Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dialektologický odkaz A.D. Grigorjeva v kontextu studií o sibiřských nářečích.
Kipchatov, Mikhail ; Lendělová, Věra (vedoucí práce) ; Čermák, Václav (oponent)
Diplomová práce je věnována tématu sibiřských nářečí, vycházejících z velkoruských nářečí. Klade si za cíl prezentovat a zhodnotit zcela unikátní a doposud neprobádané dílo ruského badatele A. D. Grigorjeva z oblasti jeho dialektologických výzkumů a zkoumání - Русские старожильческие говоры Сибири. Tato práce, jež se doposud nachází v rukopisné podobě v osobním fondu A. D. Grigorjeva v Archivu AV ČR, je objemným materiálem, jenž představuje více než 1600 stran textu, popisuje nářeční rysy více než 550 obcí ve 12 sibiřských guberniích. V teoretické části (Kapitola I.) jsou uvedeny dějiny výzkumu sibiřských nářečí jakožto sekundárních velkoruských nářečí, jejich hlavní specifika a dějiny osídlení Sibiře. Postavě A. D. Grigorjeva je věnována Kapitola II. (praktická část), v níž je představen popis života a díla badatele, a zároveň podrobný výklad a charakteristika sibiřských starousedlických nářečí z fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního hlediska na základě výše citované práce Русские старожильческие говоры Сибири s uvedením areálů výskytu příslušných jazykových jevů. V diplomové práci se používá převážně ruská odborná literatura, jež se týká studia velkoruských nářečí Sibiře. Hlavní metodou aplikovanou v diplomové práci je deskriptivní metoda.
Semantic characteristics of paremias with key word "water" (an attempt at comparative analysis within Russian and Czech)
Kipchatov, Mikhail ; Kedron, Katerina (vedoucí práce) ; Rajnochová, Natalie (oponent)
Bakalářská práce je věnována sémantickým zvláštnostem českých a ruských paremií obsahujících klíčové slovo "voda". Cílem bakalářské práce je zjištění společných a odlišných rysů a zvláštností paremií, jež obsahují komponent "voda" na formální úrovni. Hlavními metodami jsou srovnávací a sémantická analýza. V první části bakalářské práce je popisována problematika největší skupiny paremií, přísloví a pořekadel, jejich vztahy vůči ostatním druhům ustálených spojení (frazeologismům, ideomům, rčením atd.). Druhá část obsahuje dvě klasifikace, jež jsou založeny na sémantických významech komponentu voda včetně jeho nejcharakterističtějších opozic, v nichž se komponent realizuje v českém a ruském jazycích, a na sémantických polích (taxonech) paremií s klíčovým slovem "voda".

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.