Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Počátky baletu v Ostravě do roku 1934
Kantorová, Lenka ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; GREMLICOVÁ, Dorota (oponent)
Tato práce pojednává o vzniku baletního souboru v Ostravě a zaměřuje se na období 1919-1934. Mapuje dění od první divadelní sezóny, která započala příchodem ředitele Václava Jiříkovského a baletního mistra a choreografa Achille Viscusiho, jehož činnost je velmi důležitá i pro ostatní baletní soubory v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Věnuje se personálnímu složení baletního souboru a jeho repertoáru, který na závěr srovnává i s ostatními československými baletními soubory ve vybrané době. Práce je zakončena rokem 1934, kdy Ostravu opouští choreograf Saša Machov. Na základě zjištěných údajů je možné nahlédnout na dění ostravského baletu také v kontextu celého Československa a porozumět tak lépe výběru inscenací, ale také umělcům samotným.
Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945
Bulínová, Karolína ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; GREMLICOVÁ, Dorota (oponent)
Ve své disertační práci jsem se pokusila přiblížit společenské a ekonomické postavení členů baletního souboru Národního divadla v Praze od jeho vzniku do roku 1945. Zásadním aspektem v tomto časovém úseku bylo úsilí baletu o získání uznání jako plnohodnotného divadelního žánru, osamostatnění od opery, jíž bylo součástí až do roku 1958. Podřadné postavení baletu v rámci divadelní hierarchie se odráželo ve finančním ohodnocení tanečníků; ti měli vždy nižší platy než členové souboru operního a činoherního. Vývoj a proměny sociální a ekonomické situace baletních umělců v pozici zaměstnanců kamenného divadla jsem se snažila zachytit na základě několika konkrétních životních příběhů, v závislosti na dobových okolnostech. Finanční podmínky dokládám dochovanými smlouvami, celkovou životní situaci pak dalšími osobními dokumenty, zejména korespondencí. Četné žádosti o zvýšení gáže či poskytnutí zálohy, prosebné až ponížené dopisy svědčí o tom, že ekonomické podmínky představitelů taneční profese byly často na hranici existenčního minima.
Literární dílo G. Angioliniho a J.-G. Noverra v kontextu 18. století
Dotlačilová, Petra ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; BRODSKÁ, Božena (oponent)
Ve své disertační práci předkládám kritický komentovaný překlad děl dvou nejvýznamnějších tvůrců baletů 18. století, Itala Gaspara Angioliniho a Francouze Jeana-Georgese Noverra. Jedná se o výběr jejich nejvýznamnějších textů, v nichž nastiňují svou reformní estetiku dějového tance. Samotným překladům předchází kapitola pojednávající o divadelní estetice a taneční historiografii první poloviny 18. století, v níž shrnuji nejvýznamější dobové diskuse a témata, z nichž choreografové při své reformě vycházeli. Každý komentovaný překlad doplňuje kapitola o pramenech, ze kterých jsem při překladu čerpala.
Analýza 1. jednání baletu Giselle
Rafajová, Zuzana ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; POLLERTOVÁ, Adéla (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou prvního jednání baletu Giselle. Zaměřuje se na jeho dramaturgii, sled hereckých akcí a psychologii postav. Srovnává různé podoby prvního dějství z následujících zdrojů: původní libreto Théophilea Gautiera a Julese-Henriho Vernoye de Saint-Georges, poznámky ruského baletního mistra a repetitora Antoinea Tita, manuskript Henriho Justamanta, libreto Rostislava Zacharova, zjednodušený choreografický zápis Cyrila Beaumonta a zápis choreografie Leonida Lavrovského pořízený Natalií Konjusovou. Značná pozornost je věnována zejména Justamantovu rukopisu a záznamu Konjusové.
