Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Židovství a češství v díle Viktora Fischla
Kodet, Jan ; Brožová, Věra (oponent) ; Janoušek, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce Židovství a češství v díle Viktora Fischla pohlíží na vybraná díla tohoto spisovatele s akcentem na problematiku židovství a češství. Věnuje se tvorbě člověka, jenž musel dvakrát emigrovat z rodné země, a zamýšlí se nad tím, jak jako syn židovských rodičů ve svém díle vlastní židovství reflektoval. Po úvodní části Dva domovy Viktora Fischla věnované autorově biografii je v tematickém oddílu Básník Viktor Fischl představena Fischlova poezie. Práce nahlíží na rozdíly mezi sbírkami, které básník napsal před válkou v Čechách a za války v emigraci. V části Prozaik Viktor Fischl je zachyceno autorovo hledání Boha tváří v tvář holocaustu. V povídkách zasazených do koloritu svatého města odhaluje, jak se autor dotýká židovské mentality, židovských zvyků a obyčejů a neopomíjí ani soudobou otázku napětí mezi Židy a Palestinci. O Fischlově češství pak vypovídá motiv krásy rodinných vztahů, Praha a archetyp české vesnice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pohyb ve spojení s prostorem, strukturou a zvukem materiálu v architektuře Josipa Plečnika
Palátová, Dana ; KODET, Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jitka (oponent)
Inspirace architekturou a použití netradičních prostor pro nové taneční produkce je stále oblíbenějším prvkem. Tato magisterská diplomová práce rozšiřuje má bádání o funkčnosti a působení prostoru na stavbu choreografie, nahlíží na tento vztah především prostřednictvím tance, jehož základem oba tyto pojmy jsou. Tímto tématem se zabývám ve své choreografické tvorbě a v také v mé předchozí bakalářské práci Scénografie a prostor v choreografické tvorbě Sashi Waltz z roku 2011. Při přípravě choreografického a následně teoretického výzkumu pro mou diplomovou magisterskou práci jsem na pohyb aplikovala postupy, kterými se řídí architekti a pozorovala jsem jak pohyb a proces tvorby choreografie ovlivňují. V názvu práce zdůrazňuji také, kromě prostoru samotného, důležitost struktur, tvarů a zvuků materiálů v prostoru, které posouvají tvorbu taneční choreografie. Na jejich základě jsem vytvořila choreografické principy, které v práci také podrobně rozebírám. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první se věnuji problematice propojení architektury s tancem, jejímu historickému vývoji, pojmu představení site specific, choreografům, kteří s tímto tématem pracují a tanci ve specifickém sakrálním prostoru. Druhá kapitola popisuje tvorbu a bibliografii architekta Josipa Plečnika, kterého jsem si vybrala pro jeho stavbu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, mou výchozí choreografickou inspiraci, a o němž mluvím ve třetí kapitole. Poslední kapitolou je výsledný tvar, který představuje choreografie Materia, tu jsem na základě daných poznatků z předchozích kapitol vytvořila pro prostory Plečnikova kostela. Nedílnou součástí diplomové práce je DVD záznam představení Materia a vložené obrázkové přílohy, které slouží pro lepší orientaci a vizuální představivost k danému tématu. Cílem práce je poukázat na vztah mezi architekturou a tancem a problémy, se kterými se současný tanec ve spojení s jeho přenesením do určitých prostor potýká a navrhnout možná řešení, jež by mohla napomoci těmto problémům předejít, případně je vyřešit, či se jimi inspirovat pro choreografickou tvorbu. V práci využívám kompilační metodu, vycházející z analýzy základních pramenů a dokumentů a doplňuji ji o vlastní texty a poznatky, které jsem na základě své inscenační praxe získala. Práce může dále sloužit jako zdroj pro další badatelskou práci v oblasti choreografie.
Event Timing Device Providing Subpicosecond Precision
Pánek, Petr ; Kodet, J. ; Procházka, I.
