Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 148 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Suggester implementation for the OpenGrok search engine
Hornáček, Adam ; Kotal, Vladimír (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Funkcia automatického doplňovania je veľmi dôležitou súčasťou moderných vyhľadávacích nástrojov. Cieľom práce je implementovať takýto nástroj pre pro- jekt OpenGrok. Vyhľadávací nástroj OpenGrok je vybudovaný nad Apache Lu- cene a podporuje syntax jeho dotazov. Prezentovaná implementácia automatic- kého doplňovania popdporuje túto syntax dotazov a poskytuje návrhy nielen pre prefixy, ale aj pre wildcardy, regulárne výrazy alebo frázy. Implementácia tak- tiež berie do úvahy možnosť zľučovania dotazov. To znamená, že ak je už jeden dotaz špecifikovaný a používateľ začína písať ďalší dotaz, tak prvý dotaz obme- dzuje návrhy pre druhý dotaz. Propagácia špecifických návrhov je založená na už vytvorenej index dátovej štruktúre knižnice Lucene a na predchádzajúcich vyhľadávaniach používateľov.
Taxi system front-end
Březinová, Patrícia ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
V této práci implementujeme front-end taxi systému. Vycházíme z našich vědomostí o fungování místní taxi společnosti a plánujeme systém v budouc- nosti použít na řízení objednávek a zaměstnanců. Tvoří ho webová aplikace pro dispečery a řidiče a PWA pro zákazníky. Vyvinuli jsme ho pomocí nejnovějších technologií - Angular 6. Zaměřili jsme se na znovupoužitelnost kódu a oddělení logiky v servisách od designu v komponentách. V porovnání s jinými aplikacemi jsme značně snížili potřebu psaného textu od řidičů, čímž jsme zvýšili bezpečnost zákazníků. Jelikož mapy jsou důležitou částí našich aplikací, udělali jsme je pohodlné na použití. Celkově tento systém automatizuje proces objednávek a snižuje požadavky na dispečery. 1
Mobilní aplikace pro jídelny
Mareš, Martin ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Matěna, Vladimír (oponent)
Práce si klade za cíl navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro platformu An- droid sloužící pro procházení jídelníčků a objednávání jídla ve veřejných jídelnách. Na rozdíl od podobných projektů je aplikace rozšiřitelná o další jídelny pomocí pluginů. Díky tomu může mít uživatel přehled i o vzájemně konkurenčních jídelnách v jednom společném prostředí. Stejně tak aplikace umožňuje pracovat i s více uživateli. Zároveň umožňuje prohlížet jídelníček i v režimu off-line. Součástí aplikace je i několik pluginů a vývojová dokumentace pro snadné rozšíření o další pluginy. 1
Analýza letových dat
Kolek, Lukáš ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Hnětynka, Petr (oponent)
Cílem práce je návrh a implementace nástroje pro analýzu letových dat, která jsou produkována simulací AgentFly. Nástroj uživateli umožňuje načíst letové zprávy ve formátu CMS a dále je zpracovávat. Pro analýzu dat slouží sada statistických testů, pomocí kterých může uživatel filtrovat jednotlivé lety. Během implementace nástroje byl kladen důraz na budoucí snadné přidávání testů pro filtrování a rozšíření o další formáty zpráv.
Object-oriented Command Shell
Molnár, Martin ; Ježek, Pavel (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Predložená práca sa zaoberá vnášaním objektovo orientovaného prístupu do programovania v príkazovom riadku. Študuje možnosti z adenia konceptov OOP a dávkového spracovania ľ a navrhuje vhodný kompromis medzi týmito prístupmi. Hlavným cieľom tejto práce je implementácia zvoleného riešenia v rodinách operačných systémov Unix a Microsoft Windows. Práca teda popisuje rozhodnutia súvisiace s implementáciou, ako aj používanie výslednej aplikácie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
M-lizer
Woska, Aleš ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Poch, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje programového zvukového syntetizéru nad platformou .NET. Cílem je vytvořit programový nástroj, který z MIDI dat vytvoří data, která mohou být přímo předaná zvukové kartě, nebo podobnému zařízení, a být přehrána na výstupním zvukovém zařízení s důrazem na věrohodnost zvukového výstupu. Vytvořený zvuk by se tedy měl co nejvíce podobat zvuku skutečných nástrojů. Dalším cílem je vytvořit návod, jak psát programový zvukový syntetizér podporující technologii VST. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Informační systém pro společnost na výrobu součástek do dopravní techniky
Čech, Martin ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Šerý, Ondřej (oponent)
