Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Alergické dítě v prostředí předškolního zařízení
Bendlová, Ivana ; Kostka, Jiří (vedoucí práce) ; Kocourek, Pavel (oponent)
Alergická onemocnění jsou řazena mezi choroby civilizační,jejich vzestup je přirozeným a nepříznivým důsledkem rozvoje lidské společnosti.Těm,kteří alergiemi trpí,často výrazně zhoršují život.Počet alergiků stoupá v posledních desetiletích velice výrazně.Obrovské pokroky v medicínských znalostech a ve vývoji nových účinných a bezpečných léků nestačí tempu vývoje onemocnění. Alergické choroby jsou známy od starověku. Výraz alergie pochází z řeckého slova "allos"-jiný a "ergon"-reakce.Pojem astma použil Homér ve své Ilias,objevuje se i u Hippokratových žáků.Přesnou charakteristiku astmatu lze zjistit u Aretaea v 1 .stol.po Kristu.Až do středověku byly příčiny alergických reakcí řešeny spíše filozoficky.Teprve van Helmont označil astma za místní onemocnění průdušek a vyjmenoval i příčiny jeho vzniku,zejména prach a ryby .V 17.století se lékaři věnovali popisu nemocí a začali vyhledávat původce astmatických potíží.V 19.století vynalezl Laënec vyšetřování poslechem,objasnil se patologický nález astmatu a vdechování kyslíku bylo doporučeno jako léčebný krok při záchvatu.V medicíně bylo slovo alergie zavedeno Clemensem von Pirguetem v roce 1910,který jím nemyslel žádnou konkrétní chorobu,pouze jím označil pozorovanou nežádoucí reaktivitu u dětí na podání séra proti záškrtu.Netušil,že tím zahájil rozvoj nového...
The conception and realisation of experimental stand for co-operatice robots
Kocourek, Pavel ; Schlegel, Holger (oponent) ; Kolíbal, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vzorovým procesem dvou kooperujících robotů obsluhujících automatickou měřící stanici. Manipulace s měřenými kusy je zajišťována dvěma roboty KUKA KR6/2. Cílem této diplomové práce bylo navrhnout, zkonstruovat a uvést do provozu měřící stanici a příslušející pomocné zařízení. Za tímto účelem byly sepsány odpovídající programy sloužící k řízení robotů a měřící stanice. Čtenář bude seznámen s konstrukcí a uvedením pokusného pracoviště do provozu. Zároveň bude důkladně popsáno programování a řízení robotů. Závěr práce je věnován možnostem časové optimalizace procesu.
Dynamické zobrazování výsledků nejen z oblasti šedé literatury: „tematické stránky“
Kocourek, Pavel
Bude představeno dynamické zobrazování informací pro předem defi novaný okruh věcných témat, možnosti zobrazování výsledků a jejich uspořádání s využitím dat z Národního úložiště šedé literatury. Vše bude vysvětleno a předvedeno v praktické ukázce.
Prezentace: idr-811_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-811_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-811_3 - Stáhnout plný textMP4
Automatická indexace šedé literatury hesly Polytematického strukturovaného hesláře
Kocourek, Pavel
Příspěvek je věnován automatické indexaci šedé literatury hesly Polytematické strukturovaného heslář v Národním úložišti šedé literatury. V příspěvku je popsán výchozí stav, předchozí zkušenosti, analýza, jednotlivé kroky realizace až po předvedení výsledné indexace.
Prezentace: idr-690_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-690_2 - Stáhnout plný textMP4
Centrální rozhraní NUŠL v systému FAst search
Kocourek, Pavel
Vyhledávací systém FAST Search využívá NUŠL jako centrální prezentační rozhraní. Představena bude nová funkcionalita zakomponovaná do Centrálního rozhraní NUŠL a také novinky z vývoje vyhledávacího systému FAST samotného. Součástí příspěvku budou i praktické ukázky.
Prezentace: nusl-_2 - Stáhnout plný textPDF; nusl-_3 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-_1 - Stáhnout plný textMP4
User Interface – National Repository of Grey Literature
Kocourek, Pavel
Informace o změnách v systému FAST ESP a uživatelském rozhraní v porovnání s rokem 2009. Architektura a funkcionalita systému FSIS. Design uživatelského rozhraní NTK a plánované změny.
Prezentace: nusl-42875_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Stáhnout plný textMP4

Viz též: podobná jména autorů
6 KOCOUREK, Petr
6 Kocourek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.