We are reporting on the latest experimental results achieved with an event timing device using a surface acoustic wave filter as a time interpolator. During the tests of the first version of the device, the noise of the filter excitation was identified as the dominant source of the measurement error. Therefore a new concept of the excitation with very low level of the noise energy was designed. This new solution led to considerable improvement of the device performance. It results from the experimental measurements that the single shot precision is repeatedly lower than 500 fs RMS when time marks generated synchronously with the time base are measured. When asynchronous time marks are split into two event timers and the resulting time difference is measured, the single shot precision is below 700 fs RMS per channel. In this case the measurement is affected not only by random errors, but also by non-linearity of the time interpolation. The temperature dependence is below 0.1 ps/K. Operating the device in a common laboratory environment without temperature stabilization, the stability TDEV better than 3 fs has been routinely achieved for range of averaging intervals from 10 s to several hours
Single Photons Optical TwoWay Time Transfer Providing Picosecond Accuracy
Procházka, I. ; Blažej, J. ; Kodet, J. ; Pánek, Petr
We are reporting on a new approach to an optical two-way time transfer based on signals of individual photons. This approach enables to reach extreme timing stabilities and minimal systematic errors using existing electro-optic technologies. In our indoor experiment we have achieved sub-picosecond precison and 3 ps accuracy of a two-way time transfer via free space optical channel. The entire system is compact and simple. It is a perspective technique for space application, where it might provide picosecond accuracies over space distances
Local ties controlin application of laser time transfer
Kodet, J. ; Schreiber, U. ; Eckl, J. ; Procházka, I. ; Pánek, Petr
In many fundamental physical experiments time plays an important role. The standard way for the comparison of time and frequency is the application of GNSS signals and the Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer - TWSTFT. This technique is based on radiofrequency signal transmission. Recently, there was a rapid increase of optical time comparison development, which uses the Satellite Laser Ranging network (SLR). Currently the French project T2L2 is in operation on board of Jason 2 and the European Space Agency project ELT in support of the Atomic Clock Ensemble in Space (ACES) is under development. The goal of both projects is the time synchronization with a precision below 40 ps rms and an absolute error well below 100 ps. Comparing the results of the optical time transfer with the GNSS time comparison requires unprecedented control of the local ties between the different observation techniques. One of the possible methods is the application of the Two Way Time Transfer (TWTT) on a single coaxial cable. Such a system can be implemented using two or more event timers, which are interconnected by a standard coaxial cable.
VLBI receiver chain monitoring
Michálek, V. ; Kodet, J. ; Schreiber, U. ; Ploetz, Ch. ; Procházka, I. ; Pánek, Petr
he most demanding goal of the Global Geodetic Observing System initiative is the definition of station positions to an accuracy of 1mm and the corresponding velocities to 0.1 mm/year. The main remaining sources of error are caused by systematics, leading to intra- and inter- technique biases. In this work, we have focused on Very Long Base Interferometry (VLBI) and phase calibration generator currently in operation. This unit is injecting calibration tones into the detection chain through an input coupler located near the input of the antenna. The tones propagate further through entire detection chain and are recorded with the observed signal. Then they are extracted in post processing. These tones are generated out of an atomic frequency standard. The supplied frequency is significantly influenced by temperature and mechanical changes since usually a long cable is employed to bring the frequency to the calibration unit. To monitor the electrical length of the cable, calibration with a picosecond precision is essential. We have redesigned a phase calibration unit so that it enables the implementation of the Two Way Time Transfer (TWTT) method on single coaxial cable using two event timers to monitor the electrical length of the critical cable. Such a system has been installed in parallel to the unit currently in operation. The comparison of the TWTT method with previous measurement method is presented
Scénografie a prostor v choreografické tvorbě Sashi Waltz
Palátová, Dana ; Kodet, Jan (vedoucí práce) ; Wiesner, Daniel (vedoucí práce) ; Matásek, Petr (oponent) ; Eliášová, Bohumíra (oponent)
Sasha Waltz je v současnosti výrazným fenoménem současného tance nejen v Německu. Její umělecký přesah ovlivňuje klasické inscenační způsoby oper a boří i zažitá klišé tak staticky chápaných instalací, jako jsou například muzea. V bakalářské práci se snažím zmapovat tvorbu Sashi Waltz skrze prostor a jeho scénografické prostředky, a to od počátků až do současnosti. Měla jsem možnost zhlédnout prvotinu a porovnat ji s nejnovějšími projekty. Hlavním zdrojem práce byl můj několikaměsíční průzkum choreografické tvorby Sashi Waltz, spojený se sběrem informací a osobními rozhovory.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kodet, J.
1 Kodet, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.