Úloha autority a princíp partnerstva pri tvorbe choreografického diela
Radačovský, Mário ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; WIESNER, Daniel (oponent)
V našom tanečnom umení je veľmi dôležité ak sa môžeme stretnúť s osobnosťami, ktoré ovplyvnia náš život natoľko či už pozitívne alebo negatívne ,že si tento ich odkaz nesieme celým naším umeleckým životom. Princíp autority ktorá nás denne formuje ,ale aj partnerstva bez ktorého by to celé zrejme nebolo ani možné .Určitá forma partnerstva je viac ako potrebná v našom veľmi náročnom povolaní. Napriek tomu byť tanečníkom nie je povolanie ale skôr o poslanie . Cieľom mojej práce je pokúsiť sa načrtnúť určite formy autorít na základe mojich osobných skúseností ako aj ponúknuť porovnanie medzi nimi cez vykreslenie určitých modelových situácií ,ktoré som mal možnosť osobne zažiť. Ponúknuť rozličné riešenia určitých situácií . Vždy ide o nejaký cieľ spoločného snaženia sa naplniť ho. Rozdiel je inteligencií a spôsobe ako vytúžený úspech dosiahnuť. Nakoniec výsledok nie je aj tak to najdôležitejšie ale forma a hlavne ako sme ho dosiahli. Celá moja práca bola o zamyslení a paralelách a novom vnímaní už existujúcich prežitkov.
Škola Hamburského baletu Johna Neumeiera
Kaplanová, Barbora ; POLLERTOVÁ, Adéla (vedoucí práce) ; KAZÁROVÁ, Helena (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na Školu Hamburského baletu Johna Neumeiera, její současné pedagogy, koncepci a styl výuky, a na absolventy školy. Jedna z podkapitol se věnuje také budově Ballettzentrum Hamburg – John Neumeier (Baletního centra Hamburk – John Neumeier), ve které v současné době škola i soubory sídlí. Práce mapuje prestižní odbornou instituci při celosvětově proslulém souboru, která vychovává nové taneční umělce, kteří nacházejí uplatnění jak ve významných baletních souborech, tak na poli choreografickém.
Nelly Danko - pedagog tance a baletní mistr
Tomcová, Markéta ; WIESNER, Daniel (vedoucí práce) ; KAZÁROVÁ, Helena (oponent)
Bakalářská práce popisuje dosavadní kariéru profesionální umělkyně Nelly Danko. V Národním divadle v Praze působí více než čtyřicet let jako tanečnice, baletní mistryně i asistentka choreografa. Je také výraznou pedagogickou osobností vyučující na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy. Hlavním zdrojem pro tento text se stal rozhovor s ní a velmi blízkými kolegy, kteří s ní v průběhu života spolupracovali. Dále jsem využívala materiály, které jsem nalezla v Divadelním ústavu a publikace i články o tanci.
Mezinárodní baletní soutěže umístění studentů Taneční konervatoře hl avního města Prahy v minulosti a dnes
Maříková, Klára ; POLLERTOVÁ, Adéla (vedoucí práce) ; KAZÁROVÁ, Helena (oponent)
Cílem této bakalářské práce je nejdříve popsat základní informace z historie a ze současných propozic Mezinárodní baletní soutěže ve Varně, Prix de Lausanne a československé Celostátní baletní soutěže. Dále se zabývá tím, jaká ocenění na nich získali studenti Taneční konzervatoře hlavního města Prahy v letech 1972-2013. Stručně se také věnuje soutěži Prix Carpeaux, které se studenti této školy účastní v posledních letech nejčastěji. Práce zahrnuje autentické rozhovory s významnými osobnostmi českého tanečního umění a jejich vzpomínky na účast na těchto soutěžích. V závěru je hodnocen přínos soutěží a jejich vliv na budoucí taneční kariéru studentů.
Jelizaveta Nikolská
Pollertová, Adéla ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; GREMLICOVÁ, Dorota (oponent)
Práce, která nese název Jelizaveta Nikolská zachycuje umělecky i soukromě bohatý život této baletní divy první poloviny 20. století. Její dětství, mládí a taneční začátky v ruské Oděse, cestu do Národního divadla v Praze, kam přijela v roce 1922 a svým ztvárněním role Odetty v nově inscenovaném Labutím jezeře pronikla do české kulturní společnosti. Dále se můžeme dočíst o jejím působení v Paříži a následném angažmá v egyptské Káhiře. Za zmínku jistě stojí i zapomenutý, ztracený a znovu nalezený balet Ruce Bohuslava Martinů. Práce pochopitelně obsahuje i návrat Nikolské do Prahy a její působení v Národním divadle za II. světové války, následnou kolaboraci a útěk z Československa do Venezuely, kde její cesta životem končí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.