National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
The personality and social development of a client in a therapeutic community
Koderová, Kateřina ; Valenta, Josef (referee) ; Lorenzová, Jitka (advisor)
This diploma work consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part deals with drug addiction and describes the options of its treatment with a special regard to psychotherapeutical approach which are commonly used when working with drug addicts. Later on, I summarize current knowledge of a therapeutic community as one of the most effective methods of treatment and social rehabilitation of drug addicts. Therapeutic community is a specific form of group therapy exploiting social learning, democratic decision making and therapeutic potential of the clients themselves. The therapeutical process is aimed at personal and social development of each individual which should lead to a complex change of his/her lifestyle. These goals can be reached by means of various instruments including structured programmes, regime and community activities. The practical part of this work describes the empirical research which examined the clients' perception of their personal and social development in TC as well as the views and opinions of their therapeuts.
Personal dignostics in organizational and educational practice
Koderová, Kateřina ; Šerák, Michal (referee) ; Mužík, Jaroslav (advisor)
V současné době se neustále hovoří a polemizuje o člověku jako o základním předpokladu efektivního fungování společnosti. Nedávno se pro označení člověka jako aktivní pracovní síly, díky níž je dosahováno organizačních cílů, vžil termín lidské zdroje. Personální diagnostika je používána za účelem neustálého zvyšování kvality těchto zdrojů, a to jak v podnikové praxi, tak ve vzdělávání, v poradenských institucích, ve službách zaměstnanosti a jinde. Je jisté, že téma personální diagnostiky je velmi obsáhlé, neboť se prolíná do mnoha oborů a využívá velké zásoby metod, o nichž by se dalo pojednávat. Bohužel není možné popsat všechny nástroje užívané za účelem zjišťování potenciálu pracovníků, proto jsem se zaměřila na dva nejzajímavější- Assessment centra a bilanční diagnostiku. Tyto dvě formy zkoumání charakteristik člověka vzhledem k profesnímu uplatnění je možné považovat za velmi komplexní a validní. Obě metody jsou si navíc svým obsahem velmi podobné, liší se hlavně způsobem využití výsledků a zaměřeností na různou skupinu klientů či účastníků. Problematikou Assessment center a bilanční diagnostiky jsem se rozhodla zabývat z toho důvodu, že je považuji za velmi přínosné a užitečné metody, které nacházejí nebo by mohly nacházet široké uplatnění v podnikové a vzdělávací praxi. Téma je pro mne zajímavé také...
Estimation of Migration Parameters of Rocks with Fracture Permeability using Fluorescent Solutions : Research Report considering Work Progress and Results Achieved in 2013 Intermediate Report Covering the I. Phase : bibliography and preparatory works
Lachman, V. ; Kovářová, R. ; Novák, P. ; Rohovec, Jan ; Vašíček, R. ; Frydrych, V. ; Patzelt, Z. ; Šigut, R. ; Vachudová, L. ; Durajová, M. ; Koděrová, K.
The proposed project focusing on the use of fluorescent properties during tracer tests reflects the absecne of tracer substances not modifying the hydrochemical properties of the environment and not being radioactive. A positive result of the proposed research will enable more accurate evalutation of absorption properties of the rock environment in case of leakage of hazardous substances than it is for chemical tracers. Fluorescence salts offer the possibility of continuous monitoring of fluorescence changes without endangering the environment and without negative effects on hydrochemistry. Research will proceed according the fillowith scheme: bibliography-laboratory research-field tests-mathematical modeling. The project proposer has already acquired a patent and design rights in the frame of previous research project concerning the developed facility and technology enabling continuous monitoring and evaluation of fluorescence changes in liquids. The investigation of interaction between fluorescent salts and migratory pproperties of the rock environment will focus on rock with fracture permeability. Further selection of fluorescence salts accomplishing the objectives of the project will be based on the detailed bibliographic study. Particular fluorescent salts will be investigated in laboratory scale on selected rocs. Most promising fluorescence solutions will be consequently used for migration tests in specified rock environment with fracture permeability. The research polygon will be equipped with small-diameter boreholes interconnected by fracture network with two network section - with and without sorption properties. The results of both, laboratory and field tests, will be validated by mathematical models.

See also: similar author names
2 Koderová, Kateřina
3 Koděrová, Kristýna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.