Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Literární dílo G. Angioliniho a J.-G. Noverra v kontextu 18. století
Dotlačilová, Petra ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; BRODSKÁ, Božena (oponent)
Ve své disertační práci předkládám kritický komentovaný překlad děl dvou nejvýznamnějších tvůrců baletů 18. století, Itala Gaspara Angioliniho a Francouze Jeana-Georgese Noverra. Jedná se o výběr jejich nejvýznamnějších textů, v nichž nastiňují svou reformní estetiku dějového tance. Samotným překladům předchází kapitola pojednávající o divadelní estetice a taneční historiografii první poloviny 18. století, v níž shrnuji nejvýznamější dobové diskuse a témata, z nichž choreografové při své reformě vycházeli. Každý komentovaný překlad doplňuje kapitola o pramenech, ze kterých jsem při překladu čerpala.
Analýza 1. jednání baletu Giselle
Rafajová, Zuzana ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; POLLERTOVÁ, Adéla (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou prvního jednání baletu Giselle. Zaměřuje se na jeho dramaturgii, sled hereckých akcí a psychologii postav. Srovnává různé podoby prvního dějství z následujících zdrojů: původní libreto Théophilea Gautiera a Julese-Henriho Vernoye de Saint-Georges, poznámky ruského baletního mistra a repetitora Antoinea Tita, manuskript Henriho Justamanta, libreto Rostislava Zacharova, zjednodušený choreografický zápis Cyrila Beaumonta a zápis choreografie Leonida Lavrovského pořízený Natalií Konjusovou. Značná pozornost je věnována zejména Justamantovu rukopisu a záznamu Konjusové.
Úloha autority a princíp partnerstva pri tvorbe choreografického diela
Radačovský, Mário ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; WIESNER, Daniel (oponent)
V našom tanečnom umení je veľmi dôležité ak sa môžeme stretnúť s osobnosťami, ktoré ovplyvnia náš život natoľko či už pozitívne alebo negatívne ,že si tento ich odkaz nesieme celým naším umeleckým životom. Princíp autority ktorá nás denne formuje ,ale aj partnerstva bez ktorého by to celé zrejme nebolo ani možné .Určitá forma partnerstva je viac ako potrebná v našom veľmi náročnom povolaní. Napriek tomu byť tanečníkom nie je povolanie ale skôr o poslanie . Cieľom mojej práce je pokúsiť sa načrtnúť určite formy autorít na základe mojich osobných skúseností ako aj ponúknuť porovnanie medzi nimi cez vykreslenie určitých modelových situácií ,ktoré som mal možnosť osobne zažiť. Ponúknuť rozličné riešenia určitých situácií . Vždy ide o nejaký cieľ spoločného snaženia sa naplniť ho. Rozdiel je inteligencií a spôsobe ako vytúžený úspech dosiahnuť. Nakoniec výsledok nie je aj tak to najdôležitejšie ale forma a hlavne ako sme ho dosiahli. Celá moja práca bola o zamyslení a paralelách a novom vnímaní už existujúcich prežitkov.
Škola Hamburského baletu Johna Neumeiera
Kaplanová, Barbora ; POLLERTOVÁ, Adéla (vedoucí práce) ; KAZÁROVÁ, Helena (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na Školu Hamburského baletu Johna Neumeiera, její současné pedagogy, koncepci a styl výuky, a na absolventy školy. Jedna z podkapitol se věnuje také budově Ballettzentrum Hamburg – John Neumeier (Baletního centra Hamburk – John Neumeier), ve které v současné době škola i soubory sídlí. Práce mapuje prestižní odbornou instituci při celosvětově proslulém souboru, která vychovává nové taneční umělce, kteří nacházejí uplatnění jak ve významných baletních souborech, tak na poli choreografickém.
