Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finite Element Analysis of High Speed Induction Motor With Axially Slitted Rotor
Klíma, Jiří
This paper deals with an analysis of three phase, two pole high speed induction machine with axially slitted solid rotor. The finite element model of induction motor with axial slits has been developed and motor has been analyzed for several slips in order to get performance characteristics. Setting the simulation is crucial and will be discussed. All-important fields and performance characteristics are presented.
Návrh synchronního stroje spouštěného ze sítě
Fajmonová, Iveta ; Klíma, Jiří (oponent) ; Bárta, Jan (vedoucí práce)
V dnešní době je kladen čím dál větší důraz na snižovaní spotřeby elektrické energie, proto je tématem této práce synchronní motor spouštěný ze sítě, který by mohl být vhodnou náhradou za asynchronní motor. Asynchronní motor se velkou měrou podílí na spotřebě elektrické energie, neboť je hojně užívaný díky své nízké pořizovací ceně. Protože u AM lze zvyšovat účinnost jen velmi těžko, navrhuje tato práce jejich náhradu synchronním strojem spouštěným ze sítě. Práce popisuje LSPMSM a porovnává jeho vlastnosti s AM. Obsahem práce je také návrh synchronního stroje spouštěného ze sítě, který vychází z již navrženého asynchronního motoru. V poslední kapitole je tento navržený synchronní stroj spouštěný ze sítě analyzován pomocí programů RMxprt a Maxwell.
Zvýšení účinnosti jednofázového asynchronního motoru
Muczka, Vojtěch ; Klíma, Jiří (oponent) ; Mach, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zvýšením účinnosti jednofázového asynchronního motoru změnou materiálu klece a optimalizací rozměrů rotorové drážky za podmínky dodržení stejného záběrného momentu. První část seznamuje čtenáře o principu činnosti tohoto stroje. Následující část je pak věnována měření jednofázového motoru firmy ATAS, simulaci jeho parametrů a porovnání výsledků. V další části se práce věnuje analýze vlivu změny velikosti drážky a kruhů při použití čistého hliníku místo rezistivní slitiny na parametry stroje. Poté je provedena optimalizace tvaru drážky v programu RMxprt, který je ovládán genetickým algoritmem napsaným v prostředí MATLAB. Na závěr je provedeno ověření výsledků pomocí metody konečných prvků v programu Ansys Maxwell a následné porovnání naměřených, simulovaných a předpokládaných nových hodnot stroje.
Synchronní stroj spouštěný ze sítě
Kaczmarczyk, Ruben ; Mach, Martin (oponent) ; Klíma, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá seznámením se s konstrukcí synchronního stroje spouštěného ze sítě. Dále je pak na základě výrobní dokumentace proveden výpočet asynchronního stroje. Analytický výpočet je proveden i v programu RMxprt, následně jsou výpočtu obou metod porovnány. Dále je provedena úprava rotoru zadaného asynchronního motoru včetně vložení permanentních magnetů do rotoru. V programu Ansys Maxwell je poté provedena optimalizace a analýza motoru, a je také ověřen rozběh motoru. Nakonec jsou dosažené výsledky shrnuté v závěru.
Following the phenotype development of TgHD minipigs by invasive and noninvasive approach
Ellederová, Zdeňka ; Baxa, Monika ; Vidinská, Daniela ; Bohuslavová, Božena ; Vochozková, Petra ; Šmatlíková, Petra ; Klíma, Jiří ; Valeková, Ivona ; Ardan, Taras ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Konvalinková, R. ; Klempíř, J. ; Pokorný, M. ; Krupička, R. ; Kauler, J. ; Hansíková, H. ; Motlík, Jan
Recent promising treatments for Huntington’s disease (HD) may require pre-clinical testing in large animals. In 2009, we generated HD transgenic (TgHD) minipigs with one copy encoding the N-terminal part (548 aa) of human huntingtin (HTT) with 124 CAG/CAA repeats integrated into chromosome 1 q24-q25. The successful germ line transmission occurred through four successive generations.
Oxidative stress in primary porcine fibroblasts expressing mutated huntingtin
Šmatlíková, Petra ; Askeland, G. ; Vaškovičová, Michaela ; Klíma, Jiří ; Motlík, Jan ; Eide, L. ; Ellederová, Zdeňka
Molecular events, such as protein aggregation, mitochondrial dysfunction, and transcriptional dysregulation have been linked to Huntington’s disease (HD) pathogenesis. Oxidative stress has been considered as one of the key players in disease progression. Though, it is still not clear whether oxidative stress causes HD, or if it is a consequence of other primary events.
Mitochondrial phenotype in minipig model transgenic for N-terminal part of human mutated huntingtin
Hansíková, H. ; Rodinová, M. ; Křížová, J. ; Dosoudilová, Z. ; Štufková, H. ; Bohuslavová, Božena ; Klíma, Jiří ; Juhás, Štefan ; Ellederová, Zdeňka ; Motlík, Jan ; Zeman, J.
Huntington’s disease (HD) is neurodegenerative disorder caused by an abnormal expansion of CAG repeat encoding a polyglutamine tract of huntingtin (htt). It has been postulated that mitochondria dysfunction may play significant role in the pathophysiology of the HD. But it is still not known yet in detail how mitochondria are able to cover energy needs of the cells during the progression of the HD.
Možnosti zvyšování účinnosti stávajícího vysokootáčkového stroje
Nevrzal, Filip ; Mach, Martin (oponent) ; Klíma, Jiří (vedoucí práce)
První část této bakalářské práce stručně popisuje základní konstrukci a princip asynchronního stroje, rozdělení a popis jednotlivých ztrát. V další části je přiblíženo měření daného stroje. Dále je zde popis vytvoření modelu v prostředí RMxprt a následné porovnání simulovaných dat a charakteristik s naměřenými. V poslední části práce jsou navrženy a porovnány úpravy daného stroje simulované v prostředí RMxprt.
Využití Open Source programů pro elektromagnetický výpočet metodou konečných prvků
Žíla, Jakub ; Klíma, Jiří (oponent) ; Bárta, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o elektromagnetickém výpočtu pomocí opensource programů. Je provedena simulace trojfázového synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru v opensource programech. Výsledky simulací jsou porovnány s profesionálním systémem ANSYS Maxwell i s měřením na stroji. Všechny použité programy v této práci pracují s metodou konečných prvků.
Asynchronní motor s plným rotorem
Fišer, Jan ; Klíma, Jiří (oponent) ; Mach, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou asynchronního motoru s plným rotorem. Úvod práce je věnován rozboru plného rotoru. Následně byl vytvořen model motoru s plným rotorem ve 2D i 3D a provedly se simulace těchto modelů metodou konečných prvků. Dále jsou v práci uvedeny výsledky z laboratorního měření na vzorku motoru. Na základě výsledků ze simulací a z měření byly navrženy úpravy rotoru, které vedly ke zlepšení parametrů stroje. S těmito úpravami rotoru se vytvořily modely ve 2D, které prošly simulací metodou konečných prvků. V závěru práce jsou porovnány všechny dosažené výsledky z měření a ze simulací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 KLÍMA, Jan
3 KLÍMA, Josef
2 Klíma, J.
2 Klíma, Jakub
16 Klíma, Jan
2 Klíma, Jaromír
3 Klíma, Jaroslav
3 Klíma, Jindřich
3 Klíma, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.