Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika systému odměňování zaměstnanců společnosti ČAD Blansko a. s.
Kolářová, Kamila ; Novotný, Martin (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku. Předmětem práce je analýza součastného systému odměňování a pracovní motivace zaměstnanců v podniku ČAD Blansko a. s. První část je zaměřena na teoretické vysvětlení pojmů jako řízení lidských zdrojů, odměňování, mzda a motivace, ze kterých v dalších částech vycházím. Ve druhé části charakterizuji systém odměňování a motivaci zaměstnanců v podniku ČAD Blansko a. s. V závěru je navržena možnost zlepšení současného systému odměňování a pracovní motivace.
Návrh změny organizační kultury ve společnosti AGRAL, zemědělská technika, a.s.
Kupčík, Roman ; Ing.Kamila Kolářová (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je organizační kultura a její vliv na efektivnost společnosti. Cílem práce je analyzovat obsah stávající organizační kultury vybrané firmy, zhodnotit jej ve vztahu ke společnosti a navrhnout taková řešení, která by přispěla ke zlepšení efektivnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kolářová, Kamila ; Novotný, Vladimír (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku BODOS Czechia a. s. v letech 2006 až 2010. Cílem této práce je analýza součastného finančního stavu společnosti a návrh možnosti pro zlepšení součastné finanční situace. První část práce obsahuje základní informace o společnosti BODOS Czechia a. s. Druhá část je zaměřena na nové teoretické poznatky, ze kterých vycházím ve třetí analytické části. Z výsledků této finanční analýzy pak navrhuji doporučení, která by měla mít pozitivní dopad na ekonomickou situaci firmy.

Viz též: podobná jména autorů
25 KOLÁŘOVÁ, Kateřina
4 KOLÁŘOVÁ, Klára
5 Kolářová, Karolina
5 Kolářová, Karolína
25 Kolářová, Kateřina
4 Kolářová, Klára
1 Kolářová, Kristina
6 Kolářová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.