Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Americko-čínské vztahy během administrativy Geralda Forda
Kofroňová, Jana ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Hornát, Jan (oponent)
Cílem této práce je analýza vztahů mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou během administrativy Gerdalda Forda a uvedení důvodů, proč se Fordovi během jeho prezidentského období nepodařilo s Čínskou lidovou republikou navázat diplomatické styky. Práce se skládá ze tří částí. V první kapitole je pro uvedení čtenáře do kontextu uvedena krátká historie americko-čínských vztahů, která se zaměřuje zejména na období, kdy byl prezidentem Spojených států amerických Fordův předchůdce Richard Nixon. V další kapitole je obsažena analýza vztahů mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou během administrativy Geralda Forda. Nakonec jsou v práci popsány kroky administrativy Jimmyho Cartera, které vyvrcholily úplnou normalizací americko-čínských vztahů a vytvořením oficiálním diplomatických styků mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou. Práce dochází k závěru, že navázání oficiálních vztahů mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou nebylo v období prezidentství Geralda Ford možné z několika důvodů. Hlavní příčinou byla otázka Čínské republiky sídlící na ostrově Tchaj-wan, jejíž vládu uznávaly Spojené státy za jedinou legitimní vládu Číny. Dalším důvodem bylo zpomalení procesu normalizace zejména kvůli neústupnosti Čínské lidové republiky v...
Agenturní zaměstnávání
Kofroňová, Jana ; Světlíková, Daniela (vedoucí práce) ; Pikola, Pavel (oponent)
Tématem bakalářské práce je přiblížení agenturního zaměstnávání jako formy zprostředkování zaměstnání pracovními agenturami. Práce je logicky rozdělena na dvě základní části, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, vzájemné vztahy mezi jednotlivými subjekty. Podstatou teoretické části je rozbor právní úpravy agenturního zaměstnávání. Praktická část práce se věnuje vlastnímu průzkumu v konkrétní pracovní agentuře, který je proveden na základě rozhovoru s interním zaměstnancem. Cílem této práce je vyhodnocení poznatků a uvedení návrhů, které by mohly zlepšit současnou právní úpravu agenturního zaměstnávání. V závěru praktické části je navrženo doporučení zahrnout dočasné přidělení zaměstnance malého rozsahu do české právní úpravy.

Viz též: podobná jména autorů
2 Kofroňová, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.