Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroční zpráva za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; Klementová, Kateřina
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Renesanční tanec: zrcadlo kultury raně novověké společnosti
Klementová, Kateřina ; Kröschlová, Eva (vedoucí práce) ; Gremlicová, Dorota (oponent) ; Steckerová, Andrea (oponent)
Práce se zaměřuje na italský dvorský tanec 15. století, který patřil v celé renesanční Evropě k bytostným projevům rodící se aristokratické společnosti. Vychází z důkladného prozkoumání originálních spisů tanečních mistrů Domenica da Piacenza, Antonia Cornazana a Guglielma Ebrea/Giovanniho Ambrosia a přináší doposud nezveřejněné překlady jejich významných částí do češtiny. Text směřuje od obecných otázek (kde a při jakých příležitostech se tančilo, taneční vzdělání a postava tanečního mistra, funkce tance v dané historické epoše, intelektuální a filosofický rámec prvních tanečních traktátů) ke konkrétnímu zkoumání jednotlivých prvků dobové taneční teorie a popisu praktických aspektů realizace tanečních choreografií (základní kroky a pohyby, figury, prostorová forma tanců ad.). Součástí práce je i rekonstrukce jedné z nich. Jistým "exkurzem" do příbuzných oborů i mladších epoch jsou pak kapitoly věnované estetice pohybu (požadavky na správné držení těla, pozici hlavy, výraz tváře, gesta rukou ad.) a dobové etiketě (respektování společenské hierarchie v tanci i mimo něj, projevy úcty a vzájemné pozdravy, princip vyzývání k tanci, jeho odmítnutí, pravidla pro odchod po tanci i z taneční slavnosti, správné vystupování na plese mimo tanec - způsoby patřičného sezení, stání či společenské konverzace). I...
Marketingová komunikace dámského rekondičního studia MODELACE
Hemerová, Barbora ; Průša, Přemysl (vedoucí práce) ; Klementová, Kateřina (oponent)
Otázka aktivního a zdravého životního stylu je jedním z největších fenoménů současné společnosti. Lidé chtějí dnes mnohem více než dříve vypadat dobře, mít dokonalou postavu, cítit se fit, více o sebe pečují a snaží se jíst zdravějším způsobem. Vyhledávají nejrůznější způsoby jak cvičit, zhubnout či vytvarovat postavu. Přitom jsou denně zahlcováni velkým množstvím informací a reklam z této oblasti, a to především ze strany velkých fitness a sportovních center, které mají na reklamu dostatek finančních prostředků. Avšak i menší společnosti mají šanci potenciální zákazníky oslovit a přimět k nákupu v případě, že zvolí vhodnou formu marketingové komunikace a od své konkurence se dostatečně odliší. Cílem této diplomové práce je kriticky zhodnotit stávající marketingovou komunikaci dámského rekondičního studia MODELACE a následně navrhnout doporučení pro zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na podstatu a význam marketingu, dále na komunikační proces, nástroje marketingové komunikace, trendy v této oblasti a marketingový výzkum. Praktická část je věnována dámskému rekondičnímu studiu MODELACE a jeho marketingové komunikaci. Je založena na vlastním online dotazníkovém šetření.

Viz též: podobná jména autorů
2 Klementová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.