National Repository of Grey Literature 127 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Testing Environment via Cluster Solution
Hostačný, Peter ; Kočí, Radek (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Testos is a project that aims to create a set of tools supporting automated software testing. One of its components is computational cluster whose main goal is to execute parallel tasks and provide computational resources to other tools in the project. This work details the process of its design, implementation and integration with the Testos project. It is expected that the resulting system will be in use after Testos bus is completed.
Framework for Creation and Verification of Specification Models
Matalík, Štěpán ; Janoušek, Vladimír (referee) ; Kočí, Radek (advisor)
The thesis deals with Object Oriented Petri Nets (OOPN) and with developing of tool for creation and verification of specification models. In the first part of the thesis are described formalisms of existing Petri net types, including OOPN. Next part involves in creation of editing tool, that also allows triggering of simulation models on a remote server. Editor output is a graphic diagram of Petri net and also a simulation model described in PNtalk language, which is the implementation of OOPN based on Smalltalk language. Simulation models runs on the server in Pharo Smalltalk enviroment. At the end of the thesis are shown examples of appropriate simulations and possible tool extensions.
Petri Nets Virtual Machine Persistency
Bayer, Jan ; Janoušek, Vladimír (referee) ; Kočí, Radek (advisor)
This Bachelor's thesis deals with persistence for Java language. It presents and compares already existing standards and systems, and introduces a design and implementation of persistence for Java SE platform with object data stored in XML files. 
Continuous Integration and Automated Code Review in Open Source Projects
Tóth, Adrián ; Kočí, Radek (referee) ; Turoňová, Lenka (advisor)
Kvůli zvýšení popularity projektů s otevřeným zdrojovým kódem se adaptovala nová softwarová metodologie, která se stále vyvíjí. Tato bakalářská práce se zabývá touto adaptovanou agilní softwarovou metodologií, přesněji její průběžnou integrací a vylepšením ve skutečném praktickém nasazení. Kromě toho se práce zabývá také automatizací procesu kontroly kódu zejména jeho statickou analýzou. Cílem práce je popsat a vysvětlit, jak průběžná integrace a automatizovaná kontrola kódu ovlivňují a zlepšují moderní projekty s otevřeným zdrojovým kódem. Vzhledem k výzkumu byl navrhnut a integrován moderní typ kódové analýzy s dalšími vylepšeními.
High-Quality Visualization of Petri Nets for Publishing Purposes
Bednář, Drahoslav ; Kočí, Radek (referee) ; Janoušek, Vladimír (advisor)
This work is trying to solve the problem of graphical visualization of Petri nets in text publications. The aim of the thesis is to create a tool that will simplify generating of Petri nets and at the same time provide a more aesthetic graphical output than existing tools do. A simplex algorithm was used for automatic network layout. The program has both graphical interface and text mode and can cooperate well with existing tools for working with Petri nets, which the text also mentions. The program is able to load a pnml file and produce a usable image in png, pdf, and svg formats.
Reconfigurable ESP8266/ESP32-Based Node for IoT
Drahovský, Peter ; Kočí, Radek (referee) ; Janoušek, Vladimír (advisor)
The purpose of this thesis is to create reconfigurable system for microcontrolers ESP8266 and ESP32 with usage of interpreted language. System enables to load and run aplications, which are allowed to comunicate with other aplications that are running on any of the nodes on the same network. A protocol used to communicate within aplications and the system is compatible with one used in PNOS (operating sysem based on Petri nets). System can cooperate with PNOS on the same network, or it can be run on its own.
Testing of Various Databases for Genealogy
Dvořák, Jan ; Kočí, Radek (referee) ; Rozman, Jaroslav (advisor)
The aim of this work is to design and create database structures appropriate to keep genealogical data. Data are generated by a self-created script using information from publically available resources. Individual databases are being compared with each other and wheather they are suitable to save genealogical data or not. Databases MySQL and Neo4j were used for the solution.
Mobile Community Application
Litvík, Dušan ; Zbořil, František (referee) ; Kočí, Radek (advisor)
The main goal of this bachelor thesis is to develop an Android application coming out of the needs of community of BMW fans. The target is to increase the number of interactions inside the community. The thesis includes a functional proposal of application, description of Android and Google Firebase as selected technology and final implementation of the solution. The thesis is focused on sharing practical experience gained during realization. The functional impact of the thesis is a working application, tested by a chosen group of users.
Automated Trading on Cryptocurrency Exchanges
Křesťan, Zdeněk ; Zbořil, František (referee) ; Kočí, Radek (advisor)
This thesis focuses on automated trading on cryptocurrency exchanges. Cryptos are now widespread. The possibility of hier automated buying and selling is an interesting topic, which is more and more mentioned. The main part of the thesis is the design of an algorithm for processing data from stock exchanges, their evaluation and subsequent execution of cryptocurrency trades. It also describes its implementation, testing and possible further extensions.
Remote API Web Reference for Java Enterprise Applications
Krpec, Ondřej ; Turoňová, Lenka (referee) ; Kočí, Radek (advisor)
Tato diplomová práce popisuje testování REST API rozhraní aplikací. Výsledkem práce je aplikace Restty, založená na použití nástroje Swagger, která umožňuje testovat jednotlivé části API aplikací, i vytvářet a spouštět komplexní testovací scénáře nad daným rozhraním. Teoretická část práce vysvětluje principy webových služeb, vzdálených rozhraní a představuje nástroj Swagger i technologie použité k implementaci. V následující kapitole jsou v práci prezentovány designové návrhy aplikace, na které plynule navazuje kapitola o implementaci a testování, pro které je zvoleno rozhraní nástroje Red Hat JBoss BPM Suite. V závěru práce jsou vyhodnoceny přínosy aplikace Restty a navrženy případné budoucí rozšíření.

National Repository of Grey Literature : 127 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.