyhodnotit výstupní práci a pozici hrany valenčního pásu nových materiálů pro elektrody, konkrétně cínem dopovaného oxidu india pokrytého nanotrubicemi sulfidu wolframičitého. Ultrafialová fotoelektronová spektroskopie a Kelvinova silová mikroskopie jsou metody použité pro tuto analýzu. Zvláštní důraz je kladen na přípravu vzorků elektrod pro měření, aby nedošlo k nesprávné interpretaci výsledků vlivem vnějších efektů jako je např. kontaminace nebo modifikace povrchu.
Surface contamination of optical elements studied by Low Energy Ion Scattering LEIS
Sekula, Filip ; Kolíbal, Miroslav (referee) ; Průša, Stanislav (advisor)
This thesis focuses on study of surface contamination of optical elements using the low energy ion scattering method, LEIS. Presence of surface contaminations on optical elements has a negative contribution on thin layers that are applied upon them. The contamination can occur between the steps of manufacturing process. By determining the composition of the contaminations it could be possible to increase effectiveness during the growth of thin layers. Measurement is realised on right angle prisms at room temperature. We also focus on construction of sample holder that would allow heating of samples in the preparation chamber. Later we measure reference spectra for quantification of surface contamination.
CREATION OF NANOSTRUCTURES ON SURFACES OF SOLID MATTER USING HYBRID METHODS
Rudolfová, Zdena ; Mikulík, Petr (referee) ; Horová, Ivana (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This thesis deals with the study of GaAs surface properties and with methodology of metal (mainly gold) nanoparticles deposition on GaAs substrate. GaAs has complicated surface oxides structure, which are very reactive when exposed to various chemicals (both acids and alkalines) and therefore they change GaAs surface properties. That is why the study of this properties is crucial for understanding of GaAs surface reactions on metal particles colloidal solution, from which the nanoparticles are deposited on the surface. The possibilites of GaAs surface etching and passivation are discussed. These should lead to surface stability enhancement during colloidal nanoparticles deposition. There was also studied the influence of adhesive polymer monolayer grown on GaAs substrate to the amount of nanoparticles deposited to the surface after substrate immersion into colloidal solution. This thesis concentrates on analyzing of methods, how the gold colloidal nanoparticles can be deposited selectivelly, only to defined areas. The areas were defined using charged particle beam.
Preparation of GeSn nanostructures
Jedlička, Jindřich ; Voborný, Stanislav (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This bachelor thesis deals with the methods of preparation of GeSn nanowires. In the theoretical part of the thesis the band structure of solid states is described and the interesting properties of GeSn material are mentioned. The growth mechanism of nanowires and methods of preparation of GeSn nanowires are introduced. In the experimental part of the thesis the effusion cell for Sn deposition was assembled and the testing and calibration were performed.
Study of catalytic decomposition of silica
Štubian, Martin ; Kolíbal, Miroslav (referee) ; Bábor, Petr (advisor)
This thesis deals with catalytic decomposition of silica using electron microscopy and Auger spectroscopy. The thesis is primarily focused on the Au-Si phase, which is created during in the reaction. In the theoretical part, the principle of used methods is described and recherche on the catalytic decomposition of silica is presented. The practical part contains the results of the measurements and their interpretation.
Growth of highly doped ZnO nanowires
Andrýsek, Michal ; Macák, Jan (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This diploma thesis is about ZnO nanowires growth, their doping and analysis. High temperature and pressure oxidation of brass foil and deposition from effusion cell in oxidative atmosphere utilized for nanowires growth. The growth is affected by different temperature and pressure. It has been shown that under certain experimental conditions nanowires can be prepared by the former method. However, the growth was hindered when effusion cell was used.

National Repository of Grey Literature : 45 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.