Nelly Danko - pedagog tance a baletní mistr
Tomcová, Markéta ; WIESNER, Daniel (vedoucí práce) ; KAZÁROVÁ, Helena (oponent)
Bakalářská práce popisuje dosavadní kariéru profesionální umělkyně Nelly Danko. V Národním divadle v Praze působí více než čtyřicet let jako tanečnice, baletní mistryně i asistentka choreografa. Je také výraznou pedagogickou osobností vyučující na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy. Hlavním zdrojem pro tento text se stal rozhovor s ní a velmi blízkými kolegy, kteří s ní v průběhu života spolupracovali. Dále jsem využívala materiály, které jsem nalezla v Divadelním ústavu a publikace i články o tanci.
Mezinárodní baletní soutěže umístění studentů Taneční konervatoře hl avního města Prahy v minulosti a dnes
Maříková, Klára ; POLLERTOVÁ, Adéla (vedoucí práce) ; KAZÁROVÁ, Helena (oponent)
Cílem této bakalářské práce je nejdříve popsat základní informace z historie a ze současných propozic Mezinárodní baletní soutěže ve Varně, Prix de Lausanne a československé Celostátní baletní soutěže. Dále se zabývá tím, jaká ocenění na nich získali studenti Taneční konzervatoře hlavního města Prahy v letech 1972-2013. Stručně se také věnuje soutěži Prix Carpeaux, které se studenti této školy účastní v posledních letech nejčastěji. Práce zahrnuje autentické rozhovory s významnými osobnostmi českého tanečního umění a jejich vzpomínky na účast na těchto soutěžích. V závěru je hodnocen přínos soutěží a jejich vliv na budoucí taneční kariéru studentů.
Jelizaveta Nikolská
Pollertová, Adéla ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; GREMLICOVÁ, Dorota (oponent)
Práce, která nese název Jelizaveta Nikolská zachycuje umělecky i soukromě bohatý život této baletní divy první poloviny 20. století. Její dětství, mládí a taneční začátky v ruské Oděse, cestu do Národního divadla v Praze, kam přijela v roce 1922 a svým ztvárněním role Odetty v nově inscenovaném Labutím jezeře pronikla do české kulturní společnosti. Dále se můžeme dočíst o jejím působení v Paříži a následném angažmá v egyptské Káhiře. Za zmínku jistě stojí i zapomenutý, ztracený a znovu nalezený balet Ruce Bohuslava Martinů. Práce pochopitelně obsahuje i návrat Nikolské do Prahy a její působení v Národním divadle za II. světové války, následnou kolaboraci a útěk z Československa do Venezuely, kde její cesta životem končí.
Vývoj konceptu baletu-pantomimy v osvícenecké Evropě
Dotlačilová, Petra ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; BRODSKÁ, Božena (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám vývojem konceptu baletu-pantomimy v osvícenské Evropě, tedy v období druhé poloviny osmnáctého století. Jedná se o nový žánr baletního umění, který byl v teorii rozvíjen a posléze i v praxi uváděn právě v tomto historickém období. Po nastínění politicko-kulturního kontextu doby následuje rozbor nejdůležitějších teoretických textů na toto téma a reflexí baletu z pera různých osobností kulturně-uměleckého světa. V dalších částech práce je nastíněn stav tanečního umění, rozbor jednotlivých stylů a přehled nejdůležitějších tanečních center Evropy, kde byl žánr balet-pantomima uváděn v praxi.
Pohyb jako součást profesionální přípravy pěvce
Tomsová, Jana ; FRIČOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; KAZÁROVÁ, Helena (oponent)
V této diplomové práci jsou zkoumány význam a praktická podoba pohybové výchovy u studentů operního zpěvu. Tato pohybová průprava je sice automatickou součástí vzdělávání na uměleckých školách, přesto je determinována množstvím vyučovacích hodin a jejich ideovým naplněním. Práce rovněž seznamuje se základními tanečními styly a jejich prvky, jež mohou budoucímu opernímu pěvci pomoci při hledání optimálního angažmá.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.