V předložené práci studujeme návrh a konkrétní implementaci informačního systému pro malé a střední firmy. Jejím cílem je správa dat o zaměstnancích, partnerských společnostech (jak dodavatelích, tak zákaznících), jednotlivých zakázkách a samotných výrobcích. Jedná se tedy o prakticky zaměřenou aplikaci, která se skládá ze tří částí: databázové vrstvy, aplikačního serveru a klientského programu pro správu dat. Je navíc specializována na správu výrobků, jejich rozklad na elementární součástky a vytváření jejich výrobních postupů. Další významnou částí je evidence produkce zaměstnanců, díky které je možné sledovat postup vývoje zakázky a také generovat mzdu. V práci se zaměříme zejména na řešení jednotlivých částí aplikace a komunikace mezi nimi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The lightening of arsenals and implications for conventional warfare
Krejčí, Vít ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Diplomová práce "Odlehčování výzbroje a implikace pro konvenční střety" zkoumá trend vyzbrojování národních pozemních sil pouze lehkou výzbrojí a možné následky, které tento trend může přinést pro konvenční střety. Diplomová práce využívá hypotézu, že lehké pozemní síly jsou ve střetu s těžšími silami implicitně znevýhodněné. Ačkoli teoretici Revoluce ve vojenských záležitostech (RMA) počítají s operacemi lehkých pozemních sil v souladu se vzdušnými silami, vzdušná převaha nutná k těmto operacím nemusí být vždy dosažena. K prozkoumání možných výsledků střetů mezi lehkými a těžkými silami tato práce zkoumá sedm případových studií střetů mezi lehkými a těžkými protivníky, hledajíc důležitost nevyvážené výzbroje uvnitř případových studií, stejně jako mezi nimi. Sada případových studií ve velké míře potvrdila hypotézu, čímž dokázala hodnotu těžkých sil v boji. Na druhou stranu ale našla také další efekty, především vzdušnou podporu a využití terénu, které mohou zmírnit, či zcela zastínit, důležitost rozdílu v úrovni výzbroje. Technologický vývoj také ovlivňuje efekt nevyvážené výzbroje skrze pěchotní protitankové zbraně. Vývoj obranných schopností těžkých sil ale drží krok s vývojem těchto zbraní.
Home alarm system
Kurysheva, Ekaterina ; Hnětynka, Petr (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Bakalářská práce popisuje softwarové řešení systému pro ovládání domácího alarmu na počítači Raspberry Pi. Propojujeme v ní volně dostupné elektronické součástky na bázi koncepce Internetu věcí do jediného systému. Analyzujeme optimální řízení systému, způsoby detekování vniknutí, vytvoření fotografického záznamu událostí a upozornění uživatele. Vytváříme architekturu řešení odpovídající funkčním požadavkům, zahrnující aplikace pro ovládání hardwaru na Raspberry Pi a pro správu uživatelů, pro Android zařízení a serverovou část. V navržené architektuře obsahuje aplikace pro Raspberry Pi logiku domácího alarmu, přičemž správa uživatelů je dostupná ve webové aplikaci. Serverová část slouží pro ukládání a sdílení dat, vzdálený přístup k těmto datům poskytuje mobilní aplikace. Výsledkem práce je implementace komerčně nezávislého systému pro ovládání domácího alarmu, který používá RFID tokeny pro identifikaci uživatelů, detekuje vniknutí pomocí detektoru pohybu, pořizuje fotografie při zaznamenání pohybu a zasílá upozornění a fotografie uživatelům na mobilní aplikaci.
Comparative Study on the Military Effectiveness of the Turkish Army Post 2016 Coup
Koutský, Tomáš ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Maze, Jacob Alan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vojenskou efektivitou tureckých ozbrojených sil (TAF). Jedná se o srovnávací studii dvou období; před a po puči, který se uskutečnil 15. června 2016. Práce těží z dosavadních poznatků Stephena Biddlea a Caitlin Talmadge. Kombinací jejich poznatků byly vytvořeny čtyři proměnné, které korelují se zlepšením či zhoršením vojenské efektivity. Jelikož Talmadge popisuje praktiky,které vedou ke zhoršení vojenské efektivity a autoritářských režimech, rozhodl jsem se zezačátku vysvětlit, proč považuji Turecko za polo-autoritářské; tzv. hybrid regime. Následuje stručný přehled role a postavení tureckých ozbrojených sil v historii Turecka. Následně je v práci popis puče s důrazem na časovou osu a participaci segmentů armády. Tři ze čtyř hledaných proměnných poukázaly na praktiky, které prokazatelně snížily vojenskou efektivitu TAF. Tato opatření kupodivu nezačala po puči, ale byla zjištěna i před rokem 2016 ve spojitosti s kauzami Ergenekon a Balyoz. V práci bylo zjištěno krátkodobé zhoršení vojenské efektivity. Momentálně nelze posoudit, zda toto zhoršení bude i dlouhodobé, v tomto ohledu je zapotřebí dalšího zkoumání. Ačkoliv bylo zjištěno zhoršení vojenské efektivity, zmíněná opatření nezasáhla turecké ozbrojené síly natolik, jak se zezačátku předpokládalo. Lze to vysvětlit...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 148 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KOFROŇ, Jiří
2 Kofroň, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.