Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy
Košatková, Zuzana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název práce: Cíl: Metody: Výsledky: Klíčová slova: Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy Cílem práce je na základě analýzy současné marketingové komunikace klubu a výsledků provedeného výzkumu předložit návrhy na zlepšení marketingové komunikace FK Dukla Praha ženy směrem k potenciálním rodičům budoucích hráček. Pro sběr dat byly využity metody kvantitativního výzkumu a analýzy interních dokumentů. Bylo zjištěno, že rodiče hráček, v době zápisu svých dcer do klubu, využili většinu nástrojů marketingové komunikace klubu. Součástí práce jsou tak návrhy na další konkrétní nástroje, které klub může využít pro rozšiřování své členské základny. fotbalový klub, komunikační mix, rodiče, nábor členů

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.