National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Influence of automobile transportation on environment and possibilities of reduction of using of private automobiles
Knorová, Jana ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Hadrabová, Alena (referee)
Diplomová práce popisuje a analyzuje negativní vlivy automobilové dopravy na životní prostředí a hodnotí jejich ekonomické dopady. Zároveň nabízí možná řešení těchto negativních vlivů. Jedná se především o řešení ekonomická, ale okrajově také o možnost řešení pomocí vývoje nových technologií. Jednou z možností snížení dopadů automobilové dopravy na životní prostředí je omezení používání vozidel. Mezi nástroje ke snížení jejich počtu patří hlavně zavedení placených parkovacích zón a výstavba parkovišť typu P+R a K+R. Dalším řešením je systém car-sharingu. Tento systém je rozebírán z pohledu efektivnosti, variabilních a fixních nákladů a předpokladů pro fungování. Práce analyzuje vliv daně na pohonné hmoty, substituce MHD a cyklistikou, cla a mýtného.
Vliv vývoje automobilismu a automobilové dopravy na životní prostředí
Knorová, Jana ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Kotíková, Eliška (referee)
Cílem práce je poukázat na negativní vlivy, kterými působí automobilová doprava na životní prostředí a snaha ukázat na možnosti jejich řešení jak technologicky tak pomocí právních úprav a jinými způsoby

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.