Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Osvojení
Kliková, Jana Ela ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Cílem této rigorózní práce na téma osvojení je hlubší rozbor tohoto právního institutu včetně popisu jeho geneze v období od cca roku 1811 do současné doby, kdy vrcholí legislativní práce na novém občanském zákoníku. Těžiště práce spočívá v rozboru současné právní úpravy s vymezením některých zásadních problémů, které vznikají při její aplikaci. Vzhledem k historické blízkosti našeho právního řádu s právním řádem německým jsem se pokusila srovnat a vymezit hlavní rozdíly mezi naší právní úpravou institutu osvojení a jeho právní úpravou v Německu. Charakter právního institutu osvojení se od doby počátku 19. století změnil od pojetí chránícího především majetkové vztahy k současnému charakteru osvojení jako jedné z forem náhradní rodinné péče při zdůraznění zejména aspektů vycházejících ze základních lidských práv, které byly zejména ve druhé polovině 20. století zakotveny v mnoha mezinárodních úmluvách a které obsahuje i Listina základních práv a svobod. Při tvorbě této práce byla použita zejména metoda srovnání a analýzy, která vycházela z dostupné literatury.

Viz též: podobná jména autorů
1 KLIKOVÁ, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.