Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Počet patentových prihlášek a patentový poplatek u Evropského patentového úřadu
Vokoun, Marek ; Košťáková, Tereza (vedoucí práce)
Vliv vysokého poplatku za udělení patentové ochrany u Evropského patentového úřadu. Přínosy a zkreslení, výhody a nevýhody drahé patentové procedury. Jiné formy ochrany duševního vlastnictví ve srovnání s patentovou procedurou. Metody třídění patentových přihlášek. Cenový a ekonomický pohled na rozdělení zemí EU25 podle počtu patentových přihlášek u Evropského patentového úřadu. Analýza vlivu obou efektů. Cenový pomocí CPLi, ekonomický pomocí PPS.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.