Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém plánování ošetřovatelské služby
Schauer, Marek ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Kolář, Martin (vedoucí práce)
Informačný systém prezentovaný v tejto práci umožňuje plánovať chod opatrovateľskej služby a zjednodušuje jej vykonávanie a vykazovanie opatrovateľmi. Vývoj informačného systému bol konzultovaný s reálnou opatrovateľskou službou v Bratislave - Karlova Ves. Systém ponúka evidenciu klientov, evidenciu opatrovateľov, plánovanie opatrovania s možnosťou výnimiek a unikátny mechanizmus vykazovania s využitím geolokácie a časových pečiatok. Systém pre opatrovateľskú službu bol implementovaný s využitím webových technológií a je možné využívať ho nezávisle od platformy alebo miesta. Predstavený informačný systém je možné rozširovať vytváraním zásuvných modulov. Cieľom bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá má jednoduché a priateľské užívateľské prostredie s možnosťou využívať ju v teréne.
Aplikace počítače v rybářské lodi
Březina, Zdeněk ; Kolář, Martin (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vestavěných systémů pro lov ryb z rybářské lodi, analyzuje již existující řešení a předkládá návrh a implementaci vlastního komplexního řešení. Vlastní řešení se skládá ze vzájemně komunikující Android aplikace a systému založeného na Arduino platformě s potřebnými senzory.
Hraní her pomocí neuronových sítí
Buchal, Petr ; Kolář, Martin (oponent) ; Hradiš, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce je naučit neuronovou síť pohybu v prostředích s klasickou kontrolou řízení, hraní tahové hry 2048 a několika Atari her. Jedná se o oblast zpětnovazebního učení. Jako zpětnovazební algoritmus využívající neuronové sítě jsem použil Hluboké Q-učení. Ten jsem pro zvýšení efektivity učení obohatil o několik vylepšení. Mezi vylepšení patří přidání cílové sítě, DDQN, duální architektura neuronové sítě a prioritní vzpomínková paměť. Experimenty s klasickou kontrolou řízení zjistily, že nejvíce zvedá efektivitu učení přidání cílové sítě. V prostředích her dosáhlo Hluboké Q-učení několikanásobně lepších výsledků než náhodný hráč. Výsledky a jejich analýza mohou být využity ke vhledu do problematiky zpětnovazebních algoritmů využívajících neuronové sítě a zdokonalení použitých postupů.
Mobilní aplikace pro prohlížení internetových obrázků
Kočnar, David ; Kolář, Martin (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce vysvětluje problematiku vývoje mobilních aplikací pro operační systém Android a popisuje kompletní návrh a vývoj mobilní aplikace Impres pro prohlížení obrázků. Kromě mobilní aplikace byla vytvořena také serverová aplikace v jazyce PHP zajišťující data z více internetových zdrojů. Celá tato služba má za cíl přinést uživateli inspirativní obsah tvořený fotografiemi a dalším vizuálním uměním. Služba bude automaticky doplňovat nový obsah a pro uživatele vytvářet personalizovaný výběr. V práci jsou popsány teoretické znalosti a postupy nutné pro správný návrh a vývoj mobilních aplikací. Závěrem práce je zhodnocení řešení a návrhy na případné další funkce.
Sumarizace obsahu videí
Jaška, Roman ; Kolář, Martin (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Bezpečnostné kamery denne vyprodukujú enormné množstvo video záznamov. Ľudská analýza daného objemu záznamov je prakticky nemožná. Sumarizačný systém by bol v mnohých prípadoch veľkým prínosom. Táto práca definuje problém video sumarizácie na základe jeho vstupov, výstupov a podproblémov. Práca zároveň identifikuje vhodné techniky a existujúce práce na túto tému, pričom taktiež predstavuje návrh vhodného riešenia. Navrhnutý systém bol implementovaný a výsledky vyhodnotené.
Neuronové sítě pro doporučování knih
Gráca, Martin ; Kolář, Martin (oponent) ; Hradiš, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá oblastí doporučovacích systémů využívající hluboké neuronové sítě pro doporučování knih. Jsou zde rozebrány tradiční doporučovací systémy a jejich reprezentace i systémy s pokročilejšími technikami na základě strojového učení. Jádrem práce je uplatnění konvolučních neuronových sítí pro zpracování přirozeného jazyka a vytvoření hybridního knižního doporučovacího systému. Navržený systém obsahuje faktorizaci matice jako techniku kolaborativního filtrování a doporučuje na základě minulých uživatelských hodnocení a knižních metadat, včetně textového popisu knih. Navrhl jsem 2 modely, jeden s bag-of-words a druhý s konvoluční sítí. Oba modely dosahují lepších výsledků než baseline metody. Na vytvořené datové sadě, která byla vytvořena z knižní databáze Goodreads, dosahuje model s konvoluční sítí ještě lepšího výsledku než model s BOW.
Odkud se berou objekty?
Novotný, Michal ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Kolář, Martin (oponent)
Navrhovaná práce se pokouší shrnout výklad pojmu objekt v teorii amerického filosofa Graham Harmana, kterou nazývá Objektově orientovanou ontologií, stejně jako dalších hlavních pojmů jako je realismus, esence, čtyř-rozměrnost objektu, uzavírání se objektu, intencionalita, koncepce času a prostoru, emanace a dalších. Pokouší se o určitou genealogii těchto pojmů u dalších autorů (Kant, Schopenhauer, Nietzche, Merleau-Ponty) a následné srovnání s tím, jak je užívá Harman. Cílem je vytvořit určitý kritický rozbor Harmanovy koncepce objektu a teorie spekulativního realismu a poukázat na případné další přístupy ke klasickému subjekt-objektovému rozvržení.
Soutěž ve sportovním sázení
Potoček, Patrik ; Kolář, Martin (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Táto práca se zoberá návrhom a následným vývojom mobilnej aplikácie pre platformu iOS, ktorá umožňuje jej užívateľom súťažiť v športovom stávkovaní. Výnimočnosť tejto aplikácie spočíva v novom uhle pohľadu na športové tipovanie, kde užívatelia súperia medzi sebou a bez nutnosti rizika finančnej straty. Princíp súťaže spočíva v zostavení ticketu z tipov na športové stretnutia a následnom vložení do hernej miestnosti za poplatok vo forme virtuálnych žetónov. 
Mobilní aplikace do posilovny
Hynek, Tomáš ; Kolář, Martin (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit mobilní Android aplikaci umožňující sestavení tréninkového plánu a zapisování odcvičených cviků. Tato práce je cílena na začátečníky nebo pokročilé cvičence z České republiky. Výsledkem je mobilní aplikace, která motivuje cvičence k tomu, aby chodil cvičit pravidelně a zapisoval si svoje aktivity. Mimo jiné umožňuje uživateli prohlížení více jak 100 cviků doplněné o obrázky a postup cvičení. 

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 KOLÁŘ, Martin
28 KOLÁŘ, Michal
7 KOLÁŘ, Miroslav
1 Kolář, M.
1 Kolář, Michael
28 Kolář, Michal
10 Kolář, Milan
7 Kolář, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.