National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Allergic Child in the Pre-School Environment
Bendlová, Ivana ; Kostka, Jiří (advisor) ; Kocourek, Pavel (referee)
Alergická onemocnění jsou řazena mezi choroby civilizační,jejich vzestup je přirozeným a nepříznivým důsledkem rozvoje lidské společnosti.Těm,kteří alergiemi trpí,často výrazně zhoršují život.Počet alergiků stoupá v posledních desetiletích velice výrazně.Obrovské pokroky v medicínských znalostech a ve vývoji nových účinných a bezpečných léků nestačí tempu vývoje onemocnění. Alergické choroby jsou známy od starověku. Výraz alergie pochází z řeckého slova "allos"-jiný a "ergon"-reakce.Pojem astma použil Homér ve své Ilias,objevuje se i u Hippokratových žáků.Přesnou charakteristiku astmatu lze zjistit u Aretaea v 1 .stol.po Kristu.Až do středověku byly příčiny alergických reakcí řešeny spíše filozoficky.Teprve van Helmont označil astma za místní onemocnění průdušek a vyjmenoval i příčiny jeho vzniku,zejména prach a ryby .V 17.století se lékaři věnovali popisu nemocí a začali vyhledávat původce astmatických potíží.V 19.století vynalezl Laënec vyšetřování poslechem,objasnil se patologický nález astmatu a vdechování kyslíku bylo doporučeno jako léčebný krok při záchvatu.V medicíně bylo slovo alergie zavedeno Clemensem von Pirguetem v roce 1910,který jím nemyslel žádnou konkrétní chorobu,pouze jím označil pozorovanou nežádoucí reaktivitu u dětí na podání séra proti záškrtu.Netušil,že tím zahájil rozvoj nového...
The conception and realisation of experimental stand for co-operatice robots
Kocourek, Pavel ; Schlegel, Holger (referee) ; Kolíbal, Zdeněk (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá vzorovým procesem dvou kooperujících robotů obsluhujících automatickou měřící stanici. Manipulace s měřenými kusy je zajišťována dvěma roboty KUKA KR6/2. Cílem této diplomové práce bylo navrhnout, zkonstruovat a uvést do provozu měřící stanici a příslušející pomocné zařízení. Za tímto účelem byly sepsány odpovídající programy sloužící k řízení robotů a měřící stanice. Čtenář bude seznámen s konstrukcí a uvedením pokusného pracoviště do provozu. Zároveň bude důkladně popsáno programování a řízení robotů. Závěr práce je věnován možnostem časové optimalizace procesu.
Presenting (not only) grey literature search result: „topic pages“
Kocourek, Pavel
The presentation will introduce dynamic display of information from predefined subject topics and options for displaying and arrangement of the results, using data from the National Repository of Grey Literature. It will be explained and demonstrated on the practical example.
Slides: idr-811_1 - Download fulltextPDF; idr-811_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-811_3 - Download fulltextMP4
The Automatic indexing of Grey Literature by Subject Headings of the Polythematic Structured Subject Heading System
Kocourek, Pavel
The contribution is devoted to the automatic indexing of grey literature by subject headings of the Polythematic Structured Subject Heading System in the National repository of grey literature. The paper describes the initial situation, previous experience, analysis, stages of implementation and demonstration of indexing.
Slides: idr-690_1 - Download fulltextPDF
Video: idr-690_2 - Download fulltextMP4
Fast Based Central Search Interface National Repository of Grey Literature
Kocourek, Pavel
Vyhledávací systém FAST Search využívá NUŠL jako centrální prezentační rozhraní. Představena bude nová funkcionalita zakomponovaná do Centrálního rozhraní NUŠL a také novinky z vývoje vyhledávacího systému FAST samotného. Součástí příspěvku budou i praktické ukázky.
Slides: nusl-_2 - Download fulltextPDF; nusl-_3 - Download fulltextPDF
Video: nusl-_1 - Download fulltextMP4
User Interface – National Repository of Grey Literature
Kocourek, Pavel
Informace o změnách v systému FAST ESP a uživatelském rozhraní v porovnání s rokem 2009. Architektura a funkcionalita systému FSIS. Design uživatelského rozhraní NTK a plánované změny.
Slides: nusl-42875_2 - Download fulltextPDF
Video: Download fulltextMP4

See also: similar author names
6 KOCOUREK, Petr
6 Kocourek, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.