Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Potential of flux-variance and surface renewal methods for sensible heat flux measurements at agricultural and forest surfaces
Fischer, Milan ; Katul, G. ; Pozníková, Gabriela ; Noormets, A. ; Domec, J.-C. ; Trnka, Miroslav ; King, J.
Two alternative micrometeorological methods, flux-variance (FV) and surface renewal (SR), based on\nmeasurements of high-frequency temperature fluctuation and Obukhov length stability parameter, were\ntested against eddy covariance (EC) sensible heat flux (H) measurements. The study was conducted at\nthree sites representing agricultural, forestry, and agroforestry systems. In terms of measurement setup,\nthese sites represented surface, roughness, and canopy top layer, respectively. As expected, the best match\nof all the methods was in the surface layer, whilst it was poorer in the roughness and canopy sublayers.\nSystematic deviation from EC across all three investigated surfaces was within 16% and 8% for FV and SR,\nrespectively. While FV resulted in higher correlation with EC measurements (0.93–0.98 vs. 0.89–0.97),\nSR provided less systematic biases (1.02–1.08 vs. 0.94–1.16). In general, both FV and SR provided slightly\nhigher H as compared to EC. We suggest that parallel deployment of FV and SR is useful, as both methods\nrequire the same instrumentation yet they are based on sufficiently different theories. Therefore, the agreement\nbetween FV and SR increases confidence in the results obtained and vice versa.
Extended Producer Responsibility: Potential and Limits. An Analysis of EPR in Theory and Practice
King, James ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Polák, Miloš (oponent)
Odklízení komunálního odpadu se stává hlavním tématem v politických kruzích. Městská zastupitelstva, která jsou nejvíce zodpovědná za budování a údržbu odpadních sítí, mají zájem najít způsoby, jak minimalizovat cenu za likvidaci odpadu a rostoucí jeho množství vyprodukovaného společností. Bohužel tržní a korporativistické přístupy neberou tuto problematiku v úvahu a raději ji přenechávají na orgánech místní samosprávy. Bez vládního nátlaku nebudou mít zájem o ekologicky vyráběné designové výrobky, při kterých bude docházet ke snižování odpadu, a nebo zvyšování jeho znovuvyužití popřípadě přetvoření až po recyklaci na konci jeho životního cyklu. Rozšířená zodpovědnost výrobce (Extended Producer Responsibility - EPR) poskytuje rámec zahrnující výrobce zboží a jejich produktů zejména pak jejich životních cyklů zvláště na jejich konci. Jak již samotné jméno napovídá, že tato zodpovědnost se týká rozšířené zodpovědnosti výrobce za nakládání s komunálním odpadem, který je v platnosti cen za odvoz komunálního odpadu na jeho výrobní úroveň. Tato diplomová práce se bude zabývat teoretickou analýzou EPR a následně vyvodí srovnání dvou případových studií, které prokáží životaschopnost (smysluplnost) tohoto programu v praxi. První případová studie se týká Nizozemských balicích smluv z let 1991-2005, které...

Viz též: podobná jména autorů
1 King, James
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.