National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Olympic parks in Czech Republic, use in marketing of selected companies
Řehák, Vojtěch ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Kindová, Alena (referee)
This diploma thesis deals with the issue of organizing Olympic parks in the Czech Republic and their use in marketing strategies of selected companies. The main goal is to evaluate marketing strategies of three main partners. It was Skoda Auto, Skupina CEZ, and Pilsner Urquell. The first chapter focuses on theory of general marketing. The second chapter aims at theory of sport marketing and focuses mainly on marketing and communication mix in sport. The next part describes the Olympic parks individually. Simultaneously, the analysis of communication of main partners during the operation of the main park called Rio-Lipno takes place here. The last chapter contains contribution evaluation of Olympic parks and marketing strategies of the partners and suggestions for next two Olympic Games.
Brand Image Of Czech Olympic Team - CZECH TEAM
Čmucha, Jiří ; Voráček, Josef (advisor) ; Kindová, Alena (referee)
Title: Brand Image Of The Czech Olympic Team - CZECH TEAM Objectives: A main objective of bachelor thesis is creationing of a complex description of the brand image of the Czech Olympic Team - Czech Team. To achieve defined objective was necessary to determinate a profile of the brand, its origin, progress, functions, reasons or sense of the brand existence and brand identity. At the same time a quantitative research was executed finding out knowledge and awareness of the brand Czech Team among selected respondents and the brand personality was identified from the public view. Final part of thesis is dealt with an evaluation of results, recommendations and proposals improving the brand image of the Czech Olympic Team in the future. Methods: Information needed to create the general description of profile of the brand Czech Team was got from a representative of official marketing agency of the Czech Olympic Committee. The marketing research was carried out among selected respondents who obtained electronic questionnaires. Students of Czech universities were selected as the respondents. Keywords: brand, image, brand image, brand identity, brand personality, olympic emblem, logo, Czech Olympic Team, Czech Team, marketing research, interview, questionnaire
Beijing 2008. The Corporate Project
Šťastná, Eva ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Kindová, Alena (referee)
BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno a příjmení autora: Eva Št'astná Název diplomové práce: Korporační projekt Peking 2008 Název diplomové práce v angličtině: Beijing 2008 The Corporate Project Katedra: Kinantropologie Obor: Management tělesné výchovy a sportu Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Rok obhajoby: 2006 Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření celistvé koncepce projektu aplikovatelného v praxi. Hlavní podstatou celé práce jsou jednotlivé části kompozice, které se vzájemně prolínají a tvoří jednotný podklad pro realizaci akce podobného typu. Projekt jsem zaměřila na blížící se mezinárodní sportovní událost celosvětového významu. Jsem si plně vědoma toho, že mnohá fakta, z nichž jsem v době zpracování diplomové práce čerpala, projdou během doby příprav Olympijských a Paralympijských her v Pekingu řadou změn a výsledný koncept by se tak od zpracovaného teoretického podkladu významně lišil. Hlavním úkolem však nebylo zhotovení neměnného materiálu, svým čtenářům si takdovoluji předložit návrh, jak postupovat při postupné realizaci podobné aktivity. Klíčová slova: projekt, korporační, olympijský, paralympijský, Peking, partner Keywords: project, corporate, Olympic, Paralympic, Beijing, partner
Sponsoring jako komerční komunikace
Mühlhans, Petr ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Kindová, Alena (referee)
Vyplním zítra po státní závěrečné zkoušce, bohužel mi nepřesunuli termín a mám na učení celkem 2 dny včetně dneška. Moc děkuji za pochopení

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.