National Repository of Grey Literature 44 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Surface modification of nanoparticles for sustaining sensitivity of surface-enhanced raman spectrometric measurements in salinated environment
Týčová, Anna ; Přikryl, Jan ; Vaňhara, P. ; Klepárník, Karel ; Foret, František
Surface-enhanced Raman spectrometry (SERS) represents a powerful method for analysis of a broad spectrum of analytes ranging from inorganic ions to biomolecules of high complexity. It combines the potential\nof Raman spectrometry for a definite identification of an analyte with remarkable sensitivity achieved by the surface enhancement effect occurring on metal nanoparticles. While low ionic strength influences positively\nthe sensitivity of the SERS measurement, a higher level of inorganic salts leads to fast ruining of colloidal character, which completely devastates the effect of the surface enhancement. The common stabilization of\nnanoparticles by a layer of polymers has a negative impact on the SERS sensitivity since it shields the nanoparticle surface from the analytes. In this work, we aim at the development of the bi-ligand system of\nnanoparticles surface modification for improved stability of colloid in saline solution at sustaining the potential for sensitive SERS analyses. The proposed system relies on the binding of 3-mercaptopropionic acid and\nthiolated polyethylene glycol in a suitable ratio onto the nanoparticle surfaces. While the short chains of the acid sustain the accessibility of the surface for analytes, the polymeric structures act as a steric barrier\npreventing colloid aggregation.
A Microfluidic devide for monitoring cell migration
Ledvina, Vojtěch ; Klepárník, Karel ; Legartová, Soňa ; Bártová, Eva
A polydimethylsiloxane microfluidic device for monitoring directed cell migration was developed. The device comprises a main channel barred by pillar arrays with decreasing spacing and utilizes chemotactic movement of cells in the direction of increasing gradient of fetal bovine serum. HeLa cell line transfected with Premo FUCCI Cell Cycle Sensor was used as a model organism. The cells were imaged for several days using a scanning confocal microscope and the rate of migration in different cell cycle phases was evaluated.
CECE 2018. 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis
Foret, František ; Křenková, Jana ; Drobníková, Iveta ; Klepárník, Karel ; Přikryl, Jan
This year the meeting included full texts of 25 oral and 61 poster presentations. The attached conference proceedings, edited by highly cited scientists, documents the quality of the meeting. Similarly to the previous years the lectures were given by outstanding, highly cited, scientists. The list of speakers as well as more detailed information about the conference can be found on its permanent web at www.ce-ce.org.
Using modern molecular-genetic methods in prevention, early diagnosis, prediction of therapy response and prognosis
Benešová, Lucie ; Minárik, Marek (advisor) ; Brdička, Radim (referee) ; Klepárník, Karel (referee)
55 5 Závěr V prezentovaných pracích jsme se zabývali vývojem a praktickou aplikací metod pro rychlou, citlivou, vysokokapacitní detekci molekulárních markerů u různých typů nádorových onemocnění. Vyvinuli jsme v této souvislosti dvě nové metodiky. První je založená na cyklujícím teplotním gradientu, který poskytuje efektivnější separaci DNA molekul a možnost opakovaného dávkování v jedné analýze a tedy výrazné zvýšení celkového počtu analyzovaných vzorků 1 . Druhá metodika založená na dynamickém značení DNA molekul interkalačním činidlem během elektroforetické analýzy odstraňuje potřebu fluorescenčně značených primerů a dělá tak analýzy finančně i prakticky dostupnějšími 3 . Obě tyto metodiky jsme následně použili při analýzách klinických vzorků pacientů s nádorovým onemocněním. Výsledky uvedených publikací zaměřených na klinické aplikace ukazují, že vyšetření molekulárních markerů zahrnující mutace, alelické ztráty a jednonukleotidové polymorfismy má široké uplatnění. Charakterizace vzorků kolorekta na molekulární úrovni, jehož optimalizaci jsme provedli, může mít význam při popisu stádia transformace adenomu v karcinom nebo při odhadu prognózy onemocnění na základě detekovaných typů mutací 2 . U pacientů s podezřením na karcinom pankreatu může molekulárně-biologické vyšetření v kombinaci s cytologickým...
Parallel single-cell analysis of active caspase-3/7 in apoptotic and non-apoptotic cells
Ledvina, Vojtěch ; Klepárník, Karel
Caspases are proteases that play key role in the process of apoptosis, the programmed\ncell death. Among them, caspase-3 and -7 are main executioner caspases that cleave\nmany vital proteins during apoptosis and after their widespread activation, the process\ncannot be reversed. To analyze caspase-3/7 activation within single cells, a miniaturized\ndevice for parallel analysis of eight samples was developed. The assay is based on the\nmodified luciferin-firefly luciferase bioluminescence (BL) system. Individual\nsuspended cells were collected and transferred into detection microvials using a\nmicromanipulator. The bioluminescence was detected using a photon counting head\nwith cooled photcathode. The LOD suitable for detection of active caspase-3/7 in both\napoptotic and non-apoptotic cells was reached.
Characterization of FRET sensor
Datinská, Vladimíra ; Klepárník, Karel ; Belšánová, B. ; Minárik, M. ; Foret, František
In this study, we present characterization of sensor based on Fӧrster resonance energy\ntransfer (FRET). The sensor is composed of ssDNA chain attached to a laboratory\nsynthesized quantum dot (QD). A complementary chain of a sample is labeled by a\nluminescent dye. When the dsDNA hybrid is formed, the energy from the QD (donor)\nis transferred to the dye (acceptor) and FRET is observed as a decrease of QD\nluminescence emission intensity and an increase of dye luminescence emission\nintensity.
CECE 2016. 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis
Foret, František ; Křenková, Jana ; Drobníková, Iveta ; Klepárník, Karel
This year the meeting included full texts of 32 oral and 78 poster presentations delivered by participants from 17 countries. The attached conference proceedings, edited by highly cited scientists, documents the quality of the meeting. Similarly to the previous years the lectures were given by outstanding, highly cited, scientists. The list of speakers as well as more detailed information about the conference can be found on its permanent web at www.ce-ce.org.
Development of Instrumentation and Methodology in Proteomic and Environmental Analysis
Hezinová, Věra ; Bobáľová, Janette (referee) ; Lubal,, Přemysl (referee) ; Čáslavský, Josef (referee) ; Klepárník, Karel (advisor)
Tato práce je zaměřena jak na cílený tak na přehledný přístup ve studiu proteomiky. Cílená proteomika přináší informace o přítomnosti proteinu a jeho lokalizaci v buňce či tkáni pomocí luminiscenčních značek na bázi kvantových teček, zatímco přehledná proteomika se zabývá identifikací změn v proteomu dvou nebo více jedinců stejného druhu vystavených různým podmínkám. Protože proteomika vyžaduje vysoce citlivé separační a identifikační techniky, byly v této práci ověřeny různé metody zlepšení citlivosti kapilární elektroforézy s hmotnostní detekcí. Použití rozhraní s kapalinovým spojem pro spojení těchto dvou technik, které zajišťuje vyšší citlivost analýz, bylo také ověřeno analýzou metabolitů etanolu a kokainu v lidské moči. Zavedené techniky instrumentace jsou využitelné při posouzení vlivu významných faktorů životního prostředí na živé systémy jak na buněčné tak na molekulární úrovni.

National Repository of Grey Literature : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.